By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wereldeconomie koelt af, eurocrisis laait op

07-06-2012 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

De toenemende signalen van zwakte in de wereldeconomie en de recente verergering van de schuldencrisis in de eurozone wijzen op slechte vooruitzichten voor aandelen, zegt Hoofd Strategie Ronald Doeswijk.

Het wereldwijde macro-economische beeld is aan het verzwakken. Een uitzondering hierop is de VS. Hoewel de recente cijfers uit dat land tegenvielen, wijzen de voorspellende indicatoren op aanhoudende groei. Die groei is echter wel gematigd. Maar Brazilië, China, de EU, India en Japan laten allemaal tekenen zien van een afzwakking.

Toch is het de eurozone, waar de voorspellende indicatoren wijzen op een verdere groeivertraging, die in het middelpunt van de belangstelling staat. De eurocrisis is een gevaarlijke nieuwe fase ingegaan. De Spaanse regering en monetaire autoriteiten hebben bij het aanpakken van de problemen van de bankensector in dat land hun geloofwaardigheid verloren. “Spanje moet waarschijnlijk op korte termijn gebruik maken van het vangnet van de eurozone,” zegt Ronald Doeswijk.

En dat is bij lange na niet de enige negatieve ontwikkeling in de regio. Een zogenaamde Grexit – Griekenland dat de eurozone verlaat – kan niet langer uitgesloten worden. Veel zal wat dat betreft afhangen van de uitkomst van de Griekse verkiezingen op 17 juni.

Nog steeds geen doorslaggevende maatregelen van Europese politici
De tijd begint meer en meer te dringen, maar er moeten nog steeds geen radicale maatregelen verwacht worden van de Europese politici. “We rekenen niet op doorslaggevende maatregelen die alle zorgen over het europroject wegnemen,” zegt Doeswijk. “De EU zal zich op de korte termijn zeker niet transformeren in een volledig fiscale, bancaire en politieke unie.”
Hoewel het onwaarschijnlijk is dat de EU erin zal slagen alle twijfels over de levensvatbaarheid voor de lange termijn van de huidige muntunie weg te nemen, verwacht Doeswijk wel dat de lidstaten enkele maatregelen zullen nemen om het vertrouwen te herstellen. Deze zullen bestaan uit stappen in de richting van de oprichting van een Europese bankenunie, uitbreiding van het vangnet voor de eurozone, en grondige hervorming van de aanbodzijde in Zuid-Europa.

ECB speelt een gevaarlijk spelletje va-banquepolitiek
Van de ECB moet niet veel verwacht worden. “Die heeft ondubbelzinnig aangegeven niet blij te zijn met de manier waarop de fiscale autoriteiten de schulden- en bankencrisis aanpakken,” zegt hij. “De centrale bank van de eurozone verlangt nog steeds eerst daadkracht van de Europese politici (waaronder steun voor Spanje) voordat zij verdere substantiële stimulerende maatregelen in zal voeren.”
Niettemin zijn er ook enkele redenen om optimistisch te zijn over de algehele macrosituatie. China heeft bijvoorbeeld nog veel stimuleringsmaatregelen ter beschikking. De olieprijs daalt sterk. En de monetaire autoriteiten in ontwikkelde economieën zullen uiteindelijk gebruik maken van de weinige middelen die ze nog rest.

Doormodderen is nog steeds het basisscenario
Al met al denkt Doeswijk dat de wereldeconomie blijft doormodderen. “Een wereldwijde recessie is niet ons basisscenario,” zegt hij. Maar hij waarschuwt dat die wel zou kunnen ontstaan als de situatie in Europa ernstig verslechtert vanwege het uitblijven voldoende daadkrachtig beleid.

Neutrale houding ten opzicht van aandelen is gepast
Hoe vertaalt dit macroplaatje – met een relatief goede VS, een worstelend VK en Japan, opkomende markten die vertragen, en de crisis in de eurozone die weer oplaait – zich in vermogensallocatie?
Het Financial Markets Research-team laat de neutrale houding ten opzichte van aandelen ongewijzigd. “We denken dat de hoge mate van onzekerheid zijn weerslag blijft hebben op de aandelenmarkten,” zegt Doeswijk. De verkiezingen in Griekenland zouden immers kunnen leiden tot een Grexit, maar dat is nu nog lang niet zeker.

Mogelijke positieve gevolgen van een Grexit
Maar Doeswijk voegt toe dat het ook mogelijk is dat een Griekse uittreding uit de euro of een bankrun in Spanje voor de beleidsmakers de aanleiding kunnen vormen om verstrekkende maatregelen te nemen om het vertrouwen in de toekomst van de euro te herstellen. Zulke positieve beleidsmaatregelen kunnen leiden tot vlagen van euforie op de markt, vergelijkbaar met de stemming na de introductie van de LTRO-programma's door de ECB.

“In dat geval zouden de aandelenmarkten in de komende weken of maanden sterk kunnen herstellen. Daarom krijgen posities dicht bij de benchmark in dat geval de voorkeur,” zegt hij.

Maar de zorgen over de euro zijn niet de enige reden voor het matige aandelensentiment. De Chinese economie kent immers ook nog steeds een vertraging. De recente cijfers uit de VS waren zwakker dan verwacht. Bovendien zijn analisten wederom begonnen met het naar beneden bijstellen van de winstverwachtingen. “Daarom geven winstherzieningen en waardering geen aanleiding voor een positieve visie op aandelen, ondanks de zwakke performance van de laatste tijd,” merkt Doeswijk op.

Aandelen in de VS en opkomende markten hebben de beste vooruitzichten
Toch zijn er nog enkele regio’s binnen aandelen waarvoor de vooruitzichten gunstiger zijn. Noord-Amerika is een van de favoriete regio’s van het team. “Ondanks de teleurstellende cijfers in mei, presteert de Amerikaanse economie relatief goed. Bovendien zijn de winstherzieningen licht hoger dan gemiddeld,” legt Doeswijk uit. En de Amerikaanse markt is dan wel duurder dan andere regio’s, maar dat is op dit moment geen punt voor beleggers.

De andere favoriete regio van het team, opkomende markten, lijdt ook onder macro-economische tegenvallers. Relatief gezien is de economische groei daar echter redelijk en de langetermijnvooruitzichten zijn goed. “De performance zou geprikkeld worden wanneer er meer monetaire of fiscale stimulerende maatregelen genomen werden of wanneer er meer stappen werden gezet om de crisis in de eurozone op te lossen,” stelt Doeswijk.

Neutraal over vastgoed
De vooruitzichten voor onroerend goed zijn niet echt spannend. Zolang de wereldwijde economie in een gematigd tempo blijft doorgroeien, is een lage rente gunstig voor onroerend goed. Maar na enkele maanden van relatief robuuste performance, is de waardering van de belangrijkste variabelen van deze beleggingscategorie boven het historische gemiddelde uitgekomen.

Doeswijk verwacht dat onroerend goed per saldo in lijn presteert met aandelen. “Een normalisatie van de staatsobligatierente zou een negatieve invloed hebben op de performance van onroerend goed in vergelijking met aandelen,” waarschuwt hij.

Staatsobligaties nog steeds uit de gratie
Over staatsobligaties blijft het team negatief. Obligaties die zijn uitgegeven door relatief solide landen als de VS of Duitsland bieden momenteel een aanzienlijk negatieve reële rente. Neem bijvoorbeeld de Duitse Bund. De rente is slechts 1,2%, terwijl de inflatie de komende jaren naar verwachting op ongeveer 2% uit komt.

Ondanks de dramatische daling van de rente zegt Doeswijk dat het moeilijk is vast te stellen of de obligatiemarkt haar hoogtepunt heeft bereikt. “Het aanbod van veilige beleggingscategorieën neemt af door downgrades, terwijl de vraag door het risicomijdende gedrag toeneemt,” legt hij uit. Dit tekort aan de aanbodzijde is een structureel probleem. Ondertussen zal de vraag beïnvloed worden door de uitkomst van de Griekse verkiezingen en de manier waarop de Europese beleidsmakers de problemen in Spanje aanpakken.

Nog steeds positief over investment-grade bedrijfsobligaties
Het team blijft positief over investment-grade credits in vergelijking met staatsobligaties. Een economische omgeving die doormoddert, is positief voor investment-grade credits omdat de defaultratio’s dan laag blijven. Bovendien zijn de spreads op investment-grade de laatste tijd uitgelopen door de crisis in de eurozone. “De waardering is daardoor nu erg aantrekkelijk,” zegt hij.

Vanuit risico/rendementsperspectief zijn high-yieldobligaties minder aantrekkelijk dan investment-grade credits. De spreads op high yield zijn vanuit historisch perspectief niet erg aantrekkelijk, en deze beleggingscategorie is ook gevoeliger voor economische achteruitgang. Toch verkiest het team high yield boven staatsobligaties.

Voorkeur voor schuldpapier van opkomende markten boven staatsobligaties
Ze geven de voorkeur aan schuldpapier van opkomende markten boven staatsobligaties van ontwikkelde markten. Toch is hun enthousiasme voor deze keuze getemperd, gezien hun voorkeur voor investment-grade credits. “Hoewel we vinden dat lokale rentes van 6,4% op schuldpapier van opkomende markten aantrekkelijk zijn, gaat onze voorkeur uit naar investment-grade credits omdat die een betere risico/rendementsverhouding bieden,” zegt Doeswijk.

Visie op grondstoffen blijft neutraal
Het team handhaaft de neutrale visie op grondstoffen. Een aantal factoren staan een positievere visie in de weg. Doormodderen is het beste dat verwacht kan worden voor de wereldeconomie. Bovendien neemt de voorraad aan olie, aluminium en koper toe. Het verlies aan olieproductie in Iran is gecompenseerd door Irak en Libië. Ten slotte hebben de schuldencrisis in de eurozone en de zorgen over de Chinese economie een negatieve invloed gehad.

Deel deze pagina: