By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Steef Bergakker

‘Focus op kosten gezondheidszorg biedt kansen’

18-08-2014 | Insight | Steef Bergakker

De kosten in de gezondheidszorg moeten in toom worden gebracht, zegt Robeco-trendanalist Steef Bergakker. Dit schept kansen voor bedrijven.

In het kort

  • Hoge zorgkosten moeten dringend worden teruggebracht
  • Betere diagnose leidt tot kostenbesparingen
  • Minder chronische ziektes door preventie en genezing
  • Tegenwind verwacht voor makers ongezonde producten en grote farmabedrijven
  • Aanpak Rolinco: tijdig inspelen op trends

Hoge zorgkosten moeten dringend worden teruggebracht
De kosten van gezondheidszorg groeien in de westerse wereld al jaren sneller dan het nationale inkomen. In veel landen in de westerse wereld bedragen de kosten van gezondheidszorg al meer dan 10% van het BNP. Volgens Steef Bergakker moet deze trend worden omgebogen. “Er is een kritisch punt bereikt. De kostendruk wordt te hoog in ontwikkelde landen. Dit is extra urgent geworden door de grote financiële crisis en zijn nasleep, waardoor overheidsbudgetten extra onder druk zijn gekomen.”

Vergrijzing is een belangrijke oorzaak van de stijgende kosten. “Ouderen zijn grootverbruikers van gezondheidszorg en een steeds groter deel van de bevolking bestaat uit ouderen. De belangrijkste reden voor de stijgende kosten is echter dat we steeds beter in staat zijn om steeds meer ziektes te behandelen. Vaak is er echter geen sprake van genezing, maar van vertraging van het ziekteproces. Genezing heeft natuurlijk de voorkeur uit menselijk oogpunt, maar is ook kosteneffectief.”

Bergakker ziet nu kansen voor bedrijven die helpen de kosten te verlagen. “Er is een kritische massa ontstaan van mogelijkheden om zowel de effectiviteit van als de efficiency in het systeem te verhogen. We zijn op zoek naar bedrijven die oplossingen bieden om de productiviteit te verhogen, door ziektes te voorkomen of genezen, of door de efficiency in de gezondheidszorg te verhogen.”

Ondanks de enorme uitdaging is een betere en goedkopere gezondheidszorg mogelijk. “Het zijn veel ontwikkelingen die bij elkaar komen. Het is niet één ding. Een belangrijk puzzelstukje daarin is het in kaart kunnen brengen van iemands DNA-profiel. Maar er zijn ook andere stukjes. Denk aan bio-informatica, de toepassing van ICT in biologie, waardoor er meer kennis is ontstaan over biologische processen.”

‘Kansen voor bedrijven die helpen de kosten te verlagen’

Betere diagnose leidt tot kostenbesparingen
De productiviteit in de gezondheidszorg kan omhoog door een betere diagnose, zegt Bergakker. “Veel tijd en geld gaan verloren aan het vaststellen wat een patiënt precies mankeert.” Een betere diagnose wordt haalbaar door doorbraken in genetisch onderzoek, zegt hij. “Veel ziektes zijn hierop terug te voeren. Het in kaart kunnen brengen van het genetisch materiaal van patiënten is enorm belangrijk. De kosten om dit te doen zijn gedaald van enkele miljarden dollars naar duizend dollar per patiënt. Als je dit combineert met moleculaire testen van lichaamsvloeistoffen, kun je enorme slagen maken in het aanpakken van ziekten.”

Voor een diagnose hoeft een patiënt in de toekomst minder vaak naar een ziekenhuis, maar gaat hij in een eerder stadium naar een gespecialiseerde kliniek of stuurt hij materiaal naar een laboratorium, verwacht Bergakker. “Als ziektes in een eerder stadium worden gediagnosticeerd, kunnen patiënten beter en goedkoper behandeld worden in gespecialiseerde klinieken of zelfs door de huisarts. Het zal dan minder vaak nodig zijn om grote groepen mensen te behandelen in ziekenhuizen.”

En dat scheelt aanzienlijk in de kosten, zegt hij. “Een ziekenhuisopname kost nu vaak meer dan 1000 dollar per nacht. Ze hebben hoge vaste kosten omdat ze erop gericht om alle kwalen te behandelen. Dit hoge kostenniveau komt door specialisten, dure apparatuur en hoge overheadkosten.”

Minder chronische ziektes door preventie en genezing
Bergakker verwacht ook veel van het voorkomen van ziektes, onder het motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. Driekwart van de kosten houdt verband met chronische ziekten, zegt hij. “Veel van deze ziekten ontstaan als gevolg van risicovol gedrag, zoals het drinken van alcohol, en te veel en ongezond eten, zoals producten met suiker. Dit gedrag leidt tot hart- en vaatziekten en suikerziekte. Omdat deze ziekten meestal pas in een laat stadium onderkend worden, is ziekenhuisopname vaak noodzakelijk vanwege complicaties die dan ontstaan. Dat verklaart de hoge kosten.”

Smartphones en draagbare apparaten spelen in de toekomst een belangrijke rol in het voorkomen van chronische ziektes door zelf vitale lichaamsfuncties te bewaken, denkt hij. “Bijvoorbeeld voor het meten van de bloeddruk, het glucosegehalte of het hartritme. Als je eerder aan de bel trekt door een arts in te schakelen, is een duur ziekenhuisbezoek vaak niet nodig en de kans op succesvolle behandeling veel groter.“

Daarnaast verwacht Bergakker dat de kosten omlaag kunnen door meer te genezen in plaats van symptomen en complicaties te bestrijden, wat nu in vele gevallen gebeurt. Dat vertraagt weliswaar het ziekteverloop en maakt het ziekteproces draaglijk, maar gaat wel gepaard met hoge kosten door de chronische aard van de behandeling. “Genezing is mogelijk door een betere diagnose en door effectievere therapieën gericht op de onderliggende oorzaken.”

Tot slot denkt hij dat de productiviteit is te verhogen door een verbeterde efficiency van het hele zorgsysteem. “De winst ligt dan vooral bij het op grote schaal introduceren van ICT-oplossingen. Denk aan elektronische patiëntendossiers: nu wordt nog veel tijd besteed aan het invoeren van patiëntengegevens, maar dit zou eigenlijk maar één keer hoeven te gebeuren.”

Tegenwind verwacht voor makers ongezonde producten en grote farmabedrijven
Bergakker kijkt ook naar de bedrijven die juist tegenwind kunnen verwachten. “Bedrijven die potentieel ongezonde producten maken, kunnen moeilijkere marktomstandigheden verwachten. Denk bijvoorbeeld aan producenten van voedingsmiddelen met veel suiker. Zij kunnen in de toekomst te maken krijgen met regulering die ongunstig is voor de winstontwikkeling en lopen een extra risico. In Mexico wordt sinds kort al een belasting op suiker geheven.”

Een andere groep bedrijven die in de toekomst last krijgt van tegenwind zijn de traditionele, grote farmabedrijven, zegt hij. “Ik verwacht een fragmentatie van de medicijnmarkt door meer kennis van genetica en van verschillende varianten van ziekten. Veel ziekten werden vroeger op één hoop gegooid, maar blijken bij nader inzien op geheel andere biologische processen te berusten. Een andere factor is dat de reactie op medicijnbehandeling van persoon tot persoon sterk kan verschillen. Dat vergt een meer persoonlijk toegesneden medicijnbehandeling. “

“Kortom, het business model van één medicijn voor een grote eindmarkt werkt niet meer. Ze moeten naar een ander business model met een lagere overhead, want de grote farmabedrijven hebben te hoge vaste kosten. Dat komt niet alleen door R&D-kosten, maar ook door de vele artsenbezoekers die op de loonlijst staan.”

‘Grote farmabedrijven moeten naar een ander businessmodel’

Aanpak Rolinco: tijdig inspelen op trends
Het wereldwijde aandelenfonds Rolinco maakt dankbaar gebruik van de analyses van Bergakker. Volgens hem is het moment aangebroken om te beleggen in bedrijven die de kosten in de gezondheidszorg helpen te verlagen. Het gaat dan om:

  • bedrijven actief in preventie zoals aanbieders van draagbare apparaten
  • leveranciers van goedkopere versies van medische apparatuur
  • goedkopere behandelcentra
  • aanbieders van medicijnen op maat

“Beleggen is tijdig inspelen op trends. Je moet niet te vroeg instappen, maar tijdig het moment van acceleratie pakken. Het is nu een goed moment om met een tijdshorizon van drie tot vijf jaar in deze trend te beleggen.”

‘Tijdig het moment van acceleratie pakken’

Instappen is nog niet te laat, zegt Bergakker. “Vooral de trend van decentralisatie van de gezondheidszorg is minder bekend. Decentralisatie heeft gevolgen voor de leveranciers voor medische apparatuur. Apparaten worden kleiner, goedkoper en gemakkelijker te bedienen. Denk bijvoorbeeld aan MRI-scanners.”

“In totaal zijn twaalf bedrijven en 19% van de Rolinco-portefeuille (per eind eerste kwartaal 2014) gerelateerd aan gezondheidszorg. We richten ons op bedrijven die goed gepositioneerd zijn, en kijken daarbij niet naar sectoren.”

Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals