By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wat meer rust in de tent

11-01-2013 | Visie | Ronald Doeswijk

De grootste problemen van 2012 zijn voorlopig grotendeels van de baan. Het gevaar van een wereldwijde recessie ligt weliswaar niet meer zo op de loer, maar het macrobeeld ziet er nog steeds somber uit. Hierdoor zijn credits, high yield en schuldtitels van opkomende landen favoriet.

In het kort

  • Vooralsnog zijn de problemen van 2012 grotendeels onder controle
  • De macrovooruitzichten zien er somber uit, maar het risico op een wereldwijde recessie is afgenomen
  • Voorkeur voor credits, high yield en schuldpapier van opkomende landen boven staatsobligaties
  • Noord-Amerika en opkomende markten favoriet binnen aandelen
  • Hoge waardering ongunstig voor de vooruitzichten van vastgoed, een categorie die normaal gesproken aantrekkelijk is


Zo aan het begin van 2013 ziet het er in beleggingsland ineens iets positiever uit. “Een aantal problemen dat in 2012 speelde, is nu minder zorgwekkend. Tenminste, voorlopig,” aldus Chief Strategist Ronald Doeswijk.

Hoe komt dat? Ten eerste hebben zowel Japan als de VS een fiscal cliff afgewend. En hoewel dit voor de VS slechts tijdelijk is, verwachten we uiteindelijk een soort van compromis in de VS. Daarnaast is de nieuwe Japanse premier Shinzo Abe bezig met wat Doeswijk een "politieke revolutie" noemt. Het belangrijkste is dat Abe meer druk zet op de Bank of Japan (BoJ) om meer monetaire verruiming door te voeren.

Ten tweede is de rust in de eurozone teruggekeerd, ook al is dit slechts tijdelijk. “Beleidsmakers sturen erop aan dat ingrijpende beslissingen pas na de Duitse verkiezingen in de herfst worden genomen,” aldus Doeswijk. Het gevaar van een Grexit is daarmee voor een groot deel afgenomen. Daarnaast is de kans groot dat bij de verkiezingen in Italië centrumlinks volgende maand als winnaar uit de bus komt. Dit betekent automatisch dat de bezuinigingsmaatregelen van Mario Monti worden voortgezet. En zelfs als de crisis weer oplaait, heeft de ECB een krachtig wapen achter de hand: de Outright Monetary Transactions (OMT).

“Risico op wereldwijde recessie afgenomen”

Ten derde was er een aantal meevallers aan het macrofront. Zo herstelt de Chinese economie zich. En in de VS blijkt dat de onverwachte zwakte van de inkoopmanagersindex (PMI) slechts tijdelijk was. Ook de woningmarkt blijft zich herstellen. “De onderliggende economische groeitrend in de VS is gematigd positief,” zegt Doeswijk.

Deze drie factoren samen hebben een behoorlijk grote impact. “Dankzij het groeiende optimisme over China en de VS, de vooralsnog afgenomen spanningen in de eurozone en de politieke revolutie in Japan, is het risico op een wereldwijde recessie verkleind. “Als gevolg hiervan verwachten we dat de zenuwen van marktpartijen iets minder op de proef worden gesteld.”

Het Financial Markets Research team denkt zelfs dat het risico op een wereldwijde recessie slechts 15% is. Eerder was dit nog 25%. Tegelijkertijd lijkt het basisscenario van het team over de lager dan trendmatige groei realiteit te worden. Het team schat namelijk in dat de kans hierop 70% is.

Nog steeds donkere wolken aan de horizon
Al met al is bovenstaande natuurlijk goed nieuws. Dit betekent echter niet dat alles ineens rooskleurig is. De vooruitzichten voor de wereldeconomie zijn per slot van rekening matig. “Ons basisscenario is dat de wereldeconomie door blijft modderen,” licht Doeswijk toe.

Er zijn nog meer grote zorgen. Het meest zorgwekkend zijn de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Daarnaast is er tot dusver geen concrete permanente oplossing voor de schuldencrisis in de eurozone, terwijl de Europese recessie verder verdiept. De fiscal cliff in de VS is slechts tijdelijk omzeild. Bovendien kan een negatieve uitslag van de Italiaanse verkiezingen in februari betekenen dat veel –gemakkelijke– veronderstellingen niet uitkomen.

Het wereldmacroplaatje in cijfers
monthly-outlook-kader-januari-2013.jpg 


Desondanks concluderen we dat het macroplaatje over het algemeen verbetert. Een plaatje waarbij de doormodderende wereldeconomie wordt ondersteund door een zeer ruim beleid van de centrale banken en waarbij de meeste problemen van 2012 wel onder controle zijn. Wat betekent dit voor assetallocatie?

Credits en high yield favoriet
Bovenstaande betekent niet dat de vooruitzichten voor assetallocatie radicaal veranderd zijn. Ook in het doormodderscenario is het Financial Markets Research team nog steeds positief over bedrijfsobligaties, zowel voor investmentgrade credits als highyield-obligaties.

Waar is dit op gebaseerd? De 'running yields' zijn laag, maar de spreads zijn nog steeds normaal. “Spreads kunnen dus nog verder dalen, omdat bedrijven nog steeds weinig investeren, maar profiteren van een sterke cashflow en gezonde balans,” legt Doeswijk uit.

Emerging debt ook in trek

Ook schuldpapier van opkomende markten is nog steeds populair. De instroom in deze vermogenscategorie houdt aan dankzij het relatief hoge rendement en de gezonde economische fundamentals in opkomende markten. “De handelsbalans van opkomende markten is in vergelijking met de rest van de wereld nog steeds positief, terwijl de staatsschuldquote in deze regio over het algemeen stabiel is,” aldus Doeswijk.

Negatief over staatsobligaties
Doeswijk vermeldt daarnaast dat de drie bovengenoemde obligaties het waarschijnlijk beter doen dan staatsobligaties van ontwikkelde markten. Het team baseert deze negatieve visie op de matige vooruitzichten voor de wereldeconomie en de kleine kans dat er op korte termijn sprake is van inflatie. Desondanks verwachten we geen drastische uitverkoop van staatsobligaties en de rente blijft waarschijnlijk dicht bij het huidige historisch lage niveau.

“Ons basisscenario is dat de wereldeconomie door blijft modderen”

Neutrale aandelenpositie
Doeswijk en zijn collega's blijven neutraal over aandelen. Positief is wel dat de fiscal cliff in de VS voorlopig is afgewend en er genoeg liquiditeit in de markten blijft om de zoektocht naar rendement voort te zetten. Dit is positief voor aandelen.

Een negatief punt is dat de winstgroei beperkt lijkt te zijn tot een paar procentpunten. “Een verdere groei van de marges is onwaarschijnlijk,” vertelt Doeswijk. De waardering is historisch gezien bovendien normaal. Aan de hand van deze positieve en negatieve factoren is een voorzichtige houding nog steeds gerechtvaardigd.

Noord-Amerika en opkomende markten favoriet binnen aandelen
Het team geeft de voorkeur aan Noord-Amerika en opkomende markten als het gaat om aandelen. “Niet alleen de toenemende werkgelegenheid en stijgende inkomens, maar ook een aantrekkende woningmarkt hebben geleid tot een duurzaam economisch herstel in de VS”. Natuurlijk zijn er in de regio nog wel problemen, zoals de aanhoudende onzekerheid over de bezuinigingen en het schuldenplafond. Maar uiteindelijk komt het groeitempo van de VS waarschijnlijk toch weer uit op 2%. Kortom, het neerwaartse risico is in vergelijking met andere regio's beperkt.

De voorkeur van het team voor opkomende markten is vooral gebaseerd op een lichte economische groeiversnelling aldaar en een laag inflatierisico. De waardering is een kleine plus.

Europa en de Pacific zijn nog steeds uit de gratie
Doeswijk is door de kans op aanhoudende economische teleurstellingen nog steeds “wat negatief” over Europa. “Europa is nog steeds een regio met een groot aantal neerwaartse winstherzieningen,” constateert hij.

Het team blijft voorlopig ook negatief over de Pacific. De vooruitzichten voor deze regio zijn verbeterd nu de BoJ de druk voelt toenemen om de inflatiedoelstelling te heroverwegen. Daarbij moet een verzwakkende yen een impuls zijn voor de export. Dit is echter niet voldoende om een positievere houding aan te nemen. “De recente outperformance kan wel eens van korte duur zijn, omdat de economie zwak blijft,” zegt Doeswijk.

Neutraal over vastgoed dankzij onaantrekkelijke waardering
De vooruitzichten voor beursgenoteerd vastgoed zijn neutraal. Dit was afgelopen jaar de best presterende categorie met een rendement van 22%. Op het eerste gezicht ziet het er voor beursgenoteerd vastgoed goed uit. De winstgroei is stabiel vergeleken met die van aandelen en bovendien neemt de leegstand af. De grote partijen zouden moeten kunnen blijven profiteren van lagere herfinancieringskosten. De vraag naar vastgoed is gestegen door de kwantitatieve verruiming. Dit is het gevolg van de bescherming tegen inflatie. De categorie zou ook moeten profiteren van de aanhoudende zoektocht naar alternatieven voor staatsobligaties met een laag rendement.

Als dit nu de enige factoren waren, zou vastgoed het beter doen dan aandelen. Maar dit is niet het geval. Door de onaantrekkelijke waardering ziet het team voor vastgoed vergelijkbare vooruitzichten als voor aandelen.

Neutraal over grondstoffen
Het team heeft een neutrale visie op grondstoffen. Ze verwachten dat de olieprijs stabiel blijft. De stijgende vraag uit China en de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten zijn positief voor de olieprijs. Dit effect wordt echter weer teniet gedaan door de afnemende vraag uit Europa en de zwakke economische groei wereldwijd.

De prijs voor industriële metalen lijkt te stijgen door de versnelde economische groei in China. Maar China heeft grote voorraden koper, het belangrijkste metaal van het land. “We betwijfelen of deze opleving doorzet,” aldus Doeswijk.

Deel deze pagina: