By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Beleggingsexperts noemen 2014 een overgangsjaar

22-01-2014 | Interview Banken leggen verschillende accenten in hun beleggingsthema voor het nieuwe jaar, maar één punt hebben de beleggingsexperts gemeen: 2014 wordt een overgangsjaar.

Robeco presenteerde medio januari voor professionele beleggers het jaarlijkse evenement over de visie, geheten Robeco Live. Hoofdeconoom Léon Cornelissen zette uiteen dat de groei volgend jaar aan kracht wint, maar dat niet alle vermogenscategorieën een zelfde meewind zullen hebben. (klik hier voor de Robeco visie)

Hoe denken de economen van de grote Nederlandse banken over de kansen en dreigingen op de financiële markten? Het valt Robeco-ceo Roderick Munsters op dat er zoveel overeenkomsten lijken in alle visies. Bijna alle beleggingsprofessionals noemen aandelen hun favoriete vermogensklasse. Robeco ging nader in gesprek met de drie grote banken over hun visie voor dit jaar, en sprak met Nathan Levy, Investment Manager bij het ING Investment Office, Han Dieperink, Chief Investment Officer bij Rabobank Nederland Private Banking en Ben Steinebach, Hoofd Beleggingsstrategie van ABN Amro.

Wat is dit jaar voor u het dominante beleggingsthema?
ING: Bij ons is het centrale thema voor dit jaar: ‘minder crisis, meer groei’. We verwachten dat de crisis naar de achtergrond gaat en dat de focus gericht is op groei. Het gaat om economische groei van landen en winstgroei bij bedrijven.

RABOBANK: 2014 is een jaar van transitie. We gaan van een markt die gedreven wordt door liquiditeit naar een fundamenteel/economisch-gedreven markt. Hoe de markten en centrale banken met deze verschuiving omgaan, is het thema. Een ander punt is dat de economische groei in de wereld wel eens hoger uit kan vallen dan wordt verwacht, terwijl economen in voorgaande jaren te positief waren.

‘2014 is een jaar van transitie’

ABN AMRO: Ons dominante beleggingsthema voor dit jaar is voor ons beleggen in Europa. In de eerste plaats neemt de groei in Europa in onze ramingen in 2014 sterker toe dan in de Verenigde Staten. De waarderingen (K/W) in de Verenigde Staten liggen hoger dan in Europa. En omdat de verwachte winstgroei in Europa hoger is, toont de zogeheten PEG-ratio, dat Europa het aantrekkelijkst is.

Welke vragen spelen er bij eindklanten?
ING: Er is een groep waar het rendement op obligaties een belangrijk thema is. Doordat de economische groei aantrekt, kan er een eind komen aan het tijdperk van hoge rendementen op obligaties. Een andere groep beleggers die al in aandelen zit, is juist voorzichter aan het worden. Zij beginnen hoogtevrees te krijgen. Dit heeft te maken met de hogere waardering.

RABOBANK: Mensen kunnen hun rendementsdoelstellingen met sparen en obligaties steeds moeilijker behalen. Ze willen niet zozeer in aandelen beleggen, maar stappen erin om dividend te ontvangen. Zij zoeken geen bedrijven die groeien, maar zoeken bedrijven die dividend kunnen uitkeren. Dit gaat verschuiven, omdat bedrijven meer zullen gaan investeren. Maar de aandelencultuur is nog lang niet terug. We zitten nog niet op een euforisch niveau.

ABN AMRO: Eindklanten maken zich vooral zorgen over de Verenigde Staten. De zorgen spelen op twee fronten: de overheidsfinanciën en het monetair beleid. Republikeinen en democraten houden elkaar in een soort gijzeling waardoor de overheidsschuld blijft stijgen tot mogelijk onhoudbare niveaus. Daarnaast zijn er nogal wat mensen die opnieuw problemen met Europese staatsschulden voorzien, vooral als banken, vanwege onvoldoende buffers, in de problemen komen. De zorgen zitten dus vooral op het politieke vlak.

