By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Groei gaat door, maar in een teleurstellend tempo

11-03-2013 | Visie | Ronald Doeswijk


In het kort
  • Groei gaat door wereldwijd, maar in een teleurstellend tempo
  • Herstel in de VS veerkrachtiger, terwijl de groei in China vertraagt
  • De uitslag van de verkiezingen in Italië kan de groei in de eurozone verzwakken
  • Voorkeur voor high yield en schuldpapier van opkomende landen boven staatsobligaties
  • Aandelen hebben nog ruimte om te stijgen
  • Noord-Amerika is favoriete regio binnen aandelen vanwege sterke macrocijfers
  • Hernieuwde kracht in Japan zorgt voor betere vooruitzichten voor aandelen uit de Pacific

"Per saldo verwachten we wereldwijd een aanhoudende groei, maar wel in een teleurstellend tempo", zo vat Ronald Doeswijk, Chief Strategist bij Robeco, het huidige wereldwijde macroplaatje samen.

Er waren de laatste tijd zeker enkele bemoedigende ontwikkelingen. Neem de VS. De stijging van de inkoopmanagersindex voor producenten in februari bevestigde een stijging van het onderliggende momentum. “Door tekenen van voortdurende verbetering zijn wij ervan overtuigd dat het herstel duurzaam is”, zegt Doeswijk.

Politici in Japan stellen orde op zaken
In Japan doen de politici ondertussen steeds meer hun best om de economie van het land uit het slop te trekken. Zo is Haruhido Kuroda benoemd tot nieuwe voorzitter van de Bank of Japan, waardoor Japan een stap dichter komt bij agressievere monetaire verruiming. Tegelijkertijd zien de laatste cijfers over het Japanse herstel er bemoedigend uit. De industriële productie steeg in januari met 1,0%.

Zelfs de economie van de eurozone vertoont tekenen van stabilisatie. Dit blijkt uit de netto-instroom van deposito's in Spanje. Bovendien zal het monetaire beleid wereldwijd waarschijnlijk ruim blijven.

Tot zover het goede nieuws. Er waren ook wat minder positieve ontwikkelingen, waardoor Doeswijk in zijn samenvatting toch voorzichtig is.

Zorgen over automatische bezuinigingen in de VS zullen wegebben
In de VS is op 1 maart de sequestration, de ronde van automatische overheidsbezuinigingen van USD 85 miljard over de komende zes maanden, ingegaan. Dit kan de economische activiteit in de VS de komende maanden drukken.

Doeswijk maakt zich hier echter weinig zorgen om, omdat er op een gegeven moment wel een akkoord zal komen. “We verwachten dat deze rimpeling snel zal wegebben en geen bedreiging vormt voor het herstel”, zegt hij.

Ernst van de situatie in Italië wordt onderschat
Het andere belangrijke punt van zorg is het verhoogde politieke risico in de eurozone vanwege de onverwachte patstelling na de Italiaanse verkiezingen in februari. “Dat anti-bezuinigingsgroepen goed gescoord hebben, kan de eurozone destabiliseren en de groei ondermijnen”, waarschuwt Doeswijk.

De markten hebben relatief kalm gereageerd op de politieke ontwikkelingen in Italië, waarschijnlijk door het nieuwe obligatieopkoopprogramma van de ECB (het OMT). Maar er zit een addertje onder het gras. Om het OMT-programma van de ECB in Italië in te laten gaan moet er eerst een hervormingsprogramma komen. En die hervormingen moeten worden goedgekeurd door de EU en het IMF en worden gecontroleerd door de trojka.

We kunnen wel zeggen dat de invoering van een uitgebreid hervormings-/bezuinigingsprogramma in de huidige politieke omgeving niet erg waarschijnlijk lijkt. De geloofwaardigheid van de voorwaarden die aan het OMT-programma van de ECB verbonden zijn, zal zo getest worden.

Doeswijk denkt dat de situatie snel kan verslechteren. “De markten onderschatten waarschijnlijk de situatie in Italië”, waarschuwt hij. “Het is een serieuze optie dat de Europese schuldencrisis de komende maanden weer oplaait.”

Wereldmacroplaatje in cijfers
Monthly outlook | Groei gaat door... | IMAGE

Positief over aandelen
Dus hoe vertaalt dit licht verbeterende macroplaatje zich in vermogensallocatie? Doeswijk en zijn collega's van het Financial Markets Research-team zijn redelijk positief over aandelen.

“We denken dat de aandelenkoersen zullen stijgen”, aldus Doeswijk. Natuurlijk zijn hier risico's aan verbonden. Ten eerste kunnen de verhoogde spanningen na de Italiaanse verkiezingen het sentiment binnen de eurozone laten omslaan naar negatief. Ten tweede kan blijken dat de steun van de ECB echt aan voorwaarden is gebonden.

Maar Doeswijk denkt dat de positieve factoren de overhand krijgen. “We blijven bij onze visie dat kwantitatieve verruiming en een lage rente voorlopig de dominante factoren zijn”, zegt hij.

Noord-Amerika is favoriete regio voor aandelen
Noord-Amerika is binnen aandelen de favoriete regio van het team. Dit komt hoofdzakelijk door het macroplaatje, en dan vooral door het zelfversterkende economische herstel in de VS. “Gezien de fiscale tegenslagen verwachten we dat de monetaire verruiming voorlopig aanhoudt, terwijl het producentenvertrouwen, de woningmarkt en de arbeidsmarkt allemaal wijzen op aanhoudende groei”, aldus Doeswijk.

“Staatsobligaties zijn het minst aantrekkelijk”

Opkomende markten worden als neutraal beschouwd. De economische cijfers daar vallen tot nu toe tegen, de periode met relatief goede winstherzieningen lijkt voorbij en het momentum is teleurstellend. “De goede vooruitzichten van de regio voor de middellange tot lange termijn zullen waarschijnlijk geen grote rol spelen bij de performance op korte termijn”, waarschuwt Doeswijk.

Vooruitzichten voor aandelen uit de Pacific zijn verbeterd
De vooruitzichten voor de Pacific zijn verbeterd door de inspanningen van de Japanse premier om agressieve monetaire verruiming, economische hervormingen en fiscale stimuleringsmaatregelen door te drukken. Bovendien zal de verzwakkende yen de Japanse export stimuleren. Op dit moment heeft het team een neutrale visie op de regio. “We willen bewijs zien dat deze beleidsverandering goed is voor Japan”, legt hij uit.

Over Europa blijft het team enigszins negatief vanwege de kans op aanhoudende economische teleurstellingen als gevolg van de bezuinigingen en de onzekerheid onder producenten en consumenten. “De winstherzieningen blijven steeds achter bij de markt”, voegt Doeswijk toe.

High yield en opkomende markten favoriet
Het Financial Markets Research-team is nog steeds positief over de vooruitzichten voor bedrijfsobligaties. Waarom? “Een gematigde economische groei is de best mogelijke macro-economische omgeving voor bedrijfsobligaties”, aldus Doeswijk. Het aantal faillissementen blijft dan namelijk laag en zo wordt een golf van agressieve overnames of overnames met geleend geld voorkomen.

Zowel investment-grade credits als high-yieldobligaties zijn aantrekkelijk vergeleken met cash of staatsobligaties, maar toch heeft het team een duidelijke voorkeur voor high yield. “Onze voorkeur is vooral gebaseerd op de hogere running yield, waardoor er nog steeds ruimte is voor aantrekkelijke absolute rendementen”, verklaart Doeswijk.

Het team heeft ook een voorkeur voor schuldpapier van opkomende markten. De beleggingscategorie heeft te maken met een solide netto-instroom. Dit benadrukt de populariteit van schuldpapier uit opkomende markten in de aanhoudende zoektocht naar rendement.

Negatief over staatsobligaties
Doeswijk en zijn collega's hebben dus een voorkeur voor deze drie soorten obligaties boven staatsobligaties van ontwikkelde landen. “Hoewel we niet denken dat de rente op staatsobligaties aanzienlijk zal stijgen, vinden we staatsobligaties het minst aantrekkelijk”, zegt Doeswijk. “De huidige lage rente biedt geen mogelijkheid voor een redelijk rendement.”

Vooruitzichten vastgoed ondanks waardering aantrekkelijk
De vooruitzichten voor vastgoed blijven goed: het team denkt dat de vooruitzichten in lijn zijn met die van aandelen. Na een teleurstellende maand januari was vastgoed in februari de beleggingscategorie met de beste prestaties. De tienjaarsrente is iets gedaald, maar er zijn nog genoeg andere positieve factoren. Er is maar één reden waarom Doeswijk niet de voorkeur geeft aan vastgoed: de waardering ten opzichte van aandelen is onaantrekkelijk.

Neutraal over grondstoffen
Het team heeft een neutrale visie op grondstoffen. “De fundamentals voor de olieprijs wijzen op een markt die in balans is”, aldus Doeswijk. Aan de aanbodzijde wordt de lagere OPEC-productie gecompenseerd door een recordproductie in de VS. En de toegenomen vraag uit de aantrekkende Amerikaanse en Chinese economie maakt waarschijnlijk de afgenomen vraag uit Europa ruimschoots goed.

De goudprijs is onlangs gedaald, maar volgens Doeswijk is het nog te vroeg om al te spreken van een bearmarkt. Er zijn scheuren ontstaan in de nauwe relatie tussen de goudprijs en de balansuitbreiding van de Fed. Dit komt door de sombere Fed-notulen, waarin werd gezinspeeld op het stopzetten van deze uitbreiding. Maar Ben Bernanke zei daarna dat de Amerikaanse centrale bank de balans toch zal blijven uitbreiden. Dit wijst erop dat een negatieve houding ten aanzien van goud nog te voorbarig is.
Deel deze pagina:


Auteur

Ronald Doeswijk
Chief Strategist


Artikelen van deze auteur