By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Parag Khanna
logo-rwif-2014.jpgDit artikel is geschreven als onderdeel van een serie artikelen voor het Robeco World Investment Forum over de invloed van langetermijntrends op beleggingen.

'China loopt jaren voor op India'

17-04-2014 | Visie | Parag Khanna Als beleggers kijken naar de twee landen met de grootste bevolking ter wereld, loopt China jaren voor op India. Dat lijkt meer op een Afrikaans land, zegt Parag Khanna, expert op het gebied van globalisering en internationale betrekkingen.  

In het kort:
  • Groot verschil tussen verstedelijkt China en landelijk India
  • De term 'opkomende markten' is misleidend
  • 'Herstel' moet per sector worden bekeken'
  • Vertragende Chinese groei is geen probleem

Veel beleggers gooien China en India graag op één hoop als opkomende Aziatische economieën, maar de realiteit is anders. Dit zegt Parag Khanna, directeur van het Hybrid Reality Institute uit Singapore en senior fellow bij de Europese Raad voor Buitenlandrelaties. Tijdens zijn carrière in het bedrijfsleven en in de wetenschap deed hij onderzoek naar globalisering, en kwam tot opmerkingen die sommige mensen verrassend vinden.

Hij zegt bijvoorbeeld: "India is eigenlijk een Afrikaans land." Verder adviseert hij beleggers om de term 'opkomende markten' niet meer te gebruiken, omdat het niets zegt. Kijk maar naar Griekenland, een zogenaamd ontwikkeld land dat bijna failliet ging.

En ander voorbeeld is de vergelijking tussen India en China. Velen zien China als een 'opkomende markt' die zich heeft ontwikkeld tot een geïndustrialiseerde grootmacht en de op een na grootste economie ter wereld, terwijl India een landelijk gebied is gebleven.

India is gehypet
"India zou eigenlijk helemaal niet met China vergeleken moeten worden," zei hij in een interview op het Robeco World Investment Forum in Amsterdam, waar hij sprak over globalisering en economische trends.

"Als je kijkt naar de belangrijkste indicatoren van India, zoals het inkomen per hoofd, internetgebruik en -connectiviteit, corruptie en levensverwachting van de bevolking, lijkt het land meer op Afrika. India wordt gehypet vanwege de bevolkingsgrootte, maar volgens erkende indicatoren presteert het land in feite vergelijkbaar met Afrika.

Een belangrijk verschil is dat China veel meer verstedelijkt is, zegt hij. "Het grootste deel van de Indiase beroepsbevolking werkt in de landbouw – 65% van India is nog steeds landelijk, en het land loopt qua verstedelijking vermoedelijk minimaal tien jaar achter op China," zegt Khanna.

"In India is de werkloosheid veel hoger dan in China. Dat is erg gevaarlijk, want het land beschikt niet over de infrastructuur die nodig is om de maakindustrie op te nemen in de toeleveringsketen."

"Daardoor lijdt India onder een structuur die in beginsel wordt gedreven door groei zonder extra banen. China is beter gepositioneerd voor groei dankzij een betere infrastructuur, een betere economische en sociale mobiliteit, en meer beheerste verstedelijking."

De term 'opkomende markten' is misleidend
De verschillen tussen de twee landen laten zien waarom het geen zin heeft om ze allebei 'opkomende markten' te noemen", zegt Khanna. "Kijk maar hoe nietszeggend de term 'opkomende markten' is geworden, nu een land als Griekenland is gedegradeerd door de MSCI. Niemand zit te wachten op zo’n soort ‘keurmerk’; je moet beleggingsbeslissingen niet baseren op de korte-termijndeelnemers aan een index."

"Als we spreken over 'opkomende markten', bedoelen we eigenlijk 'groeimarkten'. Beleggers richten zich te veel op zaken als valutaschommelingen en ze vergeten de vooruitzichten voor de lange termijn. Ik zie het als een ecosysteem: veel mensen kijken vanuit het oogpunt van politiek, demografie of financiële markten, maar je moet al deze factoren samen bekijken."

Hij bestrijdt dat deze markten nu 'herstellend' zijn van hun recente problemen op de aandelenmarkt en hun valutaproblemen. "Wat houdt herstel in?" vraagt hij. "Dat verschilt per sector. Ik ben met name positief over infrastructuur, dat doorgaans wordt gezien als een beleggingscategorie met een lange horizon en een laag rendement. Maar de investeringen in infrastructuur zijn zeer aanzienlijk, en dit biedt de mogelijkheid om aantrekkelijke rendementen te behalen als je bereid bent om te kijken naar een horizon van 10 jaar.”

Verder heeft e-commerce veel potentieel. "De penetratiegraad van mobiele telefonie in Afrika, het Midden-Oosten en Azië is zeer hoog. De internetpenetratie groeit ook snel, maar is nog lang niet 100%. E-commerce is relatief traag geweest," zegt hij.

"Voeg het potentieel van mobiele telefonie en internet samen en je ziet een explosie aan kansen voor e-commerce in opkomende markten. Je moet alleen wel bereid zijn om zo’n vijf tot tien jaar te wachten."

Vertragende Chinese groei is geen probleem
Volgens Khanna zien beleggers een vertraging in de Chinese groei ten onrechte als een probleem. In 2013 werden de aandelenmarkten geplaagd door de angst voor een 'harde landing' in China.

"Een krimp in de Chinese groei betekent nog steeds een jaarlijkse economische groei, dus als de groei daalt van 8% naar 6%, worden er nog steeds ieder jaar honderden miljarden dollars toegevoegd aan de Chinese economie," zegt hij.

"Het is belangrijk om het basiseffect helder te hebben. Dit is een van de gebieden waarbij kortetermijnbeleggers kijken naar het groeicijfer. Ze zien niet dat er op de lange termijn nog steeds zeer veel groeipotentieel is voor bedrijven, aandelen, enz."

"Dus als we het hebben over de ‘volgende groeifase’, moeten we kijken naar beleid dat wordt ontwikkeld om de groei te verbreden, en het niet als een wedstrijd zien om het groeicijfer op te drijven. De belangrijkste cijfers voor China betreffen de werkloosheid, de mate van verstedelijking en het niveau van de export. Niet zozeer het groeicijfer, dat is slechts een cijfer dat is afgeleid van veel belangrijkere indicatoren.”

Toch hebben de groeicijfers van China wel problemen veroorzaakt voor de landen die grondstoffen leveren aan China. "China heeft capaciteit gecreëerd en dat heeft geleid tot een daling in de grondstoffenmarkten die daarvan afhankelijk waren. Maar we zien een beginnend herstel van industriële activiteit en dat zal gunstig zijn voor de grondstoffenexporteurs," zegt Khanna.

"Veel grondstoffenexporteurs zijn sterk afhankelijk van China, dus het is in ieders belang dat China zijn groeipad doorzet. Maar gezien de grote extra voorraden die worden ontdekt, gewonnen en geoogst - vooral fossiele brandstoffen - zal dit de grondstoffenprijzen niet per sé weer omhoogdrijven. Er wordt zo veel geïnvesteerd in de winning van grondstoffen, dat de grondstoffenprijzen hun vroegere piekniveaus niet meer zullen behalen.”

Chinese kredietzeepbel is de grootste zorg
China heeft zijn eigen problemen, waaronder een kredietzeepbel die ertoe heeft geleid dat het binnenlandse schuldniveau drie keer hoger is dan de gehele balans van de Amerikaanse centrale bank.

"De grootste zorg voor China is de enorme kredietgroei. China heeft een balans van zo'n USD 10 biljoen, terwijl de balans van de Fed onder de USD 3 biljoen ligt. China heeft dus verreweg de meeste kwantitatieve verruiming toegepast," zegt hij.

"Veel van deze schuld is wel binnenlands, maar nu China zijn kapitaalmarkt wil liberaliseren, zal deze gigantische hoeveelheid uitstaand krediet hier invloed op hebben. Dat kan problematisch zijn."


logo-rwif-2014.jpgDit artikel is geschreven als onderdeel van een serie artikelen voor het Robeco World Investment Forum over de invloed van langetermijntrends op beleggingen.
Deel deze pagina: