By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Wat verraste fondsmanagers in 2012?

Wat verraste fondsmanagers in 2012?

12-12-2012 | Visie | Henk Grootveld, Mark Glazener, Richard Speetjens, Roeland Moraal, Wim-Hein Pals Verliep het beleggingsjaar 2012 zoals verwacht? Vijf Robeco-fondsmanagers bespreken welke marktontwikkelingen het afgelopen jaar conform hun verwachtingen waren - en welke uit de lucht kwamen vallen.

mark-glazener-robeco-bio-thumbnail.jpg
Mark Glazener, Global Equities
“Ik had niet voorzien dat de ECB zulke verstrekkende garanties zou geven”

Verwachting
Begin 2012 verwachtte ik dat aandelen de bestpresterende beleggingscategorie zouden zijn, al had ik lage verwachtingen. En aandelen lieten niet alleen de beste prestaties zien na onroerend goed en high yield, maar behaalden ook een goed absoluut rendement, dat mijn verwachting zelfs overtrof.

Verrassing

Ik dacht niet dat er een concrete oplossing zou komen voor Europa. Deze kwam er ook niet, maar ik had niet voorzien dat de ECB telkens zulke verstrekkende garanties zou geven als landen om noodhulp vroegen. Ik ben ervan overtuigd dat er een definitieve oplossing komt, maar dit kost tijd. Het is een geruststellend idee dat de ECB hulp biedt in geval van nood.

 


wim-hein-pals-thumbnail.jpg
Wim-Hein Pals, Emerging Markets Equities
“We verwachtten dat aandelen in opkomende markten in 2012 een goed absoluut rendement zouden hebben”

Verwachting
Eind 2011 verwachtten we dat aandelen van opkomende markten in het nieuwe jaar een goed absoluut rendement zouden behalen. En dat gebeurde ook: tot nu toe zijn de aandelen van opkomende markten dit jaar 12,5% gestegen (MSCI Emerging Markets-index, netto, in euro's, per 30 november 2012).

Verrassing

Begin 2012 verwachtten we onder wereldwijde beleggers een geleidelijke verschuiving van dure defensieve landen als Mexico, Maleisië, Zuid-Afrika en de Filipijnen naar snelgroeiende landen als Indonesië, China en India. Op sectorniveau verwachtten we een vergelijkbare verschuiving: van defensieve sectoren zoals consumentengoederen naar meer cyclische sectoren als consument cyclisch. Deze ontwikkelingen bleven uit, op enkele uitzonderingen na. De koers-winstverhoudingen in consument defensief zijn nu enorm hoog en landen als Maleisië en Mexico zijn - in onze ogen - nog meer overgewaardeerd dan ze al waren.

 


henk-grootveld-thumbnail.jpg
Henk Grootveld, Thematic Equities
“Grondstofaandelen bleken de grote achterblijvers in 2012”

Verwachting
Ik verwachtte dat het herstel van de Amerikaanse economie in 2012 zou doorzetten. Dat gebeurde ook; zelfs de huizenmarkt lijkt het dieptepunt te hebben gehad. Dat de banengroei nog steeds laag is, baart me geen zorgen: dat is gebruikelijk in de beginfase van economische groei.

Verrassing

Door het tekort aan aanbod van bijvoorbeeld koper, voedsel en olie dacht ik dat grondstofaandelen de beste prestaties zouden laten zien. Deze aandelen bleken uiteindelijk de grote achterblijvers van 2012. Door de vertraging in China nam de vraag langzamer toe dan verwacht. Bovendien hebben de meeste grondstoffenbedrijven moeite om nieuwe voorraad te vinden, en als zij hierin slagen, is het moeilijk om de kosten onder controle te houden. Beleggers verkozen aandelen met een hoog dividend steeds vaker boven aandelen die hun groei realiseren door grote investeringen.

 


richard-speentjes-thumbnail.jpg
Richard Speetjens, Global Consumer Trends Equities
“Een belangrijke trend was de opmars van mobiel internet”

Verwachting
We zagen de opmars van mobiel internet als een belangrijke trend voor Robeco Global Consumer Trends Equities. De extreme groei in smartphones en tablets in 2012 (800 miljoen resp. 120 miljoen verkochte apparaten) leidde tot meer gebruik van mobiel internet, dat inmiddels goed is voor ruim 10% van het totale internetverkeer. Bedrijven die een goede strategie hebben om geld te verdienen met mobiel internet, profiteren duidelijk van deze trend. Voorbeelden hiervan zijn Google, eBay en Amazon.

Verrassing

De economische groei in China stelde teleur. Begin 2012 verwachtten we dat de Chinese groei in de tweede helft van het jaar zou versnellen, maar tot nu toe is dit niet gebeurd. Dit komt vermoedelijk door de verandering in de politieke macht en de daaruit voortkomende onzekerheid. In de loop van 2013 kan de economische groei dus toenemen. Het is belangrijk ons te richten op bedrijven met een sterke positie in de Chinese markt, die ook in een klimaat van matige groei goed zullen blijven presteren. Voorbeelden hiervan zijn producenten van luxegoederen en lokale niet-cyclische consumentenaandelen.

 


roeland-moraal-thumbnail.jpg
Roeland Moraal, High Yield Bonds
“We verwachtten een krachtig herstel voor Europese high yield in 2012”

Verwachting
Nadat Europese high-yieldobligaties het in 2011 slechter deden dan die uit de VS, verwachtten we een krachtig herstel in 2012. Een belangrijke factor was de zoektocht naar rendement. Hierdoor werd 2012 een goed jaar voor high yield in het algemeen en Europees high yield - dat een outperformance van 5 tot 6 procentpunten liet zien ten opzichte van Amerikaanse high yield - in het bijzonder. We profiteerden sterk van een overweging van 20% in Europa ten opzichte van de VS. We hebben onlangs winst genomen op een deel van deze positie.

Verrassing
We verwachtten verschillende faillissementen van leveraged buyouts - bedrijven die op het hoogtepunt in 2006-2007 zijn overgenomen door private equity-fondsen. Deze - veelal Amerikaanse - bedrijven, zoals elektriciteitsproducent TXU en casinobeheerder Caesar’s, hebben een zware schuldenlast. Ze moeten sterk groeien om hun schulden af te betalen. Een grote instroom en een grote vraag naar high-yieldobligaties hielden deze bedrijven op de been. Hierdoor konden ze betalingen herfinancieren of uitstellen. Deze obligaties deden het niet beter dan de rest van de markt, maar wel beter dan we hadden verwacht. We behouden onze sterk onderwogen positie.

Deel deze pagina: