By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Belonen en straffen werkt voor bedrijven

10-07-2014 | Visie De grote stappen die de afgelopen jaren zijn gezet binnen corporate governance, verbeteren de duurzaamheid van bedrijven. Beleggers plukken hier de vruchten van.

In het kort
  • Beleggers belonen betere corporate governance
  • Succesverhalen domineren paneldebat over actief eigenaarschap
  • Het negeren van aandeelhoudersrechten kan fataal zijn

De succesverhalen domineerden in juni in het paneldebat over actief eigenaarschap op de jaarlijkse conferentie van het International Corporate Governance Network in Amsterdam. Maar volgens het panel – waarin drie CEO's zaten – blijven sommige problemen onopgelost, vooral in opkomende markten.

Belonen en bestraffen
Sommige beleggers kiezen belonen en straffen om een beter ondernemingsbestuur te realiseren binnen de bedrijven die ze bezitten. Zo eist de Nederlandse ontwikkelingsbank FMO dat de bedrijven waarin zij belegt de ESG-principes van de bank overnemen. Daar staat voor die bedrijven dan wel een goedkopere lening tegenover.

“Voor ons zijn de ESG-doelen net zo belangrijk als winst maken,” aldus Jurgen Rigterink, Chief Risk and Finance Officer. “Wanneer we in bedrijven beleggen, vragen we hen om aan alles te voldoen: alle IFC Performance Standards, de beste corporate-governancepraktijken etc.”

“We vinden het belangrijk hen daar iets voor terug te geven, dus krijgen ze van ons een korting op de rentemarge. We verlagen hun rente met 25 basispunten en dat is een aardig voordeel voor het bedrijf.”

“En voor ons is het ook een goede business case, want als een bedrijf bijvoorbeeld een controlesysteem heeft ingevoerd op het gebied van milieu en maatschappij, dan heeft het meer grip op de risico's. En wij dus ook.”

Rigterink vertelde dat de FMO zich realiseerde dat een andere aanpak nodig was toen uit analyses bleek dat de meeste verzoeken om actie rond ESG-kwesties werden genegeerd. “We waren geschokt toen bleek dat slechts 16% van alle dingen die we vroegen ook werkelijk werd gedaan, en dat geldt waarschijnlijk ook voor andere organisaties,” zei hij op de ICGN-conferentie.

“Dus, in plaats van alles van iedereen te verlangen, kozen we voor een gerichtere aanpak. We richten ons nu op klanten met een hoger risico en kijken naar de twee of drie grootste kwesties die we echt anders willen zien.”

Succesverhalen in opkomende markten
Veel slechte corporate-governancevoorbeelden vinden we in opkomende markten, waar 85% van alle genoteerde bedrijven een meerderheidsaandeelhouder heeft – de staat, een oprichter of diens familielid. Maar volgens Teresa Barger, CEO bij Cartica, een Amerikaanse asset manager van alternatieve beleggingen in opkomende markten, betekent dat niet dat een westerse vermogensbeheerder een dergelijk bedrijf niet kan overhalen om de corporate governance te verbeteren, om daar vervolgens van te profiteren.

“Een van onze successen was een belegging in een bouwbedrijf in Peru. Het laatst overgebleven familielid wilde het management van het bedrijf overdragen aan een professionele CEO,” vertelde ze. “Hij klaagde dat de aandelenkoers te laag was en wilde consultants inhuren.”

“Wij adviseerden hem echter om te zorgen voor een betere corporate governance. Hij hoefde alleen maar een paar basale dingen te veranderen, bijvoorbeeld documenten in het Engels publiceren, een agenda voor winstcijfers opstellen voor meer transparantie, een dividendbeleid formuleren en niet-kernactiviteiten afstoten. Hij volgde ons advies op. Het gevolg was dat de koers steeg, waardoor een aantal punten bij de K/W-waarde konden worden opgeteld en het dagelijkse handelsvolume van de aandelen 30 maal hoger werd.”

Barger legde uit dat bedrijven met een meerderheidsbelang weliswaar problematisch kunnen zijn voor minderheidsaandeelhouders, maar dat het makkelijker is een dialoog met hen aan te gaan. “Bij een meerderheidsaandeelhouder weet je met wie je de dialoog aangaat. Het is bijvoorbeeld heel makkelijk om uit te vinden of deze persoon te vertrouwen is, of dat je met elkaar op één lijn zit. Je weet waar je naar moet zoeken,” aldus Barger.

Negeren van aandeelhoudersrechten fataal
Het negeren van de rechten van minderheidsaandeelhouders kan fataal blijken, voor elk land of bedrijf, aldus Mauro Rodrigues da Cunha, CEO van de Brazilian Capital Markets Investors’ Association.

“Veel bedrijven hielden zich niet bezig met aandeelhoudersrechten, en dat is een van de redenen waarom de Braziliaanse kapitaalmarkt zo klein is in vergelijking met de economie,” zei hij. “We zitten midden in een periode van hoge liquiditeit met talloze IPO's in Europa en de VS. Maar Brazilië had dit jaar helemaal geen IPO's. Nog sterker, zeven bedrijven worden van de beurs gehaald.”

Zijn vereniging heeft sinds de oprichting zeven jaar geleden hard gewerkt om die situatie te verbeteren. “In het begin stonden bedrijven wantrouwend tegenover ons,” vertelde hij. “Nu komen bedrijven zelfs naar ons toe om advies te vragen. Ze willen weten hoe zij beter met aandeelhouders om kunnen gaan en hoe zij hun gedrag kunnen verbeteren.”

Volgens Da Cunha werkt deze engagement beide kanten op, vooral bij grote bedrijven met veel kleine aandeelhouders. “Bedrijven realiseren zich dat ze duizenden gratis adviseurs kunnen hebben als ze meedoen aan dit tweerichtingsverkeer,” zei hij.

Wanneer actief eigenaarschap tweede natuur is
De dialoog aangaan met bedrijven is voor Robeco tweede natuur geworden, aldus Roderick Munsters, CEO van Robeco en sponsor van de conferentie.

“Voor ons is actief eigenaarschap een gegeven,” zei hij. “We kunnen aantonen dat aandacht voor actief eigenaarschap, de dialoog aangaan met bedrijven – en dan natuurlijk wel iets doen met de inzichten – het risico-rendementsprofiel helpt verbeteren. We steken veel energie in een serieus engagementprogramma en de verworven inzichten gebruiken we bij hoe we met geld omgaan.”

Munsters en Da Cunha hadden al voor de conferentie in juni met elkaar samengewerkt. Als succesvoorbeeld noemde Munsters het verbeteren van de corporate governance bij de oliegigant Petrobras, een bedrijf in handen van de Braziliaanse overheid. Robeco stelde voor dat Da Cunha niet-uitvoerend bestuurder zou worden binnen de Raad van Bestuur van Petrobras. En dat gebeurde.

Er zijn natuurlijk ook gevallen bekend waarbij succes ontstaat als iets niet gebeurt. “Soms kan succes ook bestaan uit informele besprekingen achter de schermen, praten met bedrijven over allerlei onderwerpen en zo bepaalde dingen voorkomen. Het draait niet alleen om wat in het nieuws komt.”

Deel deze pagina:

Join the conversation

Nieuwsbrief professionals