By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Het begin van het einde voor goedkoop geld?

10-06-2013 | Vooruitblik | Léon Cornelissen Met zijn woorden over het afbouwen van het kwantitatieve verruimingsprogramma "op een van de volgende vergaderingen" heeft Fed-voorzitter Bernanke de knuppel in het hoenderhok gegooid. De obligatierente steeg, maar wijst dit echt op het einde van goedkoop geld? 


In het kort

  • Wereldeconomie nog altijd wankel
  • Afbouw steun Fed – is de paniek terecht?
  • Verdere stijging voor aandelen vanwege een overschot aan liquiditeit
  • Abenomics – indrukwekkende groei in het eerste kwartaal
  • Schuldpapier van opkomende markten wat minder aantrekkelijk
  • Europa – tekenen van stabilisatie, maar nog een lange weg te gaan
  • High yield aantrekkelijkst binnen vastrentende waarden
  • Noord-Amerika is favoriete regio voor aandelen


Léon Cornelissen, Chief Economist bij Robeco, denkt van niet. Volgens hem is de "angst voor naderende verkrapping door de Fed overdreven”. Optimisme over de Amerikaanse huizen- en de arbeidsmarkt is gerechtvaardigd, maar zwakke cijfers laten een krimp in de industrie zien en zorgden volgens Cornelissen voor een ‘reality check’. Hij verwacht dat we door de huidige zwakte in de Amerikaanse economie en het gunstige inflatiescenario voorlopig geen echte verandering zullen zien in het ruime beleid van de Fed.

Volgens Cornelissen breekt er een zwakke periode aan voor de wereldeconomie, maar "een recessie is onwaarschijnlijk".
 
De 'derde pijl' van Abenomics
Volgens Cornelissen liet de Japanse economie in het eerste kwartaal een 'indrukwekkende' groei zien, die bevestigd werd door loonstijgingen in de daaropvolgende maanden en een stijging van de consumentenprijzen in de regio Tokyo.

Maar de toekomst van Abenomics hangt aan een zijden draadje. De behoefte aan structurele hervorming (de derde pijl) moet worden aangepakt. Cornelissen verwacht dat de beleidsmakers in staat zullen zijn om de yen zwak te houden en dat Abe weer de overhand zal krijgen bij de Japanse centrale bank als hij de verkiezingen voor het Hogerhuis in juli wint.

Europe – enkele kleine lichtpuntjes
Het tempo van de recessie in de perifere landen lijkt af te nemen. De economische activiteit in de regio trekt licht aan – de inkoopmanagersindex van Spanje bereikte in mei het hoogste niveau in twee jaar – en cijfers over de Britse dienstensector wijzen volgens Cornelissen op een 'gezonde' groei. Hierdoor ligt verdere verruiming van het monetaire beleid momenteel niet voor de hand en krijgt Carney, het nieuwe hoofd van de Bank of England, de tijd om zijn draai te vinden.

De kredietgroei in Europa is echter zwak en de werkloosheid stijgt – er is dus wel druk om meer monetaire verruiming door te voeren. Frankrijk blijft ook nog steeds achter.

Voor de toekomst richt Cornelissen zich op de kwaliteitsbeoordeling van activa door de ECB, die gepland staat voor na de zomer. Hij hoopt dat deze beoordeling de balansen van de banken zal verbeteren en de kredietgroei in de regio zal stimuleren.

BRICS minder in beeld
De Chinese economie blijft verzwakken, terwijl Brazilië tegen de trend van verruiming ingaat en zijn monetaire beleid verkrapt om de inflatie te bestrijden.
 
Het wereldmacroplaatje in cijfers

3-kaders-11-juni-2013-ned.jpg

Aandelen – veel liquiditeit op zoek naar een 'riskante' bestemming
Léon Cornelissen: "De factor 'geld' domineert nog altijd de 'macrofactor' als het gaat om de performance van aandelen". Hiermee bedoelt hij dat overtollige liquiditeit naar de aandelenmarkt blijft stromen, waar de waarderingen nog altijd aantrekkelijk genoeg zijn voor een verdere herwaardering van deze beleggingscategorie.

Noord-Amerika blijft de favoriete regio van Robeco. De uitspraak van de Fed over de steunafbouw gaf de performance van cyclische aandelen een impuls. Cornelissen denkt echter dat de huidige renteverhogingen 'overdreven' zijn en dat defensieve aandelen, die ook gunstigere winstherzieningen hebben, kunnen herstellen.
 
Volatiliteit onroerend goed
Vanwege de rentegevoeligheid en een minder aantrekkelijke waardering presteerde onroerend goed afgelopen maand slechter dan aandelen. "We verwachten niet dat de rente een negatieve factor zal blijven", zegt Cornelissen. Maar deze zou wel tot meer kortetermijnvolatiliteit kunnen leiden. Onze positieve visie wordt ondersteund door de hoge carry ten opzichte van staatsobligaties.
 
"Vanwege structurele problemen zal de wereldwijde economische groei lager zijn dan de trend"
 
Schuldpapier opkomende markten overgeleverd aan valutavolatiliteit
Cornelissen en zijn team zijn voorzichtiger geworden over schuldpapier van opkomende landen. Volgens hen bieden credits van volwassen markten momenteel betere perspectieven. Er zijn verschillende redenen voor deze gewijzigde visie. Ten eerste zijn de spreads op schuldpapier van opkomende landen opgelopen door de onrust in de markten. Belangrijker is echter dat een mandje valuta's van opkomende landen de afgelopen maand meer dan 6% in waarde daalde ten opzichte van de Amerikaanse dollar. Door lagere grondstoffen- en voedselprijzen neemt de angst voor inflatie af. De meeste centrale banken in opkomende landen hebben daarom de rente verlaagd en hun economie een impuls gegeven, waardoor hun valuta's verzwakten.
 
Positiever over high yield dan over credits – nog steeds negatief over staatsobligaties
Chief Economist Cornelissen is positief over credits, maar heeft daarbij een voorkeur voor high yield dat "nog altijd goede absolute rendementen biedt in het huidige klimaat van lage renteniveaus". De spreads op credits hebben het laagste punt in twee jaar tijd behaald en de 'running yields' bij enkele emissies liggen nu ruim onder die van staatsobligaties.

De spreads op investment-grade obligaties zijn nog steeds goed, aldus Cornelissen. Aangezien we geen wijzigingen verwachten in het stimulerende beleid van centrale banken - "hun angst voor deflatoire druk is groter dan hun zorgen over overtollige liquiditeit" - blijft onze visie op staatsobligaties negatief.

Deel deze pagina: