By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Landenrisico’s scheppen kansen voor obligatiebeleggers

Landenrisico’s scheppen kansen voor obligatiebeleggers

21-11-2013 | Visie | Kommer van Trigt Houdt de politiek beleggers gegijzeld? Volgens obligatiebeleggers speelt politiek een grote rol, en dat betekent risico’s, maar even zo goed interessantekansen.


In het kort:
  • Politiek houdt beleggers gegijzeld en zorgt voor onzekerheid
  • Politiek risico heeft plek in beleggingsproces
  • Liquiditeitsrisico onderstreept belang van exitstrategie
  • Gevaar inflatie speelt niet op de korte termijn
Op 12 november kwamen drie obligatiebeleggers bijeen om de rol van de politiek te bespreken. Fondsnieuws organiseerde onder leiding van hoofdredacteur Cees van Lotringen de discussiebijeenkomst Dutchview. Drie kenners op gebied van vastrentende waarden, Arnold Gast van Delta Lloyd Asset Management, Ewout van Schaick van ING Investment Management en Kommer van Trigt van Robeco gingen met elkaar in discussie.
 
Politiek houdt beleggers gegijzeld
Van Lotringen begon de bijeenkomst met een prikkelende stelling: de politiek houdt de beleggers gegijzeld. Zo speelt het probleem van het schuldenplafond in de Verenigde Staten, de invloed van de ECB op de markten is groot en de rijken in Frankrijk vertrekken naar Zwitserland om de hoge belastingen te ontvluchten. De centrale vraag voor de drie sprekers was: hoe moeten beleggers omgaan met de invloed van de politiek?
 
En zorgt voor onzekerheid
Gast van Delta Lloyd Asset Management bespreekt het belang van de politiek op de economie. “Het fundamentele probleem van groeiende overheidsschulden moet worden aangepakt. Maar de politiek en de kiezer accepteren geen moeilijke beslissingen. Dit zorgt voor een enorme onzekerheid op de financiële markten.“
 
Van Schaick van ING Investment Management schetst de marktomstandigheden voor beleggers. “De verhouding tussen rendement en risico op de financiële markten is verslechterd. Zo is de economische groei van de OECD-landen gedaald, terwijl de volatiliteit van deze groei juist toegenomen is. Economische modellen werken in de realiteit niet meer en beleggers zijn niet rationeel. Zij kijken nu naar een andere manier van asset-allocatie. Ze willen veiligheid en toch wat rendement.”
 
Schaik maakt een onderscheid tussen veilige obligaties, obligaties die door rentespreads extra rendement behalen en alternatieve vastrentende producten. “Ik verwacht dat de rendementen voor bepaalde vastrentende waarden aantrekkelijk blijven. De spreads kunnen verder dalen.” Hij is voorstander van een combinatie van verschillende vastrentende deelsegmenten. “De focus op multicredit-strategieën neemt toe en de aandacht voor het totaalrendement wordt belangrijker.”
 
Politiek risico heeft plek in beleggingsproces
Van Trigt van Robeco startte zijn presentatie met een uitleg van wat politiek risico nu eigenlijk is. “De kans dat een belegging onder druk komt te staan door politieke instabiliteit.“ Dit risico heeft een plek gekregen in zijn beleggingsbeleid. “Beleggers moeten kunnen inschatten hoe landen omgaan met langetermijnuitdagingen. Want lange termijn uitdagingen kunnen leiden tot kortetermijnproblemen.”
 
Van Trigt gebruikt de Country Sustainability Ranking (CSR) van RobecoSam om een beter inzicht te krijgen in onder andere de politieke risico’s. “De CSR is een rangschikking van landen aan de hand van duurzaamheidscriteria. Landen die bijvoorbeeld scoren op de kwaliteit van het overheidsbestuur doen het goed. Denk daarbij aan de Scandinavische landen.”
 
Spanje is een praktijkvoorbeeld van hoe je als belegger succesvol kunt inspelen op politiek risico. ”Begin 2009 schoot de risico-opslag daar omhoog ten opzichte van de Duitse 10-jaarsobligatie. De vorige regering Zapatero was in haar nadagen vleugellam, terwijl de nieuwe regering van Rajoy een duidelijk mandaat had van de kiezer. Deze kon daardoor hervormingen doorvoeren op gebied van pensioenen en arbeidsmarkt,” zegt Van Trigt. “Spanje wordt in toenemende mate door beleggers gezien als het nieuwe ‘Ierland’. Ierland kreeg ook te maken met een crisis op de huizenmarkt en de bankensector, had EU steun nodig, maar lijkt volgend jaar weer geheel op eigen benen te kunnen staan. De Spaanse rente-opslag daalde en de obligatiekoersen stegen. En dit kwam het rendement van de portefeuille ten goede.“
 
Politiek risico heeft niet alleen invloed op overheidsobligaties maar ook op bedrijfsleningen. Naast de rente van overheden kijkt Van Trigt ook naar de rentes op bedrijfsobligaties versus overheidsobligaties. “De opslag van bedrijfsleningen in Spanje is zelfs negatief. Staatsobligaties leveren meer op. Daarom hebben wij hier nu een voorkeur voor.”
 
Hij benadrukte het belang om flexibel te zijn. “Met actief allocatiebeleid is er veel te halen. De rendementen op de verschillende deelmarkten lopen uiteen, ondanks de toegenomen rol van centrale banken. Bovendien is de volatiliteit op de obligatiemarkten hoog. Dit schept kansen voor actief beheer.”
 
Bewaken beleggingshorizon
Na de presentatie van Van Trigt volgt een discussie tussen de panelleden.  Van Trigt benadrukt het belang om de lange termijn beleggingshorizon te bewaken. ”De waardering is leidend, ook als er in de politiek veel reuring is. Je moet je dan ook niet laten leiden door de waan van de dag. Neem bijvoorbeeld de berichtgeving over de Amerikaanse ‘government shutdown’ afgelopen september en oktober. Er is toen veel gesproken over de gevolgen voor de economie. Maar van deze shutdown is vooralsnog niets terug te zien in de jongste economische cijfers.”
 
Gast van Delta Lloyd Asset Management is het met hem eens en maakte de vergelijking met zeilen. “Je moet actief op het dek blijven zitten en varen met de blik op de horizon”. Gast somde zijn grootste risico’s op. “Ik zie het systeemrisico als een van de grootste risico’s. En dan vooral het uiteenvallen van de eurozone. Daarnaast zijn er de marktrisico’s.”
 
‘De waardering is leidend, ook als er in de politiek veel reuring is’
 
Belang van exit-strategie
Van Trigt ziet liquiditeitsrisico als een van de grootste risico’s en onderstreepte het belang van een goede exit-strategie. “Toen we besloten om onze positie in de Europese periferie aan te zetten, kozen we voor Italië vanwege de omvang van de staatsobligatiemarkt. Ter indicatie: de uitstaande schuld is twee keer die van de totale high yield markt. De liquiditeit is daar dus veel groter dan in Portugal. De hoge liquiditeit maakte het mogelijk om er weer snel uit te stappen als daar aanleiding toe is.“
 
Van Schaick is van mening dat landen met een eigen munt niet failliet kunnen gaan. De afwaardering van obligaties gebeurt via de valutamarkt. Voor de landen die geen eigen munt hebben zoals in de eurozone en sommige opkomende markten die schulden in dollars hebben ziet hij risico’s. “In die zin is de eurozone op de opkomende markten gaan lijken.”
 
Inflatievrees door monetair beleid
In de zaal is er vrees voor inflatie door een te ruim monetair beleid. Gast ziet dat gevaar niet op de korte termijn spelen en maakt nog een ander punt. Hij vindt dat de centrale banken te veel naar prijsinflatie kijken en te weinig naar bijvoorbeeld de huizenmarkt. “Ze letten te veel op het mandje met boodschappen. Maar als de huizenprijzen scherp dalen hebben we wel een probleem.”
 
Van Schaick voegde daaraan toe: “Modellen en oude theorieën werken niet meer. We zijn er in Europa aan gewend dat onze salarissen omlaag gaan. En we verwachten verdere prijsverlagingen. Om dat te veranderen is er meer nodig dan een centrale bank die de geldpers hanteert.”
 
Panelleider Van Lotringen heeft een vraag aan Van Trigt over tapering en mogelijke renteverhogingen in de Verenigde Staten. Hoe gaat dit de obligatiemarkt beïnvloeden? “ Van Trigt verwacht dat het moeilijk is om deze zaken te scheiden als de groei daar aantrekt. Deze kan omhoog gaan naar 3%. Bovendien houdt hij scherp in de gaten wat het Amerikaanse bedrijfsleven gaat doen. Gaan bedrijven weer meer investeren? Dit zou kapitaalmarktrentes kunnen opdrijven, maar tot op heden is dit nog niet het geval.“
Deel deze pagina: