By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Recessie in China zal als een verrassing komen

22-04-2013 | Interview De Chinese economie is 2013 teleurstellend gestart. En dat wijst op problemen. Hou de vastgoedsector in de gaten voor tekenen dat de kredietzeepbel in China barst, waarschuwt Jim Walker van Asianomics op het Robeco World Investment Forum*.

V: De Chinese economie groeide begin dit jaar minder dan verwacht. Wat gaat er nu gebeuren, denk je?
A: De economie is in het eerste kwartaal 7,7% gegroeid, terwijl 8% was verwacht. Dat wijst op een verdere verslechtering in de toekomst. Maar denk niet dit komt door de exportsector, want de vertraging ligt vooral bij de investeringen. Er is veel overcapaciteit in China. En het wordt steeds duidelijker dat bedrijven niet genoeg cashflow hebben. Het bedrijfsleven zal daarom minder investeren, wat leidt tot lagere groei.

V: De Chinese publieke en private sector leunen zwaar op krediet. Heeft China een kredietprobleem?
A: Jazeker. Chinezen zijn erg afhankelijk van meer en meer krediet. En dat is de achilleshiel van de economie. De afgelopen vijf jaar is de hoeveelheid krediet elk jaar gegroeid met 35 tot 40% van het BBP. Dat kan niet zonder stijgende prijzen.

V: De inflatie is nog zeer beperkt. Waarom zien we de geldgroei niet terug in de inflatiecijfers?
A: De Chinese autoriteiten nemen de geldgroei niet mee bij het berekenen van de consumentenprijsindices. De vastgoedprijzen – zoals die van appartementen – zijn enorm gestegen, evenals de grondprijzen. Die zijn de afgelopen vijf jaar tot 500% gestegen. Daarnaast zijn in China ook de loonkosten gestegen, waardoor het land nu minder concurrerend is.

V: Waardoor zal de kredietzeepbel barsten?
A: De zeepbel zou kunnen barsten als het vertrouwen instort. In China worden projecten meestal gefinancierd met leningen die een korte looptijd hebben van slechts drie tot negen maanden. De activa waarmee deze leningen gefund worden, hebben echter een looptijd van vier tot vijf jaar. Deze mismatch is zeer gevaarlijk. Als er een probleem ontstaat bij de terugbetaling van de leningen kun je een domino-effect verwachten. De mensen zijn dan namelijk niet bereid nieuwe leningen te financieren, terwijl die juist worden uitgegeven om aflopende leningen terug te betalen. De financiering komt dan tot stilstand en de kredietzeepbel barst.

V: Wanneer zullen de monetaire autoriteiten verkrappende maatregelen nemen om een crisis te vermijden?
A: Als er onvrede ontstaat over de te sterk stijgende prijzen. De prijsstijgingen van onroerend goed zorgen voor het grootste ongenoegen. Zo is de verhouding tussen de gemiddelde vastgoedprijs en het loon extreem hoog in China. In veel steden is deze verhouding 12 tot 1. In het VK is deze 6 tot 1 en in de VS was deze tijdens de subprimecrisis 4 tot 1. Daarom moeten beleggers de vastgoedsector nauwlettend in de gaten houden. Dit geeft namelijk aan wanneer er beleidsbeslissingen worden genomen. De People’s Bank of China zal de rente moeten verhogen of de leenvoorwaarden moeten aanscherpen om de kredietgroei te vertragen.

V: De informele bankensector is vrij groot in China. Welke invloed heeft dit op pogingen van de Chinese centrale bank om de kredietgroei te vertragen?
A: Het maakt het veel moeilijker. Dat is een van de dilemma's waar beleidsmakers tegen aanlopen. Zij hebben de informele kredietsector laten groeien. Schaduwbankieren heeft weliswaar gezorgd voor meer marktwerking in de economie, maar het maakt het wel lastiger de kredietgroei in de hand te houden. Deze is alleen te stoppen als de economie instort, maar dat zorgt weer voor een hoop stress.

V: Wat zijn de gevolgen voor beleggers als China dit groeitempo niet kan vasthouden?
A: Eigenlijk verwacht ik dat de economie zelfs zal krimpen in plaats van alleen maar vertragen. Met een minteken voor het BBP-cijfer. En die recessie zal in China als een verrassing komen. Wat daar de gevolgen van zijn? Grondstoffenprijzen – zoals de metaalprijs – zullen lijden onder de economische krimp. En dat heeft weer gevolgen voor landen die de grondstoffen leveren, zoals Brazilië, Zuid-Afrika en Australië.
In Azië zijn de gevolgen voor Korea en Taiwan het grootst, omdat die economieën nauw zijn verweven met die van China. De schade voor landen als de Filippijnen, Cambodja en Maleisië zal beperkt blijven.
Wereldwijd moeten we het effect van een Chinese recessie niet overdrijven. Bedenk ook dat Chinezen anders omgaan met zulke crises. Hier in Europa schuiven we de pijn zo veel mogelijk voor ons uit, maar in China doen ze er gelijk wat aan en pakken ze de draad weer op.

Jim Walker is directeur van Asianomics, een onafhankelijk economisch onderzoeksburo uit Hongkong.
* Het Robeco World Investment Forum werd op 19 en 20 april jl. gehouden in Amsterdam.
Deel deze pagina: