By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

De eurozone is nu eens niet het probleem

08-10-2013 | Vooruitblik | Léon Cornelissen Door Amerikaanse politieke strubbelingen is de overheid van het machtigste land ter wereld gedeeltelijk stilgelegd. De eurozone is hierdoor nu eens niet het zorgenkind van de wereld.

In het kort 
 
  • 'Shutdown' VS vermoedelijk van korte duur
  • Economie van de eurozone verbetert
  • Grotere economieën liggen op koers
  • Neutraal over aandelen en grondstoffen
  • Voorkeur voor high yield boven staatsobligaties

 
Discussie over het schuldenplafond
eurozone-not-the-problem-for-once.pngDe Democratische president Barack Obama ligt overhoop met de Republikeinse meerderheid in het Huis van Afgevaardigden. De Republikeinen hebben Obama’s verzoek om het verhogen van het schuldenplafond van USD 16,7 biljoen - ter voorkoming van wanbetaling - gekoppeld aan andere politieke onderwerpen.
 
Na een positieve maand, waarin de economische groei verbeterde en grootschalige politieke problemen werden vermeden, is de eurozone daarom nu eens niet het grootste probleem voor beleggers, zegt Léon Cornelissen, chief economist bij Robeco.
 
"Wij denken dat de 'shutdown' van de Amerikaanse overheid van korte duur zal zijn. Deze is namelijk zeer impopulair en kan veel schade toebrengen aan de Republikeinse partij," zegt hij. De volatiliteit van de aandelenmarkt is sinds het begin van de crisis deze maand gestegen.
 
"Daarnaast zou, naar onze mening, geen enkele Amerikaanse president de VS bankroet laten gaan. Het ligt het meest voor de hand dat het Republikeinse front breekt voordat de overheid niet meer aan zijn schuldverplichtingen kan voldoen.”
 
"Zo niet, dan zou Obama als laatste redmiddel zijn toevlucht nemen tot noodmaatregelen. We denken dat het huidige politieke theater de economische groei slechts tijdelijk zal temperen. De Amerikaanse economie toont onderliggende kracht, wat te zien is aan de gezonde ontwikkeling van de ISM-indices voor de industrie en de dienstverlening." 
  
‘Huidige politieke theater zal de economische groei slechts tijdelijk temperen’ 
 
Steunafbouw? Hoezo?
Na maandenlange ophef over de dreigende afbouw van kwantitatieve verruiming, waren beleggers verrast toen de Amerikaanse Federal Reserve besloot om niet in september te beginnen met de afbouw van het opkoopprogramma, dat een waarde heeft van USD 85 miljard per maand.
 
"Maar gezien de onderliggende kracht van de Amerikaanse economie, is het onvermijdelijk dat de afbouw de komende maanden zal starten," zegt Cornelissen. "De markten tasten nu volledig in het duister over het toekomstige Fed-beleid, waardoor het erg moeilijk te voorspellen is wanneer de afbouw zal starten. Bovendien zal dit sterk afhangen van recente economische cijfers." 
 
Vertrouwen in de eurozone neemt toe
De problemen van de VS staan in schril contrast met het groeiende vertrouwen in Europa. De Europese PMI-cijfers van september bevestigden dat het herstel van de eurozone aan kracht wint, en de politieke problemen zijn afgenomen.
 
Zoals gebruikelijk loopt Duitsland voorop bij het economische herstel, maar ook Frankrijk laat weer groei zien. De cijfers voor Italië en Spanje waren ook positief. Italië heeft een nieuwe regeringswissel vermeden, terwijl de herverkiezing van Angela Merkel als bondskanselier bevestigde dat Duitsland als Europees leider aan kracht wint.
 
De algemene inflatie in de EU daalde in september naar 1,1% op jaarbasis en de kerninflatie zakte naar 1,0%. Dit geeft de Europese Centrale Bank wat ruimte voor extra stimuleringsmiddelen, al zal de ECB - gezien het huidige economische herstel - geen haast hebben om in actie te komen. We moeten echter niet te vroeg juichen, want de eurozone blijft kwetsbaar voor politiek risico, zegt Cornelissen. 
 
Wereldeconomie trekt ook aan
De wereldeconomie is bezig met een gestaag herstel. "De inflatieontwikkeling was over het algemeen gunstig, dus de centrale banken hebben geen reden om hun ultraruime monetaire beleid aan te pakken," zegt hij.
 
En de Japanse economie is momenteel duidelijk aan het verbeteren. Dit is te zien aan het Tankan-rapport over het derde kwartaal, dat een stijging van de vertrouwensindex bij grote producenten liet zien van vier naar twaalf. 'Abenomics' ligt op koers en er wordt met smart gewacht op de 'derde pijler' van stimuleringsmaatregelen, al brengt de naderende btw-verhoging een risico voor de groei met zich mee, zegt hij. 
 
Favoriete beleggingscategorieën
Het Robeco Financial Markets Research-team blijft neutraal over aandelen. "Nu het uit de markt halen van overtollige liquiditeit door de Fed is vertraagd, zou de stijging op de aandelenmarkt kunnen aanhouden, maar er zijn nog steeds risico's," zegt Cornelissen.
 
Dankzij de beslissing van de Fed om niet te beginnen met de afbouw, deden risicovolle beleggingscategorieën zoals aandelen het goed in september. Toch liggen een renteverhoging en het einde van goedkoop geld nog altijd in het verschiet. Robeco geeft er de voorkeur aan eerst een correctie in de aandelenmarkten af te wachten, voordat we de weging van aandelen in portefeuilles verhogen.
 
High-yieldobligaties zijn nog steeds Robeco's favoriete beleggingscategorie. Onze strategen verwachten dat het aantal faillissementen de komende tijd laag zal blijven en het absolute rendement is in hun ogen nog altijd erg goed. Het team is positief over bedrijfsobligaties, maar negatief over staatsobligaties. De huidige omgeving van een lage of negatieve reële rente maakt staatsschuldpapier onaantrekkelijk ten opzichte van hogerrenderende vastrentende categorieën. 
 
China sterk, maar opkomende markten gemengd
Vastgoed blijft uit de gratie bij Robeco, vanwege de gevoeligheid voor mogelijke hogere rentes zodra de afbouw start. En de vooruitzichten voor opkomende markten zijn gemengd, zegt Cornelissen. "De Chinese economie laat een groeiversnelling zien en China is op weg naar een sterk derde kwartaal. Het is echter de vraag of deze versnelde groei zal aanhouden," zegt hij.
 
"Wij blijven neutraal over grondstoffen. Hoewel we denken dat het risico op escalatie van aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten aanzienlijk is afgenomen – vanwege het uitblijven van militaire interventie in Syrië en geluiden over concessies uit Iran - verwachten we dat de energieprijzen zullen stabiliseren."
Deel deze pagina: