By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Anders omgaan met risico bedrijfsobligaties

24-09-2014 | Visie | Patrick Houweling, PhD, Sander Bus Meer dan ooit moeten beleggers kredietrisico beheersen en de oude manieren om een bedrijf te beoordelen zijn niet meer toereikend. Robeco biedt alternatieve manieren om naar bedrijfsobligaties te kijken zonder in te leveren op de rendementen die ze kunnen realiseren.


In het kort
  • Bedrijfsobligatiefondsen combineren baanbrekend onderzoek met behoedzaamheid
  • Onderscheidend risicomodel geldt nu als de norm
  • Innovatieve benadering om koersdalingen van obligaties te beperken
  • Toepassing van kwantitatieve en duurzaamheidstechnieken

Je zou kunnen zeggen dat we kwantitatief voorzichtig zijn – we doen de dingen gewoon een beetje anders. We zijn altijd pioniers geweest in het gebruik van kwantitatieve beleggingstechnieken die veel dieper de vastrentende markten induiken.

En ook onze bedrijfsobligatiefondsen zelf waren baanbrekend met nieuwe manieren om op markten te beleggen. Zo hebben ze bewezen dat pioniersvoordeel vaak essentieel is. Deze gedifferentieerde benadering van beleggen heeft geleid tot consistente outperformance van onze strategieën.

Pioniersvoordeel
"In 1998 was Robeco de eerste vermogensbeheerder in continentaal Europa die een high-yieldfonds oprichtte en ook de eerste die credit default swaps gebruikte voor efficiënt portefeuillebeheer en voor het beheersen van het extra risico", zegt Sander Bus, manager van Robeco High Yield Bonds.

"Zo'n jaar of tien geleden hebben we een risicomodel ontwikkeld dat tegenwoordig geldt als de norm en is uitgegroeid tot de marktstandaard", voegt Patrick Houweling toe, kwantitatieve researcher en manager van de Robeco Conservative Credits-strategie, die is gericht op obligaties met een laag risico.

Het risicomodel koppelt de volatiliteit van het rendement rechtstreeks aan de actuele creditspread – het verschil tussen de rente van de obligatie en die van een staatsobligatie – in plaats van aan het historische rendement. Daardoor kan het model onmiddellijk reageren op marktomstandigheden zonder dat eerst maanden- of jarenlang data hoeft te worden verzameld.

"Ook innovatief is dat wij koersdalingen proberen te beperken, terwijl anderen zich volledig richten op defaults. Op deze manier hebben beleggers in ons fonds met minder grote koersdalingen te maken gehad dan de index", aldus Bus. "Het trackrecord laat sinds de introductie in 2006 outperformance en een lagere volatiliteit zien dan de benchmark."*

‘Ons risicomodel is uitgegroeid tot de marktstandaard’

Toonaangevende kwantitatieve technieken
Het succes is voor een groot deel te danken aan het gebruik van twee manieren van beleggen die Robeco heeft toegepast: duurzaam beleggen en het gebruik van kwantitatieve analyse. Beide zijn erop gericht om best-in-class-beleggingen te identificeren en het risico te beperken.

"Vanaf het begin hebben we kwantitatieve technieken toegepast bij beleggen in fixed income," zegt Houweling. Zijn Conservative Credits-strategie profiteert van de laagrisico-anomalie, waarbij kwantitatief onderzoek heeft laten zien dat obligaties met een laag risico beter hebben gepresteerd dan obligaties met een hoger risico.

"Wij waren een van de eersten die laagvolatiel beleggen aanboden in creditmarkten. In aandelenmarkten was deze manier al een paar jaar populair", zegt hij. "Nog steeds worden wij beschouwd als de koplopers met ‘versie 2.0’ terwijl andere managers nog steeds ‘versie 1.0’ gebruiken." De manier waarop Robeco laag-risicobeleggen benadert, maakt gebruik van geavanceerde risicometingen en integreert andere factorpremies om de Sharpe-ratio (meet de risicogecorrigeerde performance) verder te verbeteren dan algemene lage-volatiliteitstrategieën.

"Het is hoofdzakelijk een strategie die met de uitkomsten van kwantitatief onderzoek obligaties met een laag risico uit het beleggingsuniversum filtert", zegt hij. Vervolgens gebruiken we een kwantitatief model om de bedrijven met het laagste risico van dat universum te vinden. Om de kans op het selecteren van de verkeerde obligaties zo klein mogelijk te maken, gebruiken we ook het fundamentele onderzoek van ons analistenteam. We beleggen niet in bedrijven die door onze fundamenteel analisten als het zwakst beoordeeld worden. Het hele beleggingsproces is ontwikkeld op basis van onderzoek naar hoe je laagvolatiel kunt beleggen in de creditmarkten."

Deze inzichten in laagvolatiel beleggen hebben hun weg ook gevonden in andere strategieën die Robeco's Credit-team beheert. Zo is Bus in het high-yieldsegment van bedrijven met een rating lager dan investment grade bijzonder voorzichtig over obligaties met een CCC-rating.

"Vaak worden beleggers niet vergoed voor het risico dat ze nemen", meent Bus. "De kern van onze beleggingsfilosofie ligt in de kennis uit kwantitatief onderzoek om onze exposure naar de risicovollere issuers te beperken."

‘We beleggen niet in bedrijven die door onze fundamenteel analisten als het zwakst beoordeeld worden’

Klein maar fijn
Beide portefeuillemanagers speuren graag naar kansen in het nichesegment – het smallcapsegment is een mooi voorbeeld van hoe een frisse nieuwe blik resultaat kan opleveren voor beleggers.

"We gebruiken een kwantitatief model voor het smallcapsegment binnen het high-yieldobligatiefonds. Wij ontvangen risicopremies in de markt zonder extra risico te lopen. Dit is een anomalie die onze kwantitatieve onderzoekers hebben geïdentificeerd", zegt Bus.

"Marktpartijen zien kleine bedrijven vaak over het hoofd, omdat minder analisten ernaar kijken. Hierdoor ontstaat een soort 'verwaarlozingspremie'", zegt Houweling. "In onze kwantitatieve strategieën kennen we doorgaans een gelijk gewicht toe aan bedrijven in plaats van dat we kijken naar hun grootte. Op die manier bouwen we een grotere positie op in kleinere bedrijven en vice versa."

*De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. Alle cijfers tot 31 augustus 2014.

Patrick Houweling, PhD

Portefeuillemanager, Senior Quantitative Researcher
Deel deze pagina:

Auteur

Patrick Houweling, PhD
Portefeuillemanager, Senior Quantitative Researcher


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals