By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

De voordelen van flexibele creditstrategieën

29-10-2014 | Visie | Victor Verberk Nieuwe flexibele creditstrategieën bieden institutionele beleggers voordelen op het gebied van marktsegmentatie door middel van één geïntegreerde benadering. In dit artikel bespreken we de voordelen en de redenen hierachter.

Voordelen van een flexibele, geïntegreerde benadering
De meeste institutionele beleggers beleggen hun kapitaal in specifieke categorieën, segmenten, subcategorieën en daarmee ook bij specifieke managers. Voor credits betreft dit segmenten als high yield of investment grade, of subsegmenten als asset backed securities (ABS) of covered bonds.

Zo is het decennia gegaan, maar het blijft een inflexibele benadering. Nu is er een nieuwe trend: het gebruik van flexibele strategieën die vrijer en mondiaal kunnen beleggen – wat leidt tot meer diversificatiemogelijkheden. Belangrijk is dat deze manier van fondsopbouw profiteert van de toegang tot alle beschikbare mogelijkheden in verschillende segmenten van de creditmarkt.

Dit is flexibeler dan een traditionele benadering waarbij het wijzigen van allocaties vaak gepaard gaat met een nieuw managerselectieproces, extra administratieve rompslomp en transactiekosten. Tegelijkertijd moeten institutionele beleggers zich ook bewust zijn van de kosteneffectiviteit van flexibele geïntegreerde strategieën, want het overmatig schakelen tussen creditsegmenten kan ook kostbaar zijn.

Bij het gebruik van deze flexibele geïntegreerde benadering is het mogelijk om op zoek te gaan naar relatieve waardetrade-offs binnen het gehele credituniversum, bijvoorbeeld door gebruik te maken van ABS-instrumenten ten opzichte van covered bonds, of achtergestelde high-yield obligaties ten opzichte van investment-grade papier. Het doel van het maken van de juiste relatieve waardetrade-offs is om hogere rendementen te genereren via een breder scala aan mogelijkheden.

Wat zijn de belangrijkste drijfveren achter deze trend? Victor Verberk, hoofd Investment Grade Credits bij Robeco, licht drie onderliggende redenen toe.

Reden 1: Verschillende cycli
De flexibiliteit van geïntegreerde creditstrategieën is steeds meer vereist omdat het beleid van centrale banken in toenemende mate van elkaar afwijkt, aangezien regio’s in een andere economische cyclus verkeren. Deze verschillen in economische cycli leiden wereldwijd tot een uiteenlopend monetair beleid en diversiteit in rente-omgevingen. Flexibiliteit zorgt ervoor dat kan worden ingespeeld op de herwaardering van creditmarkt effecten als economieën en bedrijven op een verschillend tempo verbeteren. Dit maakt het belang van het vermijden van lokale voorkeuren alleen maar groter.

Deze verschillende cycli hebben geleid tot mogelijkheden om te schakelen tussen de traditioneel gescheiden creditmarkten van ontwikkelde en opkomende economieën. Het huidige kleine verschil tussen high yield en investment grade biedt veel minder mogelijkheden.

“We zitten nu vrij laat in de creditcyclus, dus obligaties worden duurder en soms ook gevoeliger voor renteschommelingen”, zegt Victor Verberk. "Dit is een ideaal moment om te kunnen schakelen tussen segmenten zonder dat je bent gebonden aan beperkingen.”

“Zo zijn opkomende creditmarkten de afgelopen twaalf maanden aanzienlijk achtergebleven bij de ontwikkelde markten, omdat er al sinds juni 2013 zorgen zijn over een renteverhoging door de Amerikaanse centrale bank. Maar mogelijk zullen de ontwikkelde markten nu achter blijven.”

“Dus als je flexibel bent en niet gebonden aan een segmentatiestrategie, kun je schakelen tussen ontwikkelde en opkomende markten, waar nu veel bedrijfsobligaties worden geherwaardeerd. Of als je anticipeert dat de Fed de rente veel eerder en meer zal verhogen dan de markt verwacht, kun je overstappen naar staatsobligaties of ABS, die het dan beter zullen doen dan ongedekte credits.”

Je kunt volgens hem ook profiteren van de verschillende cycli met een bredere, meer geïntegreerde visie. “Enkele jaren geleden hadden beleggers een relatief grote exposure naar Europa ten opzichte van de VS, en dat werkte toen prima. Maar de Amerikaanse creditmarkt zal nu steeds volatieler worden als gevolg van het renterisico. In de opkomende markten zijn obligaties al geherwaardeerd, waardoor wereldwijde positionering steeds belangrijker wordt.”

Reden 2: Veranderende risicobeleving
Een van de problemen met de traditionele allocatie door institutionele beleggers is volgens Verberk dat de risicobeleving veranderd is sinds de financiële crisis van 2008-2009. En sommige obligaties die ‘veilig’ lijken, zijn veel duurder geworden, waardoor hoogwaardige risicogecorrigeerde rendementen moeilijker te realiseren zijn.

“Als in bepaalde gebieden de verschillen heel klein zijn, lijkt dat veilig. Maar dat kan misleidend zijn”, zegt hij. “Een high-yieldobligatie met een spread van 1000 basispunten ten opzichte van een staatsobligatie kan veiliger zijn dan een obligatie met een spread van 300 basispunten. Je hebt de expertise nodig om te weten wat echt de moeite waard is voor de portefeuille."

Veel institutionele beleggers passen nog steeds mandaten toe die een strikte scheiding vereisen tussen al deze segmenten. Daarnaast sturen toezichthouders soms op nog minder flexibiliteit binnen mandaten. Dit zorgt ervoor dat flexibele, geïntegreerde fondsen hun voordelen de komende jaren zullen behouden.

Reden 3: Nadelen van een benchmark
Een ander aandachtspunt met de traditionele allocatie naar specifieke segmenten in combinatie met zeer specifieke benchmarks is dat er een grotere kans is dat ze zeer risicovolle effecten bevatten die een belegger graag wil vermijden, zoals ongezonde banken. “Hoe kleiner je universum, hoe meer je verplicht bent om te beleggen in wat er in de index staat. En de kans dat je exposure hebt naar een bedrijf met een zeer hoog defaultrisico is groter”, zegt Verberk. “Met een wereldwijde blik is het makkelijker om de beste beleggingen te vinden.”
Robeco’s Global Credits fonds

Robeco’s Global Credits fonds biedt de flexibiliteit van een geïntegreerde strategie. Het fonds belegt in de 'best-of-class' credits uit alle beleggingscategorieën, ongeacht soort of allocatie, en volgt geen benchmark. En hoewel het een nieuw publiek fonds is, heeft Robeco wel een samengesteld driejaars trackrecord voor een soortgelijke strategie als dit fonds.

Om zo'n wereldwijde strategie te laten slagen, heb je een groot en ervaren team nodig om individuele specialiteiten te bundelen. Dan heeft de fondsmanager het beste van alle werelden onder één dak. “We hebben momenteel een groot creditteam van meer dan twintig mensen, met expertise op het gebied van credits uit opkomende markten, high yield, investment grade en covered bonds binnen één geïntegreerd team. Het team is perfect samengesteld om met de beste ideeën te komen in alle marktsegmenten”, zegt Verberk, portefeuillemanager van dit fonds.

Verberk zetelt in veel van Robeco’s 500 creditcommissies, waardoor hij een goed overzicht heeft van alle segmenten en regio's. “Dit houdt in dat ik de teams langs kan gaan en van iedereen de ideeën kan zien. Als er bijvoorbeeld een credit is met een BB-rating die op het punt staat een opwaardering te krijgen naar investment grade, kan een van de teamleden dat signaleren en mij erop attenderen. Hetzelfde doe ik met toekomstige 'fallen angels' voor de high-yieldspecialisten. Het is een flexibele benadering voor een flexibele strategie”, zegt hij.

Beleggers profiteren optimaal van het feit dat we ons niet richten op één segment. “Het grootste voordeel van wereldwijd beleggen is dat je de mogelijkheid hebt om wereldwijd ideeën te genereren”, zegt Verberk. “De breedte van ideeën is groter, want de wereldwijde markt is bijna eindeloos en er is altijd wel ergens een goed risico-rendementsprofiel te vinden.”

“We hebben een researchgedreven beleggingsproces met een lange beleggingshorizon. Op die manier beperken we de transactiekosten. We geven de voorkeur aan traditionele obligaties, met een prospectus en zonder tegenpartijrisico, boven derivaten. Maar voor shortposities of overlaystrategieën zijn derivaten juist zeer effectief. Het enorm aantal ideeën is afkomstig van onze eigen research."Deel deze pagina:

Gerelateerde artikelen


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals