By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Tektonische verschuivingen in de wereldeconomie

08-07-2013 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

De Fed houdt de markten in zijn greep met het verhaal van Bernanke over het afbouwen van de overstimulering – maar is het werkelijk zo erg?

In het kort
  • Benedentrendmatige wereldwijde groei houdt aan
  • Fed beleid – een kwestie van afwachten
  • Opkomende markten – sentiment is verslechterd
  • Recente verkoopgolf maakt High Yield aantrekkelijker
  • Aandelen hebben nog steeds opwaartse potentie
  • Politieke spanningen in het Midden-Oosten en de Europese periferie


Robeco Chief Strategist Ronald Doeswijk denkt dat het wel mee zal vallen en dat “de verkrapping door de Fed veel minder dreigend is dan men denkt”. Nu de PCE prijsindex, de favoriete inflatiegraadmeter van de Fed, nog steeds rond de 1% schommelt en het BBP over het eerste kwartaal sterk neerwaarts is herzien van 2,4% naar 1,8%, ligt verkrapping niet direct voor de hand. Niettemin "waren de gevolgen van Bernankes opmerkingen wereldwijd voelbaar", zoals Doeswijk het stelde. Zelfs ondanks de verzekering van Bernanke dat het beleid sterk afhangt van de cijfers.

Voor Doeswijk is de belangrijkste vraag of de Amerikaanse economie wel sterk genoeg is om met een verkrapping om te gaan. En dan met name in het licht van wat hij de "fragiele wereldwijde omgeving" noemt. 

Japan - lichtpuntje in de Pacific?
De Japanse economie blijft er goed uitzien. Het Tankan-rapport over het tweede kwartaal wijst op wat Doeswijk omschrijft als “een duidelijke verbetering in het ondernemingssentiment van de grootste producenten”. Dit wordt nog eens onderschreven door verwachtingen voor een sterke economische groei in het tweede kwartaal.

De yen is verder verzwakt ten opzichte van de dollar en doorbrak eind juni het psychologische niveau van 100. Hoewel de volatiliteit op de obligatiemarkten is toegenomen, schommelt de tienjaarsrente nog steeds onder de 0,9%.
 
Europa - tekenen van meer stabiliteit, maar niet in de periferie
In de eurozone zijn in Ronald Doeswijks woorden “nieuwe tekenen van stabilisatie" zichtbaar nu de samengestelde PMI minder snel krimpt (48,7).

Juist dit soort voorzichtige herstelsignalen zullen de ECB weerhouden van verdere verruiming – zeker nu de inflatie licht is gestegen naar 1,6% en de olieprijzen omhoog gaan.

In Zuid-Europa nemen de politieke spanningen toe – de verzwakte Griekse regering heeft moeite om aan de eisen van de trojka te voldoen en in Portugal tracht de premier vervroegde verkiezingen te voorkomen.

De rust op de Europese obligatiemarkten is "fragiel" meent Doeswijk. Hij verwacht dat de ECB geen haast heeft om eurolanden te redden die zich in moeilijkheden bevinden.

Het wereldmacroplaatje in cijfers

3-kaders-9-juli-2013-ned.jpg

  
  
Aandelen – ruimte voor koersstijgingen
Hoewel de markten angstig zijn geworden door de verklaringen van de Fed en er een abrupt einde aan de rally’s is gekomen, blijft Ronald Doeswijk positief. Hij ziet voor aandelen nog voldoende ruimte naar boven.

De Amerikaanse markt heeft zich het meest veerkrachtig getoond in alle turbulentie van de laatste tijd en blijft favoriet. Doeswijk meent wel dat de Fed erg optimistisch is over de groeivooruitzichten. Hij kiest nog steeds voor risicovolle beleggingen en verwacht dat "de Fed pas overtollige liquiditeit uit de markt gaat halen" in het vierde kwartaal van 2013.

In het huidige scenario, waar pessimisme en risicomijdend gedrag nog steeds overheersen, gaat zijn voorkeur uit naar defensieve sectoren.
 
BoJ geeft impuls aan vastgoed
De vooruitzichten voor vastgoed blijven positief. In Japan heeft de BoJ nu ook vastgoedfondsen in de verruimingsagenda opgenomen. "Hierdoor zijn beleggers minder nerveus geworden over de opgerekte waarderingen”, aldus Doeswijk. Het dividend blijft aantrekkelijk en Doeswijk verwacht dat de huidige rentestijging "afvlakt". Dit verkleint de impact van de rentegevoeligheid op deze beleggingscategorie.

“Geen versnelling van Amerikaanse economie in Q3, maar gematigde groei”
 
Opkomende markten – sentiment is verslechterd
Schuldpapier uit opkomende landen kreeg een dubbele tik van enerzijds uitlopende spreads en anderzijds waardeverlies van de betrokken valuta's ten opzichte van de dollar. Doeswijk en zijn team hebben dan ook hun vooruitzichten voor deze categorie verlaagd naar neutraal.

Nu de Fed dreigt het opkoopprogramma af te bouwen en de politieke spanningen in een aantal belangrijke opkomende markten (Brazilië, Zuid-Afrika, Turkije en Egypte) toenemen, zijn de risico's van uitlopende spreads en meer volatiliteit alleen maar groter geworden.

Voor aandelen uit opkomende landen wordt het er niet beter op, gezien de zwakkere economische situatie, de structurele problemen - zoals die in India – en de ingetogen groei.

De Chinese autoriteiten moesten door de zure appel heenbijten en een torenhoge interbancaire rente toelaten. Zij lijken zich meer zorgen te maken over de aanpak van de schaduwbanken en het ontmoedigen van speculatie dan over het bereiken van de groeidoelstelling van 7,5% voor 2013. Een doelstelling die in toenemende mate ambitieus kan worden genoemd. 
 
Recente verkoopgolf maakt High Yield aantrekkelijker
Chief strategist Doeswijk ziet steeds meer mogelijkheden voor High Yield nu deze categorie in de verkoopgolf van afgelopen maand 3,2% is gedaald. De renteopbrengsten zijn aantrekkelijk, de renteomgeving is gunstig en het aantal faillissementen ligt onder het historisch gemiddelde. Doeswijk verwacht daarom dat deze leningen herstellen. Hij signaleert bovendien dat de uitgifte van ‘covenant-lite’-leningen een recordniveau heeft bereikt. Dit hoeft beleggers echter geen zorgen te baren want het meeste wordt gebruikt voor herfinanciering en niet, zoals voorheen, voor de meer risicovolle financiering van leveraged buy-outs.

Staatsobligaties blijven minst aantrekkelijke belegging
Na de negatieve reactie op het nieuws rond de Fed is verdere rentestijging (en dus koersverlies) volgens Doeswijk onwaarschijnlijk. Maar: “We handhaven onze negatieve opinie over staatsobligaties omdat risicovollere beleggingscategorieën beter zullen presteren”.

Deel deze pagina: