By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wie worden de winnaars van de schaliegas-boom?

27-03-2013 | Visie | Peter van der Welle

De opkomst van schaliegas zal wereldwijde gevolgen hebben. Robeco-strateeg Peter van der Welle bekijkt welke landen hiervan zullen profiteren.

De productie van schaliegas neemt snel toe, met name in de VS. Volgens de Amerikaanse overheidsinstantie Energy Information Administration (EIA) bestond slechts 1% van de gaswinning in de VS in 2000 uit schaliegas. In 2010 was dit al ruim 20%. De EIA verwacht dat in 2035 46% van de aardgasvoorraad uit schaliegas zal bestaan.

"De komende tien jaar zal schaliegas voornamelijk een Amerikaans fenomeen zijn, waarbij Canada een mogelijke uitzondering is," zegt Peter van der Welle. Hoewel er wereldwijd enorme voorraden schaliegas bestaan, hebben andere landen strengere milieubeperkingen of een gebrek aan pijplijninfrastructuur om de productie snel te verhogen. Pas over een jaar of tien zal de rest van de wereld een aanzienlijke bijdrage leveren aan de totale schaliegasproductie.

Industriële comeback voor de VS
Hoe zal de VS hiervan profiteren? Om te beginnen zullen de Amerikaanse industrie en nutsbedrijven profiteren van de lagere prijzen door de schaliegas-boom. Verder speelt de toegenomen productie van schaliegas een belangrijke rol in het bereiken van energie-onafhankelijkheid door de VS. De IEA verwacht dat dit voor 2035 gebeurd zal zijn.

Tegen die tijd zal de VS nog steeds olie moeten importeren, maar geen aardgas meer. Het land zal ook veel kolen exporteren. Momenteel importeert het ongeveer 20% van zijn totale energiebehoefte. Amerikaanse nutsbedrijven zullen overstappen van kolen naar goedkoper aardgas. Het overschot aan kolen dat niet meer wordt gebruikt voor binnenlandse consumptie kan relatief eenvoudig kunnen worden geëxporteerd.

Wat is schaliegas?
Schaliegas is aardgas dat wordt gewonnen uit sedimentair gesteente dat een zeer dichte structuur heeft. Het gas zit opgesloten in kleine poriën in het gesteente en het vereist geavanceerde technologieën om de gashoudende steenlagen te 'frakken'. Bij 'fracking' worden water of chemicaliën in een boorput gepompt, vele honderden of duizenden meters onder de grond. Door de grote druk breekt of scheurt het omringende gesteente.
 

 "De komende tien jaar zal schaliegas voornamelijk een Amerikaans fenomeen zijn"

Producenten in energie-intensieve industrieën zoals raffinage, chemicaliën, kunstmest en staal hebben veel baat bij een grote hoeveelheid goedkoop aardgas. Van der Welle waarschuwt dat dit prijsvoordeel beperkt is: de VS en Canada zullen op grote schaal LNG (Liquefied Natural Gas oftewel vloeibaar aardgas) gaan exporteren, waardoor het aanbod binnen Noord-Amerika afneemt en daarbuiten toeneemt.

Toch denkt hij dat Noord-Amerika de regio met de laagste aardgasprijzen zal blijven. Dit vanwege de kosten voor de productie, het transport en het weer omzetten van LNG naar aardgas. "Tot 2030 zal de VS de belangrijkste speler ter wereld zijn op het gebied van aardgas en zijn energie-intensieve industrieën zullen profiteren van lagere gasprijzen," concludeert hij.

Mexicaanse exporteurs zullen beter concurreren met China
Ook Mexico zal bij de schaliegas-boom als winnaar uit de bus komen, voorspelt Van der Welle. Mexico breidt zijn elektriciteitsnet uit en bouwt nieuwe gascentrales. Het land exporteert olie, maar importeert aardgas. Aardgas dat uit de VS wordt geïmporteerd valt onder de North American Free Trade Association (Het Noord Amerikaanse vrijhandelsverdrag).

 "Noord-Amerika blijft de regio met de laagste aardgasprijzen"

Mexico profiteert door de Amerikaanse schaliegas-boom van goedkoop aardgas. Het land hoeft geen dure LNG meer te importeren. Er worden meer pijpleidingen naar Mexico gebouwd om te kunnen voldoen aan de verwachte stijging in vraag en aanbod. Zo is pijpleidingbedrijf Kinder Morgan bezig met de aanleg van een aardgaspijplijn van 100 km van Arizona naar Mexico, met een capaciteit van 6 miljoen kubieke meter per dag.

"Door lagere energieprijzen in combinatie met lage lonen en een korte transporttijd kunnen Mexicaanse exporteurs goed concurreren met China," zegt Van der Welle.

Japan en Zuid-Korea zullen profiteren als LNG-afnemers
 Japan en Zuid-Korea zijn de grootste afnemers van LNG ter wereld. Na de kernramp in Fukushima in 2011 is Japan is afhankelijker geworden van LNG. Deze ramp leidde tot de stopzetting van de meeste Japanse kerncentrales en een verschuiving naar aardgas voor elektriciteitsopwekking. De grotere volumes en hogere prijzen van geïmporteerde LNG - als gevolg van de sterke vraag - droegen bij aan het stijgende handelstekort van Japan. Japan importeert jaarlijks voor circa USD 60 miljard aan LNG, terwijl de jaarlijkse import van Zuid-Korea bijna USD 30 miljard kost.

Een direct voordeel van de Amerikaanse schaliegas-boom is dat Noord-Amerika haast geen LNG importeert. Dit houdt in dat Japan en Zuid-Korea voor de aankoop van LNG niet langer hoeven te concurreren met de VS of Mexico.

De volgende stap is dat LNG op grotere schaal van Noord-Amerika naar Japan en Zuid-Korea wordt geëxporteerd. Er zijn al plannen voor exportterminals in Oregon (VS) en Brits-Columbia (Canada). Gezien de verwachte stijging van de export van LNG uit Noord-Amerika willen de Japanse en Koreaanse afnemers van LNG gunstigere voorwaarden bedingen in hun huidige leveringscontracten.

Daarnaast zal de onderhandelingspositie van Japan en Korea de komende jaren verbeteren wanneer nieuwe Afrikaanse (Algerije, Angola) en Australische LNG-projecten van start gaan.

"Japanse bedrijven hebben in Noord-Amerikaanse schaliegasprojecten geïnvesteerd om het toekomstige aanbod veilig te stellen, en deze trend zal aanhouden. Japanse banken geven deze investeringen prioriteit," zegt Van der Welle. In 2012 namen twee Japanse bedrijven voor USD 800 miljoen een belang van 40% in schaliegasreserves van het Canadese bedrijf Nexen.

LNG-contracten zullen worden gekoppeld aan Henry Hub-benchmark
Volgens Van der Welle worden LNG-contracten straks niet meer gekoppeld aan de olieprijs, maar aan de Amerikaanse benchmark voor aardgas, Henry Hub. Hij denkt dat de importprijzen van LNG nog steeds aanzienlijk hoger zullen zijn dan de Amerikaanse benchmark en dat de contracten hun lange looptijd zullen behouden. Dit is nodig om de grote investeringen in en de operationele kosten van LNG-fabrieken, schepen en importterminals te rechtvaardigen.

Maar er is genoeg bewegingsruimte: de prijs van LNG is momenteel USD 18 per miljoen BTU (British thermal units, een internationale notering voor gasvolumes tegenover USD 4 voor de spotkoers van de Amerikaanse benchmark. Daarbovenop nog USD 5-7 per miljoen BTU aan kosten voor de productie, het transport en het weer omzetten van LNG naar aardgas.
 
Klik hier om het artikel “Wie zijn de verliezers van de schaliegasboom?” te lezen

Deel deze pagina: