By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Bank of England verpest mogelijk het feestje op de financiële markten

10-07-2014 | Visie | Léon Cornelissen Er is mogelijk een Britse renteverhoging op handen omdat de Britse economie sterker groeit dan verwacht, denkt Robeco's chief economist.

In het kort

  • Renteverhoging van 0,25% in vierde kwartaal 2014
  • Verdere verhoging waarschijnlijk in eerste kwartaal 2015
  • Hoge particuliere schuldenlast beperkt mogelijkheden
  • Britse huizenbubbel kan worden bestreden

Léon Cornelissen voorspelt een verhoging van 25 basispunten in het vierde kwartaal van dit jaar, waarmee de basisrente stijgt van 0,5% naar 0,75%, en een verdere verhoging van 25 basispunten in het eerste kwartaal van 2015.

De voorzitter van de Bank of England (BoE), Mark Carney, liet in zijn jaarlijkse toespraak in het Mansion House – waar belangrijk economisch beleid wordt ontvouwd aan de City, de Londense financiële sector – al doorschemeren dat de rente mogelijk eerder wordt verhoogd dan beleggers verwachten. De meeste beleggers verwachten pas een verhoging in 2015, wellicht voorafgaand aan de Britse algemene verkiezingen die mei volgend jaar plaatsvinden.

De Britse rente staat al meer dan vijf jaar ongewijzigd op 0,5%. Sindsdien is de Britse economie hersteld van de financiële crisis en de recessie, met een groei die dit jaar kan uitkomen op 4%. Maar de centrale bank durft de rente niet te veel te verhogen, zegt Cornelissen. Dat zou niet alleen een sterk economisch herstel bedreigen, maar het zou volgens hem ook een risico zijn voor de Britse particuliere sector die zwaar in de schulden zit.

Verrassend sterke Britse economie
“De Britse economie was in 2014 verrassend sterk en draait nu bijna op volle toeren”, zegt Cornelissen in deze Monthly Outlook. “Het aantal banen neemt in recordtempo toe, de gemiddelde huizenprijs is sterk gestegen en in alle Britse regio's is sprake van groei.”
 
“Het was daarom geen verrassing dat Carney expliciet aangaf dat de rente wellicht eerder wordt verhoogd dan de markten verwachten. Deze opmerking was niet aan dovemansoren gericht. Daarom zag Carney zich direct genoodzaakt de impact van zijn woorden af te zwakken door te benadrukken dat de uiteindelijke beslissing wordt genomen op basis van cijfers.”

‘De eerste renteverhoging komt mogelijk eerder dan verwacht’

“Natuurlijk zien centrale banken het niet meer als hun voornaamste taak om 'het feestje op de financiële markten te verpesten'. Tegenwoordig doen ze hun uiterste best om voorzichtig te blijven en het herstel niet te belemmeren.”

De Britse economie in cijfers
3-kaders-8-juli-2014-ned.jpg   

Angst voor bubbel door huizenprijzen
De huizenprijzen – het belangrijkste onderwerp voor de Britse bevolking vanwege het hoge aantal huizenbezitters – stevenen af op een bubbel, vooral in Londen. De gemiddelde Britse huizenprijs is dit jaar tot juni 12% gestegen, waarmee de piek van 2007 werd gepasseerd. De BoE heeft aangedrongen op controles op hypotheekleningen en kan een renteverhoging inzetten om de bubbel te laten barsten.

“De angst voor een bubbel is begrijpelijk”, zegt Cornelissen. “Centrale banken gebruiken de stijging van aandelenkoersen en huizenprijzen duidelijk als middel om een duurzaam herstel van de bredere economie te stimuleren. Maar dat kan natuurlijk ook uit de hand lopen.”

“De eerste verdedigingslinie voor de BoE wat betreft de huizenmarkt is het opleggen van beperkingen aan de mate waarin banken actief kunnen zijn in de risicovolle segmenten van de hypotheekmarkt (zogenaamde macroprudentiële maatregelen). De BoE heeft een ‘korset’ voor banken geherintroduceerd, maar zoals The Economist ad rem opmerkte: 'Korsetten kunnen altijd strakker worden aangetrokken'.”

‘De BoE heeft een ‘korset’ voor banken geherintroduceerd’

Volgens Cornelissen geeft de Taylor-regel – die wordt gebruikt om het renteniveau te berekenen waarop de economie op korte termijn stabiliseert maar op lange termijn blijft groeien – een Britse basisrente voor de langere termijn aan van maar liefst 3,0%. “Dat is 2,5% hoger dan de huidige rente. Maar deze Taylor-regel is natuurlijk slechts een vuistregel en de omstandigheden in de wereldeconomie zijn verre van normaal.” Ter illustratie noemt hij de recente opmerkingen van BoE’s chief economist Andy Haldane: “Er zijn nog steeds veel gekke dingen aan de hand.” Daarmee rechtvaardigde hij het extreem ruime beleid van de bank.

Cornelissen voorspelt dat de BoE ook voorzichtig blijft met toekomstige renteverhogingen vanwege de hoge schuldenlast van de particuliere sector, die op dit moment een forse 163% van het BBP bedraagt. Een renteverhoging zou ook de leenkosten van de overheid zelf verhogen. Hij denkt dat de 10-jaarsrente op Britse Gilts voor het einde van het jaar zal stijgen van nu 2,75% naar meer dan 3,0%. Het pond zal dan aan kracht blijven winnen ten opzichte van de euro, wat schadelijk is voor Britse exporteurs.

Schotse onafhankelijkheid en dreigingen van een Brexit
In de politieke sfeer denkt Cornelissen dat een Schotse stem voor onafhankelijkheid van het VK in september schadelijk kan zijn voor de economie. Mogelijk komt er in het VK – of wat ervan overblijft – ook een referendum over het verlaten van de EU. De Britse premier David Cameron heeft beloofd dat er in 2017 een komt als zijn Conservative Party volgend jaar mei de meerderheid in het parlement behoudt, voornamelijk om het hoofd de bieden aan de groeiende electorale dreiging van de anti-EU-partij United Kingdom Independence Party (UKIP).

“Voor de korte termijn lijkt alles in orde voor de Britse economie, maar voor de langere termijn zijn er zorgen over de economische impact van een Schotse afscheiding en/of een zogenaamde Brexit (een Britse exit uit de EU)”, zegt Cornelissen.

‘Voor de langere termijn zijn er zorgen over een Britse exit uit de EU’

“Aangezien de omvang van de Schotse economie relatief klein is vergeleken met de rest van het VK, zal de economische impact van de ongetwijfeld rommelige afscheiding ook relatief klein zijn. Maar het toegenomen politieke risico kan wel schadelijk zijn voor het pond, in ieder geval voor een tijdje.”

“Als de Schotten zich inderdaad afscheiden, neemt de kans toe dat de rest van het VK de EU verlaat. Al was het alleen maar omdat Schotland een bolwerk van de Labour Party is.” Op dit moment heeft de Labour Party – die pro-EU is – als oppositiepartij 41 zetels in het parlement tegenover slechts één voor de veel minder Europees gezinde Conservatieven van Cameron. Dus in een toekomstig rompparlement zonder Schotland zitten dan relatief meer anti-EU-parlementsleden.

Peilingen geven echter aan dat een meerderheid van de Schotten bij het VK wil blijven en dat een meerderheid van de Britten bij de EU wil blijven, in beide gevallen om economische redenen. “Een meerderheid van de Britse stemmers zal waarschijnlijk uit rationeel eigenbelang tegen een Brexit stemmen. Daarom schatten we de kans op een Brexit in de komende jaren in op ongeveer 20%”, zegt Cornelissen.

Léon Cornelissen

Léon Cornelissen

Chief Economist
"You can be sure of risk, you can’t be sure of return."
Deel deze pagina:


Auteur

Léon Cornelissen
Chief Economist


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals