By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Sociale ongelijkheid blijkt het grootste geopolitieke risico

22-04-2013 Sociale ongelijkheid bleek de grootste zorg op het Robeco World Investment Forum. Maar welke andere geopolitieke risico's houden beleggers 's nachts wakker?

Hoeveel procent van de deelnemers aan het Robeco World Investment Forum koos sociale ongelijkheid als het grootste geopolitieke risico ter wereld? 5%? 25%? Misschien zelfs 50%?
Komt niet eens in de buurt. Volgens 75% van de deelnemers was dit het grootste probleem. Dat was een van de opzienbarende uitkomsten van het forum dat op 19 en 20 april plaatsvond in het Okura-hotel in Amsterdam.

De Soto bezorgd over uitsluiting moslims van economische mogelijkheden
Een van de sprekers over sociale ongelijkheid was Hernando de Soto, econoom en voorzitter van het Peruviaanse Instituut voor Vrijheid en Democratie. Hij ging in op het wijdverbreide gevoel van uitsluiting dat onder moslims leeft. De Soto vertelde over Tarek al-Tayeb Mohamed Bouazizi, de Tunesische straatverkoper die zichzelf in december 2010 in brand stak uit protest tegen de inbeslagneming van zijn handelswaren. Zijn zelfmoord wordt gezien als aanleiding voor de Arabische Lente.

De Soto zei ook dat in totaal 64 mensen in de Arabische wereld in die periode een zelfmoordpoging deden. 25 van de 64 overleefden dit – en het ging telkens om zakenmannen die tot deze daad waren gekomen doordat zij het gevoel hadden dat hun rechten werden geschonden. Zij leden onder wat De Soto 'confiscatie' noemde.

"Dit is een revolutie van veel kleine ondernemers," zei De Soto. "Dat zij geen krijtstreeppak dragen, betekent niet dat ze niet aan onze kant staan."

"De rijken zullen meer betalen" zegt Marc Faber
Volgens de in Thailand wonende contraire belegger Marc Faber is sociale ongelijkheid een waarschuwingssignaal voor het barsten van de zeepbel op de beurzen. "De koersen gaan omhoog, maar de levensstandaard van een gemiddeld Europees en Amerikaans huishouden gaat omlaag," zei hij.

Faber ziet hiervoor maar één oplossing: "de rijken zullen meer moeten betalen", zei hij. "Als de massa van de armen sterker groeit dan de macht van de minderheid, moeten de rijken betalen. Vroeger werd dit probleem doorgaans opgelost door belastinggeld te verdelen onder de armen of door een revolutie."

Hij voegde toe dat de redding van Cyprus, met grote verliezen voor spaarders met meer dan EUR 100.000, een eerste stap in dit proces was. "Dat was een teken aan de wand," zei hij.

Kishore Mahbubani vreest voor de opkomst van de islam
Zeker niet iedereen deelde de mening dat sociale ongelijkheid een verstorende werking kan hebben. Een gastspreker die dit tegensprak was Kishore Mahbubani, professor openbaar beleid aan de Nationale Universiteit van Singapore.

"Het is absoluut onjuist om te zeggen dat sociale ongelijkheid een geopolitiek risico gaat worden," zegt hij. "Het wordt een grote uitdaging, maar de toenemende zorgen over sociale ongelijkheid zullen - paradoxaal genoeg - juist leiden tot geopolitieke stabiliteit. Dat komt doordat de prioriteiten van alle regeringen in hun eigen land liggen."

Over welk geopolitiek risico maakt de auteur van The Great Convergence: Asia, the West and the Logic of One World zich dan wel zorgen? Mahbubani maakt zich zorgen over een botsing tussen de Islam en het Westen.

"Er is een zeer sterke emotionele scheidslijn tussen de Islam en het Westen. Het Westen is hier erg slecht mee omgegaan," zei hij. Hij denkt dat het probleem zal toenemen naarmate Islamitische landen zoals Indonesië en Turkije succesvoller worden. "Als de Islamitische wereld economisch gezien steeds succesvoller en politiek gezien steeds assertiever wordt, zal het Westen pas echt voor een uitdaging staan," waarschuwde hij.

Hij deed drie optimistische voorspellingen over de regio: er zal geen grote oorlog ontstaan tussen staten in Oost-Azië, de grootste economieën van Azië zullen blijven groeien en de Aziatische middenklasse zal de komende jaren explosief groeien.
 
Vergrijzingstijdbom baart Jim Walker zorgen
Jim Walker, Managing Director bij Asianomics, behandelde het onderwerp demografie. Hij maakt zich zorgen over "de oorlog die zal ontstaan tussen jong en oud, want het aantal ouderen in Europa, China en Japan is te groot om hun eigen kosten te kunnen dragen. De enigen die voor hen kunnen betalen zijn de jongeren, die veel beter met pistolen kunnen omgaan dan mensen van mijn leeftijd."

Nog steeds een systematisch risico volgens Mlynar
Ook Martin Mlynar van Corestone Investment Managers maakte zich zorgen over wat hij "het generatieaspect" noemde. Daarnaast noemde hij nog twee andere geopolitieke zorgen. "Ik vrees nog steeds dat de problemen in een aantal landen tot een systematisch financieel falen kunnen leiden. We weten nog altijd niet wat het effect is van Bernanke's opkoopprogramma of het monetaire beleid in Japan. Ik weet dus niet of het systematisch risico geweken is."

De derde zorg van Mlynar was voedsel en water. "Tekorten aan voedsel en water - vooral water - zouden tot een aantal oorlogen kunnen leiden," zei hij. (Voor meer informatie over de bedreigingen door hoge voedselprijzen, klik hier voor het artikel “Vijf voorname geopolitieke risico’s voor 2013” van Léon Cornelissen.)

Het laatste woord is aan Jim Walker. "Twintig personen wereldwijd zullen binnen vijf jaar veel pijn veroorzaken, en waarschijnlijk de grootste economische crisis in de geschiedenis." Hij gaf toe dat hij niet meer alle namen wist te herinneren, maar waarschuwde: "Hoofd centrale bank. Onthoud dat maar."
Deel deze pagina: