By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Winstcijfers Q4 "goed genoeg"

13-02-2013 | Visie | Ronald Doeswijk De winstcijfers over het vierde kwartaal van 2012 waren sterk genoeg om het sentiment positief te houden, zegt Chief Strategist Ronald Doeswijk. Daardoor zou de rally op de aandelenmarkt de komende maanden wel eens kunnen aanhouden.


  In het kort
  • Winstcijfers Q4: goed genoeg om het beurssentiment positief te houden
  • Neerwaartse herzieningen voldoende om tot realistische winstverwachtingen te komen
  • VS presteert het beste ten opzichte van de consensus
  • Aanhoudende neerwaartse winstherzieningen verwacht in 2013
  • Moeilijk om aanjagers van langdurige aandelenwinsten te onderkennen


Het cijferseizoen over het vierde kwartaal van 2012 is een eind op weg. In de VS heeft zo'n 70% van de bedrijven in de S&P 500 zijn cijfers inmiddels gepubliceerd. Hoe zien deze eruit?

"De winsten waren goed genoeg om het positieve sentiment op de aandelenmarkten niet te verstoren," zegt Chief Strategist Ronald Doeswijk.

Laten we de cijfers eens nader bekijken. In de VS heeft 67% van de bedrijven de consensusomzetverwachting overtroffen. Opgeteld hebben de bedrijven de verwachtingen met 2 procentpunten overtroffen. En als we kijken naar de winst, verraste 75% van de bedrijven positief. Tot nu toe bedraagt de positieve uitschieter opgeteld 5 procentpunten.

Winsten in Europa lopen ver achter bij die in de VS
In Europa is het cijferseizoen nog maar net begonnen: tot nu toe heeft slechts 40% van de Europese bedrijven zijn winstcijfers gepubliceerd.

Duidelijk is al wel dat de Europese bedrijven het minder goed doen dan de Amerikaanse. 59% van de bedrijven die hun cijfers bekend hebben gemaakt, heeft de winstverwachtingen overtroffen. Gemiddeld kwamen de cijfers echter overeen met de verwachtingen. En hoewel 51% van de bedrijven zijn winstverwachting overtrof, waren de totale cijfers 14% lager dan de consensus. Niet erg indrukwekkend.

Het vierde kwartaal van 2012 in cijfers
goed-genoeg-3-kaders-en.jpg


Ook de cijfers uit Japan geven weinig reden tot enthousiasme. De omzet kwam overeen met de verwachtingen en de winst verraste licht positief.

Drie belangrijke conclusies
Doeswijk noemt drie belangrijke conclusies op basis van de cijfers tot nu toe. Ten eerste hebben analisten zoals gebruikelijk hun overoptimistische verwachtingen bijgesteld. "Voldoende om tot realistische winstverwachtingen te komen," zegt hij.

Ten tweede waren de winstcijfers van de VS het beste ten opzichte van de consensus. "Dat is in lijn met de relatief goede prestaties van de Amerikaanse economie," merkt Doeswijk op.

Ten derde waren de winsten, zoals we al hebben gezien, net sterk genoeg om het positieve sentiment dat zo gunstig is voor de aandelenmarkten, niet nadelig te beïnvloeden.

Positief sentiment kan nog even aanhouden
Doeswijk denkt zelfs dat dit positieve sentiment nog wel even zou kunnen aanhouden. Enerzijds gaan de markten ervan uit dat negatieve verrassingen zullen leiden tot verdere kwantitatieve verruiming. Anderzijds zullen positieve verrassingen, die overigens niet waarschijnlijk zijn, geen negatieve invloed hebben zolang de groei de inflatie niet omhoog drijft.

"We verwachten dat de neerwaartse winstherzieningen in 2013 zullen doorgaan"

De vraag is hoe lang deze situatie nog kan voortbestaan. Doeswijk wijst op een scenario waarbij het sentiment tot en met april positief blijft en daarna de realiteit toeslaat. Met andere woorden, volgens Doeswijk is er ruimte voor het historische 'sell-in-may'-patroon.

Wat zou roet in het eten kunnen gooien?
Er zijn genoeg zaken die als een wake-up call zouden kunnen dienen. Bijvoorbeeld hernieuwde zorgen over de eurozone na de Duitse verkiezingen, of beleggers die ongerust worden bij een gebrek aan aanwijzingen dat de winstgroei aantrekt. Deze is tenslotte al bijna een jaar min of meer vlak.

De vooruitzichten op dit gebied zijn niet erg veelbelovend. "In 2013 verwachten we een lage, eencijferige winstgroei," zegt Doeswijk. Daartegenover staat een bottom-up verwachte winstgroei van 11%. Dat is gewoon niet realistisch, denkt hij. "We verwachten daarom dat de neerwaartse winstherzieningen in 2013 zullen doorgaan," zegt hij.

Waar zijn de aanjagers van meerjarige aandelenwinst?
Wat kan - bij gebrek aan stevige winstgroei - zorgen voor een meerjarige winst op aandelen? Doeswijk noemt één positief effect van vorig jaar dat zich dit jaar vermoedelijk niet zal herhalen: de opluchting dat de crisis was beteugeld. "Wij denken dat het afgenomen risico op een uiteenvallen van de eurozone vorig jaar een belangrijke aanjager was voor de aandelenmarkten," zegt hij. Maar nu de VIX-index slechts op 12 staat en de meeste grote zorgen - in elk geval voorlopig - zijn weggenomen, is het opwaarts potentieel beperkt.

De waardering is volgens Doeswijk "in elk geval geen grote zorg". Hij verwacht dat de wereldwijde aandelenmarkten ongeveer 15% zijn overgewaardeerd, met een huidige Shiller P/E van 19x ten opzichte van een normale Shiller P/E van 16,5x.

Hierdoor resteert goedkoop geld van centrale banken als de grootste aanjager. Maar volgens Doeswijk “kunnen we ons moeilijk voorstellen dat goedkoop geld voldoende zal zijn om de aandelenmarkten in 2013 met nog eens 15% te laten stijgen".

Deel deze pagina: