By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Paniek om China? Drie redenen om dat niet te doen

12-07-2013 | Visie | Léon Cornelissen

Na al het slechte nieuws uit China - van een lagere groei tot oplopende schulden - vragen beleggers zich nerveus af of het land afstevent op een harde landing, met negatieve gevolgen voor de wereldwijde groei.

Maar deze zorgen zijn overdreven, zegt Léon Cornelissen, Chief Economist bij Robeco. Volgens hem zijn er drie redenen waarom beleggers zich niet ongerust hoeven te maken over China:

  • Lagere groei staat onder direct toezicht van de Chinese autoriteiten
  • Schuldcijfers schetsen een te negatief beeld, al zijn er wel wat problemen
  • De uitgestelde vraag moet nog loskomen in dit immense land

Vertraging is onder controle
Volgens de laatste cijfers daalde de BBP-groei in het tweede kwartaal van 2013 naar 7,5% op jaarbasis, ten opzichte van 7,7% in het eerste kwartaal. Dit betekent dat de groei in negen van de tien laatste kwartalen is gedaald. De nationale groeidoelstelling van 7,5% voor het jaar zou, als deze wordt gehaald, de laagste zijn in 23 jaar.

"De groeivertraging staat onder directe controle van de Chinese regering, dus daar moeten we ons niet teveel zorgen over maken," zegt Cornelissen. "Een verzwakkend China is natuurlijk geen goed nieuws voor de wereldeconomie - vooral niet voor andere opkomende markten - maar zal deze niet uit balans brengen. De Chinese regering is goed in staat om de benodigde veranderingen op te vangen.”

"De groeidoelstelling van 7,5% was aanvankelijk al optimistisch en de kans is klein dat we dit groeitempo volgend jaar zullen zien. Het zal waarschijnlijk dichter in de buurt komen van 6%. Toch moeten we niet te pessimistisch zijn. De markt is nog niet volgroeid: de diensteneconomie is nog steeds ver onderontwikkeld en nog niet half zo ver als het Westen."

Chinese groei in cijfers

2010
2011
2012
2013e
2014e
10.4%
9.3%
7.8%
7.5%
6%

Bron: World Bank
*Geschatte cijfers

Herstructurering van de economie - die momenteel de op een na grootste ter wereld is - is de eerste prioriteit van de Staatsraad, die op 5 juli richtlijnen heeft uitgevaardigd met betrekking tot de financiële steun voor economische herstructurering en transformatie. "Ze moeten de structurele problemen aanpakken met het grote aantal inefficiënte of insolvente bedrijven die door de centrale regering worden gesubsidieerd. Maar ze zullen de economie niet te snel laten verslechteren, want dat zal tot sociale onrust leiden," zegt Cornelissen.

Scheepswerf in de problemen
Een goed voorbeeld hiervan is volgens Cornelissen de grootste scheepswerf ter wereld, Rongsheng. Het bedrijf rapporteerde vorig jaar een nettoverlies van USD 93,5 miljoen, terwijl het meer dan USD 200 miljoen aan staatshulp had ontvangen. En de beslissing om 8000 banen te schrappen leidde tot botsingen met de politie.

"Het bedrijf staat op de rand van faillissement, maar de autoriteiten zullen de sluiting van zo'n groot bedrijf niet toestaan vanwege de gevolgen hiervan, namelijk grootschalige werkloosheid en een sterke verstoring van het sociaal evenwicht," zegt Cornelissen.

Schuldkwestie wordt overdreven
In het verleden is groei zo vaak gefinancierd door goedkoop krediet. Hoeveel risico loop je dan met Chinese schuld? Uit cijfers over de schuld blijkt dat het land momenteel de meeste schuld heeft opgebouwd ter wereld. China scoort op een aantal punten hoger dan de VS, de eurozone en Japan. De totale particuliere Chinese schuld is nu gelijk aan 200% van het BBP, terwijl de totale banktegoeden maar liefst 300% bedragen.

Dit is voor een groot deel te danken aan stimuleringsmaatregelen die zijn geïntroduceerd na de wereldwijde financiële crisis in 2008. Hierdoor werd het land beschermd, maar het vergrootte ook de beschikbaarheid van goedkope financiering voor staatsbedrijven en particulieren. Hierdoor ontstond de angst dat er een kredietzeepbel werd gecreëerd.

In de richtlijnen van 5 juli stelde de nieuwe Chinese leiding dat ze de financiering zou verruimen voor kleine bedrijven, strategische nieuwe industrieën en de dienstensector, maar verkrappen voor grotere bedrijven, vervuilers en bedrijven die te maken hebben met overcapaciteit. De hervormingen vallen samen met andere maatregelen om de bankensector aan te pakken, en dan met name de explosie aan niet onder toezicht staande producten voor particulier vermogensbeheer.

"We moeten de schuldproblemen in China niet overdrijven, maar ook kijken naar het gigantische vermogen van de Chinese overheid. Als je de brutoschuldcijfers van China zou vergelijken met die van het Westen, zouden we hier ook enorme schuldproblemen hebben," zegt Cornelissen.

Kapitaalbewegingen zijn begrijpelijk
"China heeft ook geen ontwikkelde kapitaalmarkt, met name voor de retailsector," zegt hij. "De officiële tarieven geven een negatieve reële lange rente, dus het is begrijpelijk dat het financiële systeem dit door middel van een aantal producten probeert te omzeilen. Dat is een natuurlijk proces. De banken passen zich aan, maar de Chinese regering is zich helemaal bewust van deze situatie. Haar doel is om de interne financiële markten te liberaliseren - en waar een wil is, is een weg.”

"In sommige sectoren van de economie is er een soort zeepbel, dus laten de autoriteiten de interbancaire rentetarieven enorm stijgen, maar eventuele negatieve gevolgen zullen door de centrale regering worden opgevangen. Zij zijn bereid om wat financiële pijn te lijden en het effect hiervan op de groei te incasseren."

Vergeet de binnenlandse vraag niet
Tot slot vergeten beleggers vaak hoe groot de binnenlandse vraag is in een land met 1,35 miljard inwoners. "Als de economie te snel verzwakt, dan zullen de autoriteiten te hulp schieten om binnenlandse groei aan te jagen. Dat is op zich goed nieuws," zegt Cornelissen.

"Het huidige model van exportgedreven groei is onhoudbaar en de Chinese economie moet zich meer gaan richten op de binnenlandse consumptie.”

“Er is veel uitgestelde vraag in China. De inkomens zijn zeer ongelijk verdeeld, met name interne migranten in grote steden worden onderbetaald. Maatregelen om de status van deze migranten te verbeteren zullen een grote uitgestelde vraag op gang brengen, en dat is niet zo moeilijk te realiseren.”

Deel deze pagina: