By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Ebola: gevolgen voor Robeco Afrika beperkt

27-08-2014 | Visie | Cornelis Vlooswijk De uitbraak van ebola is een humanitaire ramp in Guinee, Liberia en Sierra Leone. Robeco Afrika heeft slechts beperkte belangen in deze landen. In Nigeria, dat op dit moment een weging van 19,5% in de portefeuille heeft, lijkt de uitbraak onder controle. Ervan uitgaande dat het virus zich niet verder verspreidt in Nigeria, verwachten we dat de gevolgen voor beleggers in Robeco Afrika beperkt zullen blijven.

In het kort:
  • Ongecontroleerde uitbraak in enkele West-Afrikaanse landen
  • Enkele besmettingen in Nigeria, maar situatie lijkt onder controle
  • Beperkte gevolgen voor het Robeco Afrika-fonds als het virus zich niet verspreidt binnen Nigeria
Ebola: een dodelijk virus
Ebola is een ernstige, vaak dodelijke ziekte waarvan het sterftecijfer kan oplopen tot 90%. Het is een van de gevaarlijkste ziektes ter wereld. De overdracht van het virus vindt plaats door direct contact met bloed, lichaamssappen en weefsel van besmette dieren of mensen. Ernstig ziekte patiënten hebben intensieve ondersteunende verzorging nodig. Tijdens een uitbraak lopen zorgverleners, familieleden en anderen in nauw contact met zieke of overleden mensen een hoger risico op besmetting. Ebola-uitbraken kunnen families en gemeenschappen verwoesten, maar het virus kan worden beteugeld door beschermende maatregelen in klinieken en ziekenhuizen, tijdens bijeenkomsten van gemeenschappen en thuis.

Guinee, Liberia en Sierra Leone: honderden gevallen per land
Het eerste geval van de West-Afrikaanse ebolastam werd op 21 maart gemeld in Guinee. In eerste instantie herkenden artsen het virus niet als ebola, waardoor het zich kon verspreiden naar andere plaatsen in Guinee, Liberia en Sierra Leone. In deze landen raakten honderden mensen besmet met het virus. De overheden van deze drie landen reageerden verschillend. Zo was Guinee snel met het verhogen van het bewustzijn onder de bevolking en wist het op die manier het aantal nieuwe besmettingen in juli en augustus te beperken. Sierra Leone deed het wat dat betreft minder goed, maar de afgelopen weken lijkt ook daar het aantal besmettingen af te nemen. In Liberia slaagde de overheid er niet in om iedereen duidelijk te maken hoe het ebolavirus zich verspreidt. Dit resulteerde in irrationeel gedrag van een deel van de bevolking, waardoor het virus zich juist verder kon verspreiden.

Nigeria: uitbraak lijkt onder controle
Toen een Liberiaan met het virus naar Nigeria reisde, raakten ook daar elf mensen besmet. Bovendien had deze persoon ook contact met andere mensen. De Nigeriaanse regering reageerde snel door alle mensen die contact hadden gehad met de besmette persoon in quarantaine te plaatsen en alle secundaire contacten in de gaten te houden.

22 augustus 2014
ebola-gevolgen-voor-robeco-afrika-beperkt-grafiek.jpg

Democratische Republiek Congo: een andere stam van het virus
Op 24 augustus meldde de Democratische Republiek Congo dat dertien mensen waren overleden aan het ebolavirus. Elf andere sterfgevallen in het noordwesten van het land zijn vermoedelijk ook door het virus veroorzaakt. Dit is de zesde gerapporteerde uitbraak in dit land sinds 1976. Hier is echter wel sprake van een andere ebolastam dan in West-Afrika. Het gebied met de sterfgevallen is onder quarantaine geplaatst, wat betekent dat er niemand in en uit kan.

Onze visie: minder nieuwe besmettingen; in Liberia duurt volledige beheersing nog maanden
Waarschijnlijk onderschat de WHO het daadwerkelijke aantal besmettingen, omdat veel doden zijn begraven zonder te zijn getest op ebola. Het gerapporteerde aantal nieuwe besmettingen moet nauwlettend in gaten worden gehouden. Wat dat betreft laat de meest recente update van de WHO positieve signalen zien voor Guinee en Sierra Leone. Bovendien heeft de WHO aangegeven optimistisch te zijn over de beteugeling van het virus in Guinea. In Liberia blijft het aantal nieuwe besmettingen hoog. Wel heeft de regering de afgelopen dagen maatregelen genomen die verdere verspreiding van het virus moeten beperken. Waarschijnlijk werpen deze nieuwe maatregelen de komende maanden hun vruchten af.

Door de snelle reactie van de Nigeriaanse regering blijft het ebolavirus daar waarschijnlijk onder controle, maar de kans op een grotere uitbraak blijft aanwezig.

De uitbraak in Congo is minder verrassend dan die in West-Afrika, omdat daar in het regenwoud vleermuizen zijn die het virus dragen. Op een gegeven moment zullen deze opnieuw mensen infecteren, hetzij rechtstreeks hetzij door andere dieren te infecteren die het virus overdragen aan mensen.

Robeco Afrika heeft een kleine exposure naar de hardst getroffen landen
De ebola-uitbraak heeft een grote impact op de economie van de drie landen die het hardst zijn getroffen: Guinee, Sierra Leone en Liberia. Internationale vluchten van en naar deze landen zijn geannuleerd en ook binnenlands vervoer is zeer moeilijk geworden. Dit heeft een negatief effect op de lokale economie. Het Robeco Afrika-fonds heeft geen aandelen van bedrijven met een aanzienlijke exposure naar de economieën van deze landen. Het fonds heeft wel aandelen van enkele mijnbouwbedrijven die actief zijn in deze landen. De productie van deze bedrijven kan worden verstoord, als buitenlandse ingenieurs ervoor kiezen deze landen de komende maanden te vermijden. De koersen van deze bedrijven staan daardoor onder druk. Ze vertegenwoordigen op dit moment 0,6% van de portefeuille.

Grootste belang in Nigeria, waar de uitbraak onder controle lijkt
Nigeria is potentieel een groter risico voor de portefeuille, want dat land vertegenwoordigt 19,5% van de portefeuille. Als de uitbraak daar niet meer onder controle kan worden gehouden, raken het transport en de handel maandenlang ernstig verstoord. Maar het is waarschijnlijker dat het land de uitbraak wel onder controle kan houden, aangezien alle bekende gevallen zijn terug te leiden naar de eerste besmette persoon die met het vliegtuig naar Nigeria kwam. Internationale zakenmensen zijn nu wat terughoudender om naar Nigeria te reizen, dus het ebolavirus heeft al wel een kleine negatieve impact op de Nigeriaanse economie. Gemiddeld genomen hebben economen hun prognoses voor de economische groei over 2014 verlaagd van 7,0% naar 6,5%.

Het Robeco Afrika-fonds heeft geen directe exposure naar de economie van Congo en slechts zeer beperkte indirecte exposure.

Naar verwachting blijven de gevolgen voor beleggers in Robeco Afrika beperkt
De uitbraak van ebola in West-Afrika is een grote humanitaire ramp en er zijn al enkele negatieve gevolgen voor bedrijven die een zeer klein deel van de portefeuille van Robeco Afrika vertegenwoordigen. Uitgaande van een scenario waarin het virus zich niet verder verspreidt binnen Nigeria, zullen de gevolgen voor beleggers in Robeco Afrika echter beperkt blijven.
Deel deze pagina:


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals