By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Aantrekkelijk rendement op schuldpapier uit opkomende markten

12-06-2014 | Visie | Jeroen Blokland Vanwege de zoektocht naar rendement heeft Robeco Asset Allocation de exposure naar schuldpapier uit opkomende markten vergroot. Het is een van de weinige beleggingscategorieën die zo op het oog nog aantrekkelijke rendementen bieden.

In het kort
  • Schuldpapier van opkomende markten opgewaardeerd naar neutraal
  • Rendementen zijn aantrekkelijker tijdens zoektocht naar rendement
  • Renteverlagingen ECB reden voor andere visie
  • Lage volatiliteit houdt nog wel even aan
Het Global Allocations-team heeft zijn visie op schuldpapier uit opkomende markten na de renteverlaging door de ECB op 5 juni bijgesteld van ‘negatief’ naar ‘neutraal’. Dit werd gefinancierd door de allocatie naar cash te verlagen.

“De belangrijkste reden voor deze advieswijziging is onze verwachting dat de zoektocht naar rendement aanhoudt nu de ECB heeft benadrukt alles te doen wat nodig is om deflatie in de eurozone te voorkomen”, zegt Jeroen Blokland, portefeuillemanager van Global Allocations.

“Nog maar weinig beleggingscategorieën bieden een aantrekkelijk rendement en er is aanhoudende neerwaartse druk op de volatiliteit. Daarom verwachten wij dat beleggers worden aangetrokken door de relatief aantrekkelijke waarderingen en hoge spreads die schuldpapier uit opkomende markten nog steeds biedt.”

De herfinancieringsrente in de eurozone is nu historisch laag op 0,15%, terwijl de depositorente met -0,10% negatief is. Dit betekent dat banken feitelijk moeten betalen om hun reserves te stallen bij de ECB. De centrale bank kondigde ook milde monetaire verruimingsmaatregelen aan om de kwakkelende economie in de eurozone te stimuleren, maar zag af van grootschalige kwantitatieve verruiming.

De zoektocht naar rendement
Beleggers waren enthousiast over de acties van de ECB, maar de keerzijde is dat de rente op staatsobligaties nu nog lager is. Daarom proberen veel beleggers nu te profiteren van de spreads – het verschil tussen het rendement op risicovolle effecten (zoals schuldpapier uit opkomende markten) en superveilige staatsobligaties (zoals Amerikaanse Treasuries).

Volgens Blokland waren er drie redenen voor het team om de visie op schuldpapier uit opkomende markten te wijzigen:

  • De rente op Amerikaanse en Europese staatsobligaties blijft extreem laag, dus moeten beleggers ergens anders op zoek naar hogere rendementen. De focus van de ECB om de rente geruime tijd laag te houden is weer toegenomen. Wij denken dat de maatregelen bijdragen aan een 'sweet spot' voor spreadproducten – ook omdat de Fed de eerste renteverhoging zo lang mogelijk probeert uit te stellen.
  • De waardering van schuldpapier uit opkomende markten lijkt aantrekkelijk ten opzichte van die van andere spreadproducten. Door de daling van de rente op staatsobligaties in ontwikkelde markten begin dit jaar zijn de spreads voor opkomende markten nog aantrekkelijker geworden. En ook in vergelijking met high-yieldspreads is schuldpapier uit opkomende markten aantrekkelijk gewaardeerd.
  • Bovendien verwachten we dat de lage volatiliteit nog wel even aanhoudt. De VIX-index en andere volatiliteitsmeters zijn aanzienlijk gedaald. Onderstaande grafiek laat zien dat het valutarisico in opkomende markten – een van de vier belangrijkste redenen om begin dit jaar onze allocatie naar schuldpapier van opkomende markten te verlagen – ook is afgenomen. Het valutarisico ligt nu bijna op het laagste punt in jaren.
emerging-currency-volatility.jpg

De volatiliteit van valuta's uit opkomende markten – die de waarde kan beïnvloeden van schuldpapier dat is uitgegeven in die valuta's. Bron: Bloomberg
spread-of-emerging.jpg

De spread van EM-schuldpapier ten opzichte van 5-jaars US Treasuries. Bron: JP Morgan, Barclays.

Laat je niet meeslepen
Volgens Blokland hebben valuta's uit opkomende markten iets van de verliezen van afgelopen jaar ten opzichte van valuta's uit ontwikkelde markten goedgemaakt. Dit komt door de afgenomen politieke spanningen en de aantrekkende economie in enkele landen.

Toch moeten we ons niet laten meeslepen door het verbeterende sentiment. “Politieke spanningen en vertragende economische groei zijn precies de redenen waarom we geen overweging hebben in schuldpapier uit opkomende markten”, zegt hij. “Zolang de volatiliteit laag blijft en de Fed erin slaagt de marktverwachtingen over de eerste renteverhoging te verankeren, verwachten we dat beleggers geïnteresseerd blijven in schuldpapier van opkomende markten.”

“Maar voor de langere termijn vormen de zwakkere economische fundamentals – zoals tekorten op de lopende rekening – een belangrijk risico. Daardoor kunnen de spreads weer oplopen en valuta's van opkomende markten dalen. Voor nu denken we echter dat spreadproducten in de 'sweet spot' blijven voor beleggers die op zoek zijn naar rendement en dat centrale banken bereid blijven de rente laag te houden.”

Zo ziet de multi-assetportefeuille van Robeco eruit na de wijzigingen.

multi-asset-portfolio.jpg

Jeroen Blokland

Portefeuillemanager, Robeco Global Allocation
Het voorkomen van slechte keuzes is minstens zo belangrijk als het nemen van goede beslissingen.”
Deel deze pagina:

Jeroen Blokland
Portefeuillemanager, Robeco Global Allocation


Join the conversation

Nieuwsbrief professionals