Wat zijn uw verwachtingen voor aandelen in 2014?
RABOBANK: Ik verwacht een bovengemiddeld rendement voor aandelen en benedengemiddeld rendement voor obligaties. We hebben gekeken naar de lange termijn stock-to-bond ratio. Om terug te gaan naar de langetermijntrend zouden aandelen het beter moeten gaan doen.

ABN AMRO: Onze verwachtingen voor aandelen zijn positief bij aantrekkende groei en laagblijvende inflatie. De waarderingen zijn nog alleszins aantrekkelijk. Ze zijn het meest aantrekkelijk in Europa maar zeker niet overtrokken hoog in de andere regio's. Veel bedrijven hebben via kostenreducties hun marges weten te vergroten en bij een toename van de afzet kan de winstgevendheid dus betrekkelijk fors toenemen. We zijn dan ook behoorlijk sterk overwogen in aandelen.

ING: Wij zijn redelijk positief over aandelen. Er zijn weinig andere beleggingscategorieën waar je een aantrekkelijk rendement van mag verwachten. Hier en daar moet je wel gaan kijken of het niet te duur aan het worden is, terwijl ook het optimisme onder beleggers historisch hoog is en de bedrijfswinsten tot nu toe minder positief verrassen dan de afgelopen kwartalen. Wanneer deze trend doorzet komt er waarschijnlijk wat druk op aandelenmarkten.

Maken de aandelenmarkten van de opkomende markten in 2014 een comeback?
ING: We zijn hier voorzichtig positief over. Ze zijn veruit de goedkoopste regio. Maar waardering alleen is voor de korte termijn geen goede indicator voor het rendement van aandelen. Daar komt bij, dat het sentiment hier negatief is. Wat belangrijk is, is dat je onderscheid gaat maken tussen de verschillende landen binnen de opkomende markten. Denk bijvoorbeeld aan de invloed van politiek risico op Thailand en Turkije en denk aan de verkiezingen in de regio dit jaar. Het gaat erom welke landen je wel moet hebben. Maar belangrijker nog is, welke landen je niet moet hebben om de risico’s te beperken.

RABOBANK: Als de ontwikkelde markten het dit jaar goed doen, zullen de emerging markets het beter doen. Men is nu te zwartgallig over de vooruitzichten van de opkomende markten, terwijl men 12 maanden geleden juist te optimistisch was. De waardering is een stuk lager dan die van de andere markten. Maar ik vraag me af of dat er dit jaar uit zal komen. De liquiditeit is lastiger nu. En ook de economische groei is lager. Ik zie niet zozeer risico’s in de verkiezingen die er dit jaar in deze markten zijn. Dit schept ook kansen voor hervormingen. Ik verwacht dit jaar grotere verschillen binnen de emerging markets. Dat pleit voor een actieve aanpak.

ABN AMRO: Wij hebben daar (nog) geen hoge verwachtingen van. Opkomende markten moeten verteren dat er kapitaal wegstroomt en hun valuta daalt doordat de Amerikaanse centrale bank minder zal stimuleren. Daar zullen ze toch een deel van 2014 voor nodig hebben en dat zal groei en winst kosten. Wij houden het op een neutrale weging voor aandelen in opkomende markten.

‘Opkomende markten moeten verteren dat er kapitaal wegstroomt’

Hoe kijkt u naar de obligatiemarkt in 2014?
ING: Ga niet uit van een fantastisch rendement voor obligaties dit jaar. In ons basisscenario verwachten wij voor een gespreide portefeuille 1% aan totaalrendement. We zijn onderwogen in staatsobligaties. Binnen deze categorie vinden we de periferie in de Eurozone aantrekkelijk. De spreads ten opzichte van Duitsland kunnen verder dalen.

Over high yield zijn we positief, maar het is goed opletten dat ze niet te duur worden. Voor de korte termijn zijn we minder positief over obligaties uit de opkomende markten. De landen in deze regio zijn gevoelig voor tapering en een oplopende rente in de Verenigde Staten.

‘Ga niet uit van een fantastisch rendement voor obligaties dit jaar’

ABN AMRO: We verwachten een voortgaande rentestijging in 2014, en 2015, en hebben daarom een fors onderwogen belang in obligaties als beleggingscategorie. Dat geldt dan vooral voor staatsobligaties. Enig extra rendement verwachten we van en zoeken we in bedrijfsobligaties. Zowel obligaties van bedrijven met een sterke kredietwaardigheid, als obligaties van opkomende markten, als high yield (door hoge spreads minder kwetsbaar en lager faillissementsrisico in het door ons verwachte positieve economische klimaat).

RABOBANK: Ik denk dat de markt iets te negatief is in de zin van het verwachten van een stijgende rente. De markt is beducht voor een vlucht uit obligaties. Maar inflatie is dit jaar geen probleem. De omloopsnelheid van het geld is laag: het geld rouleert niet. Ik ben positief over obligaties van financials. Bij banken gaat er veel veranderen. Denk aan de stresstesten in Europa. Banken worden bovendien geherkapitaliseerd. Ze richten zich nog steeds op de balans en dat is goed voor de obligatiehouders. Ook de achtergestelde leningen van financials zijn aantrekkelijk.

Bij bedrijfsobligaties is de richting juist de verkeerde kant op door de verschuiving in de aandacht van de balans naar de resultatenrekening. Overnames staan weer op de agenda en dat is risicoverhogend en daarmee slecht voor obligatiehouders.

Wat betreft de Europese staatsobligaties, er zit nog wat extra yield in de zuidelijke Europese periferie. Je moet eruit als de triple B waardering voor deze obligaties gelijk is aan de triple B bedrijfsobligaties. Over Frankrijk ben ik negatief.

Van high yield verwacht ik niet veel meer. De spreads liggen onder de het niveau van historische wanbetalingen. Met hangen en wurgen kan er daar een totaalrendement gehaald worden van 4 à 5%.

Zijn de financiële markten komend jaar nog sterk gericht op tapering?
ING: Tapering is dit jaar minder een discussiepunt dan in 2013. In de zomer van vorig jaar hebben we een groot effect gezien. De discussie kwam op gang en de rentes in de Verenigde Staten en Duitsland liepen fors op. De zorgen erover gaan naar de achtergrond verdwijnen. De grootste beweging op de kapitaalmarkten is geweest. De rente in de VS kan dit jaar door de aantrekkende groei oplopen richting de 3,5%. De taperingdiscussie kan weer gaan spelen als de groei in de VS gaat tegenvallen. Minder tapering dus. Bijvoorbeeld na tegenvallende banencijfers. Maar dit valt buiten ons basisscenario.

RABOBANK: Tapering in 2014 is eerder een kans dan een risico. De markt denkt te somber over het effect van tapering op de financiële markten. De markten zullen blij verrast zijn met Yellen, de nieuwe voorzitter van de Fed. De Federale Bank zal eerder minder doen, dan meer. Hoewel, er kan ongetwijfeld nog wat volatiliteit kan komen op de markten.

Maar er is al zo veel geschreven over tapering, dat het geen risico meer is. Je wordt altijd gebeten door de slang die je niet ziet. Het is net als met Griekenland. Als je drie jaar lang de kranten volschrijft dat het fout kan gaan, dan is het geen risico meer. Dan houdt het op.

ABN AMRO: Het grootste rente-effect, de stijging van het rendement op 10-jaars Amerikaanse staatsobligaties, hebben we al gehad na de aankondiging in mei door Bernanke; van 1,7% tot 3%. Het is de vraag of de daadwerkelijke afbouw van obligatie-aankopen nog heel veel effect op de rente zal hebben. Wij verwachten een lichte verdere stijging tot 3,5% eind 2014, maar dat is ook het gevolg van aantrekkende economische groei en niet alleen van daadwerkelijke tapering.


Deel deze pagina: