By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Mario Draghi

ECB heeft weinig opties, tenzij de situatie in Oekraïne escaleert

10-03-2014 | Vooruitblik | Léon Cornelissen Beleggers zullen moeten wennen aan het inactieve beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), en dat is op zich een positieve ontwikkeling. Het betekent namelijk dat het economische klimaat verbetert, aldus Robeco’s Chief Economist.

In het kort

  • Deflatie is geen acute zorg meer 
  • Europese economie herstelt langzaam maar zeker 
  • Weinig conventionele mogelijkheden 
  • China blijft grootste risico, maar Oekraïne is nieuwe zorgenkindje
De ECB heeft weinig mogelijkheden, behalve als een escalatie van de situatie in Oekraïne leidt tot een economische ineenstorting, stelt Léon Cornelissen aan beleggers in zijn Monthly Outlook voor maart.

Tijdens de maandelijkse beleidsvergadering op 6 maart besloot de centrale bank de stimulering niet uit te breiden. De ECB had hier eerder wel op gezinspeeld, waardoor een derde van de analisten een renteverlaging had voorspeld. Veel beleggers waren teleurgesteld, omdat zij ervan overtuigd zijn dat de kwakkelende economie in de eurozone nog steeds behoefte heeft aan drastische maatregelen. Sommige economen hadden zelfs een verlaging van de depositorente tot onder nul verwacht, waarmee de spaarrente voor het eerst sinds de jaren zeventig weer negatief zou zijn.

"En dus is de ECB terughoudend om praktische redenen en dat zal zo blijven, mits de economie niet ineens instort", zegt Cornelissen. "Kan de crisis in Oekraïne echt zo'n ineenstorting veroorzaken? Waarschijnlijk niet, behalve als er een serieus militair conflict komt met Rusland."

Drie redenen voor neutrale houding
Volgens Cornelissen zijn er drie redenen waarom de ECB geen actie onderneemt: de dreiging van deflatie is afgenomen, de Europese economie wint aan kracht en de ECB heeft weinig speelruimte meer buiten de zogenaamde 'nucleaire optie' van onconventionele stimuleringsmaatregelen.

Het goede nieuws is dat het deflatiespook van het toneel verdwijnt, aangezien de prijzen afgelopen maand zijn gestegen. De kerninflatie schommelt nog steeds binnen de gevarenzone van de ECB – tussen nul en 1,0% – en is daarmee nog ver verwijderd van de inflatiedoelstelling van dicht bij 2,0%. Toch kwam de voorlopige schatting voor februari uit op een geruststellende 0,8%, iets hoger dan de inflatie in januari (0,7%).

“Ondanks alle geruchten over toenemende deflatierisico's lijkt de algemene inflatie hiermee een bodem te hebben gevonden rond 0,7% à 0,9% sinds oktober 2013. Deflatie is dus geen bedreiging, waardoor er geen dringende noodzaak is om in actie te komen”, meent Cornelissen.

De eurozone in cijfers
ecb-heeft-weinig-opties-ned.jpg

Buitengewoon zachte winter is positief

Ten tweede wint de Europese economie geleidelijk aan kracht. Dit is onder meer te danken aan de buitengewoon zachte winter – een scherp contrast met de VS die geteisterd wordt door sneeuwstormen. Ten opzichte van december 2013 stegen de detailhandelsverkopen in januari 1,8% (gecorrigeerd voor seizoensinvloeden). De Duitse fabrieksorders gingen 1,2% omhoog en in Frankrijk daalde de werkloosheid.

“Op basis van deze ontwikkelingen heeft de ECB haar verwachting voor de BBP-groei van de eurozone met 0,1%-punt verhoogd naar 1,2%, wat volgens ons nog te voorzichtig is. Daarnaast blijft de groeiprognose van 1,5% voor 2015 ongewijzigd”, vertelt Cornelissen. “De economie van de eurozone herstelt langzaam maar zeker. Extra monetaire stimuleringsmaatregelen zijn dan ook niet nodig.”

Ten derde heeft de ECB bijna alle conventionele wapens nu wel ingezet, zegt hij. “Onconventionele maatregelen – zoals een negatieve depositorente, een nieuw LTRO-programma met een vaste rente, of een andere vorm van kwantitatieve verruiming – zijn ook een mogelijkheid, maar Duitse beleidsmakers zijn hier fel op tegen. Dergelijke maatregelen zijn een laatste redmiddel en moeten alleen worden ingezet als de economie onder zware druk staat."

'De economie in de eurozone herstelt langzaam maar zeker'
 
China is grootste risico, maar Oekraïne is het nieuwe zorgenkindje
De economie kan onder zware druk komen te staan als de situatie in Oekraïne escaleert. Russische troepen hebben de Krim bezet, tot grote woede van het Westen. Volgens Cornelissen zijn de sancties die de VS en de EU hebben opgelegd negatief voor de Russische economie en lopen de spanningen hierdoor nog meer op.

“Rusland levert een derde van het aardgas in de EU, maar Europa kan prima leven zonder Russische aanvoer nu de zachte winter bijna ten einde is”, merkt Cornelissen op. “Aan de andere kant is de Russische export naar de EU goed voor maar liefst 15% van het Russische BBP. Een kapitaalvlucht en de hogere rente, die nodig is om de roebel te ondersteunen, zijn ongunstig voor de nu al zwakke Russische economie. Rusland kan zich dus geen escalatie veroorloven.”

“Dit betekent dat de ECB voorlopig moet afwachten.”

Cornelissen is van mening dat de groeivertraging in China nog steeds de grootste bedreiging is, samen met de kredietzeepbel die ervoor zorgde dat afgelopen maand voor het eerst een bedrijf failliet is gegaan in China.

“De onzekerheid blijft groot, nu het eerste binnenlandse bedrijf failliet is”, zegt hij. “De bezorgdheid over China heeft niet zozeer te maken met een gebrek aan ambitie – Chinese leiders benadrukten nog maar eens de groeidoelstelling van 7,5% voor 2014 – maar meer met het vermogen van de overheid om een harde landing te voorkomen en tegelijkertijd lucht uit de kredietzeepbel te laten lopen.”

Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:


Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist