By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Voorstelling over Europese bankenunie heeft happy end nodig

18-11-2013 | Visie | Jan Willem de Moor, Johan van der Lugt, Léon Cornelissen

De voorstelling over de Europese bankenunie heeft na het tweede bedrijf een happy end nodig, aldus een panel van experts binnen Robeco.

In het kort 
 
  • Voortgang bankenunie essentieel
  • Mislukking leidt tot deflatie en trage groei
  • Kwaliteitsbeoordeling van activa belangrijk voor beleggers
  • Echte focus ligt in toekomst op winstgevendheid van banken
  • Mogelijkheden in obligaties en aandelen van banken

“Als we dit niet doen, leidt dat tot trage groei en deflatie”, zegt chief economist Léon Cornelissen. “Het eerste bedrijf van de Europese schuldencrisis is afgelopen. In het tweede bedrijf moeten knopen worden doorgehakt over de bankenunie.” 
 
De achtergrond: het belang van de bankenunie
Robeco heeft een discussie gehouden over dit onderwerp vanwege bezorgdheid over de gevolgen voor aandelen- en obligatiebeleggers als de bankenunie wordt uitgesteld. In het eerste bedrijf van Europa's grootste financiële drama kwamen alle maatregelen ten tonele om een einde te maken aan de crisis die bijna de val van de euro betekende. Volgens de experts moet in het tweede bedrijf worden voorkomen dat er weer zo’n crisis komt. De economie moet dan weer gaan groeien.
 
Voor beleggers is de komende kwaliteitsbeoordeling van activa – onderdeel van de stresstests in 2014 – het belangrijkste aandachtspunt, aldus Jan Willem de Moor (portefeuillemanager voor obligaties van financiële instellingen) en Johan van der Lugt (analist voor wereldwijde financials in Robeco Global Equities).
 
De Moor is op dit moment positief over de vooruitzichten voor obligaties van Europese banken. Hij gelooft dat banken na de recente crisis vrij goed zijn gekapitaliseerd en dat iedere toekomstige opbouw van kapitaal gunstig is voor bestaande beleggers.
 
Vlaggenschip Robeco NV is onder de aandelenfondsen overwogen in Europese bankaandelen, omdat banken zich in de aanloop naar de stresstests zullen concentreren op het vergroten van hun winsten en reserves. Dit is goed voor de waarde van aandelen, zegt Van der Lugt.
 

‘De groei zal pas aantrekken als banken weer leningen gaan verstrekken’ 
 
Het eerste bedrijf: banken kunnen landen ten val brengen
“De bankenunie is nodig omdat we bij Ierland, Cyprus en andere landen hebben gezien dat banken landen ten val kunnen brengen”, zegt Cornelissen. “Sommige Europese banken hebben veel vreemd vermogen en lage voorzieningen. Nationale toezichthouders waren te coulant voor hun eigen grote banken en veel te traag om ze te dwingen wat aan de slechte leningen in hun portefeuille te doen.”
 
“Dit zijn de ingrediënten voor deflatie in de eurozone, zoals we die eerder al zagen in Japan. Bedrijven moeten tegen een aantrekkelijk tarief kunnen lenen van banken die de boel weer op orde hebben. Pas dan zal de groei weer aantrekken.”
 
“Er is al veel vooruitgang geboekt, maar het duurt allemaal wel erg lang. De bankenunie zal pas in 2019 volledig operationeel zijn, meer dan tien jaar nadat de bankencrisis begon. Maar in ieder geval is alles weer zo'n beetje op de rit.” 
 
Het tweede bedrijf: landen kunnen banken ten val brengen
Landen kunnen ook banken ten val brengen. Volgens Cornelissen vraagt zo'n situatie om een pan-Europese oplossing waarbij de kleinere problemen niet te veel aandacht krijgen. De bankenunie denkt aan een gezamenlijk EU-beleid, een pan-Europees toezichtsmechanisme, een depositogarantiestelsel en een besluitvormingsmechanisme om de noodlijdende banken op een gestructureerde manier te herstructureren of liquideren.
 
Mogelijk komt er eind dit jaar overeenstemming over enkele onopgeloste elementen van het toezichtssysteem, maar die deadline is wel erg krap. Volgens Cornelissen is 2015 waarschijnlijker. “Als het te lang duurt, is de hele bankenunie aan het einde van het tweede bedrijf van de Europese schuldencrisis niet meer relevant”, zegt hij.

Geen stress voor stresstests
De meest dringende trends voor Europese banken zijn volgens De Moor de komende kwaliteitsbeoordeling voor activa en de stresstests, de aanhoudende druk om het kapitaal te verhogen, de gematigde groei van de balansen en de lagere voorzieningen, gezien de mogelijk nog steeds hoge juridische kosten.
 
Hij verwacht dat er meer kapitaal wordt opgebouwd voor de stresstests – waarvan de uitslagen niet eerder bekend worden gemaakt dan oktober 2014 – en daarbij zal nieuw eigen vermogen of hybridevermogen worden gebruikt om tekorten aan te vullen.
 
“We verwachten geen grote tekorten, maar voor individuele obligaties of aandelen zou dit relevant kunnen worden. We denken dat de stresstests grondig genoeg zullen zijn om het vertrouwen in het bankwezen te herstellen”, zegt hij. 
 
Figuur 1: Banken uit kernlanden moeten nog vreemd vermogen afbouwen

european-banking-pantomime3.jpg

Positief voor obligatiehouders
“Dit is vooral positief voor obligatiehouders. De balansen van banken blijven gematigd groeien en we verwachten volgend jaar stabiele leenportefeuilles met lagere voorzieningen.”
 
“Banken kunnen hun vreemde vermogen uitbreiden, maar we verwachten ook dat er een nieuw soort hybride instrumenten wordt uitgegeven. Deze instrumenten gelden niet als vreemd vermogen, maar wel als Tier 1-kapitaal. Ze bieden net als aandelen een hoog rendement. Zo heeft een onlangs uitgegeven instrument nu een coupon van 8,25%. Maar de risico's zijn natuurlijk ook hoger.”
 
De Moor zegt dat zijn fonds met financiële instellingen op dit moment een voorkeur heeft voor banken uit de kernlanden van de EU boven die uit de periferie. Dit komt door de sterkere economieën in Noord-Europa en de dalende spreads – het rendementsverschil tussen beide. Verder heeft hij liever achtergestelde (junior) obligaties dan senior obligaties, omdat de spreads hier nog steeds aantrekkelijk zijn. En hij wil graag beleggen in banken die moeten herstructureren. 
 
Banken moeten weer winstgevend worden
Volgens Van der Lugt moeten beleggers twee belangrijke zaken in de gaten houden rond de invoering van het bankentoezicht (SSM) voor ongeveer 130 banken, namelijk wat er vóór en tijdens de invoering gebeurt, die staat gepland voor november 2014.
 
Het toezicht van de SSM betreft alle 25 banken uit de eurozone die zijn opgenomen in de MSCI Europe Index, plus nog elf banken uit het VK, Zweden en Denemarken. Alle andere banken (ongeveer 6.000) worden op nationaal niveau onder toezicht gehouden, maar de ECB blijft eindverantwoordelijk.
 
“Tot de invoering in november 2014 zal dit het sentiment voor Europese banken drukken. De echte vraag is echter of banken de juiste bedrijfsmodellen hebben om de kosten voor het eigen vermogen te kunnen betalen als zij meer geld moeten binnenhalen”, zegt Van der Lugt. 

Figuur 2: De dalende kosten voor eigen vermogen voor Europese banken

european-banking-pantomime2.jpg

 Voorlopig het zekere voor het onzekere nemen
“Dit betekent dat de banken in de aanloop naar de stresstests en het SSM waarschijnlijk het zekere voor het onzekere zullen nemen. Ze zullen zich richten op het beheren van de ingehouden winst in plaats van het verhogen van hun dividenduitkeringen.”
 
Van der Lugt wijst op de verlaging van de kapitaalkosten voor banken die eigen vermogen uitgeven om de balans sterker te maken. Op het toppunt van de financiële crisis bedroegen de kosten voor het verkopen van dit vermogen – inclusief de kosten die investment banks rekenen om het uit te geven en de uitbetaalde dividenden van nieuwe aandelen – meer dan 17% van de waarde op jaarbasis. Dit niveau is nu gedaald naar ongeveer 10%, waardoor het beter betaalbaar is en minder druk zet op de toekomstige winst.
 
Van der Lugt zegt dat het fonds Robeco NV overwogen is in Europese banken, met een totale portefeuilleweging van 5,36% ten opzichte van 3,67% voor de benchmark. Het fonds heeft de grootste absolute overweging in Europa, gevolgd door Japan en de VS. Vooral Franse banken zijn in trek.
 
Figuur 3: Robeco is overwogen in Europese banken

european-banking-pantomime1.jpg

Bron: Robeco
 
En dus een happy end?
Cornelissen concludeert dat een harde aanpak nodig is om te voorkomen dat er iemand wordt gecast als de slechterik van het stuk. “Het slechtste scenario is dat er een soort compromis wordt gesloten waar niet iedereen tevreden mee is. Verder ‘doormodderen’ is niet goed voor de eurozone”, zegt hij.
 
“Er moet dus flink wat voortgang worden geboekt met de bankenunie. Dan krijgt het tweede bedrijf van de Europese schuldencrisis waarschijnlijk een happy end. Gebeurt dat niet, dan geeft de regie aan het einde van het tweede bedrijf waarschijnlijk aan: ‘allen af, de doden wegdragend’.”

Deel deze pagina: