By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Nog steeds tekenen van aanhoudend herstel

07-02-2013 | Visie | Léon Cornelissen Tegen een achtergrond van een langzaam aantrekkende wereldeconomie zijn de vooruitzichten voor aandelen veelbelovend. Tenminste, voorlopig. High yield en schuldpapier van opkomende landen zijn echter favoriet.

In het kort
  • Zwakte VS in Q4 benadrukt broze staat van de wereldeconomie
  • Maar er zijn onderliggende tekenen van een traag maar aanhoudend herstel
  • Voorkeur voor high yield en schuldpapier uit opkomende markten boven staatsobligaties
  • Enthousiasme voor credits is afgenomen
  • Positief sentiment wijst op goede vooruitzichten voor aandelen de komende maanden
  • Noord-Amerika is favoriete regio binnen aandelen: vooruitzicht voor aandelen uit opkomende markten is verslechterd


Het gaat langzaamaan beter met de wereldeconomie. Natuurlijk zijn er onlangs ook enkele negatieve ontwikkelingen geweest. Een voorbeeld is de verrassend zwakke Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van 2012, die 0,1% kromp.

"Dat geeft duidelijk aan hoe zwak de wereldeconomie is," constateert Léon Cornelissen, Chief Economist bij Robeco. Hij voegt toe dat de fiscale verkrapping - een onderdeel van het compromis dat is gesloten om de fiscal cliff te omzeilen - de Amerikaanse groei ook in het eerste kwartaal van dit jaar zal afremmen.

Maar de situatie in de VS is minder somber dan deze ontwikkelingen mogelijk doen vermoeden. Cornelissen ziet onderliggende tekenen van een traag maar aanhoudend herstel. De consumentenbestedingen hebben het goed gedaan, net als de bedrijfsinvesteringen. De industriële indicatoren waren sterker dan verwacht, de arbeidsmarkt blijft aantrekken en de Amerikaanse huizenmarkt laat een opvallend herstel zien.

"Wij handhaven onze visie dat de Amerikaanse economie blijft groeien, zij het in een laag tempo," zegt hij.

"De Amerikaanse economie blijft groeien, zij het in een laag tempo"

En niet alleen in de VS is er sprake van vooruitgang. In Japan dwingt de regering de centrale bank tot meer monetaire verruiming terwijl de nieuwe premier een fiscaal stimuleringsplan van 10,3 biljoen yen heeft aangekondigd. Bovendien zal de Japanse economie profiteren van de sterke verzwakking van de yen.

De groei in China blijft aantrekken en zelfs de economie van de eurozone vertoont enkele bemoedigende tekenen. Recente voorlopende indicatoren wijzen weliswaar nog op een krimp, maar er zit - met tekenen voor hernieuwde kracht in Duitsland en stabilisatie in Italië en Spanje - over het algemeen wel verbetering in.

Het wereldmacroplaatje in cijfers
Bovendien hebben Europese banken een onverwacht groot bedrag van EUR 140 miljard aan LTRO-leningen terugbetaald. Dit duidt op een verdere normalisatie van het financiële systeem.

Maar niet alles gaat de eurozone voor de wind. "De aanhoudende outperformance van Duitsland wijst op toekomstige spanningen, zeker nu het economische beeld in Frankrijk verslechtert," constateert Cornelissen. Daarnaast zal de huidige kracht van de euro - de verliezer van de valutaoorlog - de groei in de regio waarschijnlijk ondermijnen.

Positief over aandelen
Hoe vertaalt dit gematigd positieve beeld zich in de assetallocatie? Cornelissen en zijn collega's in het Financial Markets Research-team zijn relatief optimistisch over aandelen, tenminste voor de komende maanden.

"Aandelen blijven profiteren van de nog altijd doormodderende wereldeconomie," zegt Cornelissen. In januari steeg de MSCI AC World Index in euro's 2%.

Volgens Cornelissen is het goed mogelijk dat het sentiment nog een aantal maanden positief blijft. De markten gaan ervan uit dat negatieve verrassingen zullen leiden tot verdere kwantitatieve verruiming. Anderzijds zullen positieve verrassingen, die niet waarschijnlijk zijn, geen negatieve invloed hebben zolang de groei de inflatie niet omhoog drijft.

"Dit zou ruimte laten voor het historische 'Sell-in-May'-patroon," zegt hij. In dit scenario blijft het sentiment tot en met april positief en slaat daarna de realiteit toe. Een minder rooskleurige visie kan voortkomen uit bijvoorbeeld lage winstgroei of hernieuwde zorgen over de eurozone na de Duitse verkiezingen.

Hoewel de waardering geen probleem vormt, ontbreekt de fundamentele ondersteuning voor een meer duurzame rally. "We kunnen ons moeilijk voorstellen dat goedkoop geld voldoende zal zijn om de aandelenmarkten in 2013 met nog eens 15% te laten stijgen," zegt hij.

Noord-Amerika is favoriete regio voor aandelen
Binnen aandelen is Noord-Amerika de favoriete regio van het team. Cornelissen benadrukt de aanhoudende kracht van consumentenbestedingen en investeringen, die in het vierde kwartaal de verwachtingen overtroffen. "We verwachten niet dat de recente zwakte van de dollar, die een negatief effect had op de performance, zal aanhouden," zegt Cornelissen.

Opkomende markten zijn neutraal. Zelfs na enkele vrij goede winstherzieningen presteerden opkomende markten onverwacht zwak in januari, een maand waarin ze normaal gesproken goede resultaten behalen. Ondanks meerdere positieve factoren is het momentum in opkomende markten teleurstellend. "We verwachten daarom niet meer dat opkomende markten een outperformance zullen behalen," zegt hij.

Europa en de Pacific zijn nog steeds uit de gratie
Het team blijft door de kans op aanhoudende economische teleurstellingen en politieke risico's nog steeds “wat negatief” over Europa. “Europa blijft een regio met een groot aantal voortdurende neerwaartse winstherzieningen,” voegt Cornelissen toe.

De vooruitzichten voor de Pacific zijn verbeterd, niet in de laatste plaats door de druk die de Japanse regering uitoefent op de Bank of Japan om de inflatie te verhogen en de export te stimuleren via een verzwakkende yen. Toch blijft het team negatief over de regio. Voorlopig heffen de devaluerende yen en de sterke prestaties van Japanse aandelen elkaar grotendeels op. "We blijven voorzichtig, want het is afwachten of de economie ditmaal echt zal aantrekken," zegt hij.
 
High yield favoriet
Hoewel aandelen potentieel hebben voor de korte termijn, zijn ze niet de favoriete beleggingscategorie van het Financial Markets Research-team. Het team heeft een voorkeur voor high-yieldobligaties en schuldpapier van opkomende markten.

Waarom? Volgens Cornelissen kunnen de spreads voor high yield - die in januari daalden van 5,0% tot 4,75% - nog verder dalen. High yield biedt ten slotte nog steeds een reële rente die hoger dan nul is. Bovendien zal het aantal faillissementen naar verwachting laag blijven. Zo was het default-percentage van de Amerikaanse high-yieldobligatiemarkt in 2012 slechts 1,9%.

Emerging debt ook in trek
Voor schuldpapier van opkomende landen ligt een verdere verkrapping van de spread voor de hand. De fundamentals zijn gezond en er wordt een anti-cyclisch beleid gevoerd. De performance van de afgelopen tijd was zwak, omdat een groot aantal valuta's van opkomende markten in waarde daalde ten opzichte van de euro. Dankzij de solide fundamentals blijft het team toch positief over de capaciteit van valuta's van opkomende markten om op de lange termijn te stijgen. "De inflatiedruk neemt af en de reële groei voor 2013 zal licht versnellen," verklaart Cornelissen.

Populariteit credits aanzienlijk afgenomen
Het team handhaaft de positieve visie op credits. "Maar ons enthousiasme voor credits is wel aanzienlijk afgenomen," zegt hij. In de tweede helft van 2012 daalden de spreads en ze lijken moeite te hebben om verder te dalen. Tegelijkertijd zijn de 'running yields' erg laag. Toch verwacht Cornelissen geen grote stijging van de creditspreads of de rente op staatobligaties. Hij geeft daarom nog steeds de voorkeur aan credits boven staatsobligaties of cash.

Negatief over staatsobligaties
Cornelissen en zijn collega's geven de voorkeur aan de drie bovengenoemde obligaties boven staatsobligaties van ontwikkelde markten. De rente op staatsobligaties is sinds december ongeveer 30 tot 40 basispunten gestegen. "Maar we denken niet dat dit het begin is van grote rentewijzigingen," zegt Cornelissen. De wereldeconomie volgt namelijk een benedentrendmatig groeipad en de kans is klein dat er op korte termijn sprake is van inflatie. Daarnaast blijven de centrale banken actief als kopers.

"Ons enthousiasme voor credits is aanzienlijk afgenomen"

Ondanks dat zijn "staatsobligaties onaantrekkelijk vergeleken met alle andere aandelencategorieën," zegt hij. "Aangezien de centrale banken hun ruime beleid vermoedelijk zullen voorzetten, verwachten we dat de outperformance van risicovolle effecten zal aanhouden." Een overweging in high yield, schuldpapier uit opkomende markten of credits tegenover een onderweging in staatsobligaties levert daarom een portefeuillepositie die een buffer vormt tegen een lichte groei van de rente op staatsobligaties.

Neutraal over onroerend goed
De vooruitzichten voor beursgenoteerd onroerend goed zijn neutraal. Het is goed mogelijk dat deze aandelencategorie in trek blijft. In januari had vastgoed weliswaar last van een stijging van de obligatierente, maar Cornelissen denkt niet dat deze een grote invloed zal hebben op de prestaties van onroerend goed ten opzichte van aandelen. Er wordt namelijk geen scherpe rentestijging verwacht.

Bovendien verwachten analisten een solide winstgroei (5%) voor wereldwijde REIT's. Het is onwaarschijnlijk dat deze te maken zullen hebben met evenveel neerwaartse herzieningen als aandelen.

De belangrijkste zorg voor onroerend goed is de gestegen waardering ten opzichte van aandelen. "Beleggers hebben hier nog geen last van, maar wij letten scherp op de relatieve performance. Als deze verzwakt, kan dit betekenen dat de waardering een rol begint te spelen," waarschuwt hij.

Neutraal over grondstoffen
Het team heeft een neutrale visie op grondstoffen. "We verwachten dat de olieprijs stabiel blijft, maar de risico's liggen aan de bovenkant van de huidige prijsrange," zegt Cornelissen. Door een verdere versnelling van de Amerikaanse en Chinese economie zou de olievraag de komende maanden kunnen stijgen. Tegelijkertijd zullen de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten de risicopremies waarschijnlijk blijven beïnvloeden.

Ondertussen blijft de prijs voor industriële metalen laag, al zou deze sneller kunnen aantrekken door een verwacht herstel van de Amerikaanse en Chinese economie.

Deel deze pagina: