By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Stroomstoring legt India's zwaktes bloot

02-08-2012 | Visie | Corné Zandbergen

Door een van de grootste stroomstoringen ter wereld zaten honderden miljoenen mensen dinsdag 31 juli zonder stroom. Mijnwerkers werden ingesloten, treinreizigers strandden en ziekenhuizen werden in duisternis gehuld. De elektriciteitsnetwerken bezweken voor de tweede keer binnen twee dagen. Het getroffen gebied, van Assam (vlakbij China) tot aan de Himalaya en de noordwestelijke woestijn van Rajasthan, wordt bewoond door de helft van de 1,2 miljard inwoners van India. Op pijnlijke wijze werd duidelijk dat de regering onvoldoende capaciteit heeft gecreëerd om te voorzien in de stijgende vraag naar stroom.


Gebieden getroffen door de stroomstoring in India op 31 juli (in het rood):
 
Stroomstoring legt India's zwaktes bloot

De stroomvoorziening in India wordt grotendeels door de staat verzorgd, alleen in enkele grote steden zijn privébedrijven actief. Minder dan een kwart van de stroomvoorziening wordt privaat beheerd. Het land heeft een capaciteit van ruim 205.000 MW. Ongeveer 57% van de elektriciteit in India wordt opgewekt met kolen, aangevuld door waterkracht (ca. 19%), gasgestookte krachtcentrales (9%) en kernenergie (2%). In 2008 bedroeg de consumptie per hoofd van de bevolking 780 kWh, tegenover ongeveer 13.600 kWh in de Verenigde Staten.

De stroomstoringen zijn het gevolg van de sterke economische groei die het land de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt. Het stroomverbruik neemt al jaren toe en de aanvoer heeft het niet kunnen bijhouden. De trage uitbreiding van de energievoorziening wordt veroorzaakt door een gebrek aan financiering, complexe en langdurige procedures, milieuzaken en corruptie. Slechts 50% van de opwekkingscapaciteit die was gepland in de laatste drie vijfjarenplannen is gerealiseerd. In het tiende vijfjarenplan is slechts 18.000 MW van de beoogde 41.000 MW gerealiseerd. De huidige stroomstoringen zijn mede veroorzaakt door extreme weersomstandigheden. Het warme, droge weer zorgde voor extra vraag naar elektriciteit, voor verkoeling en voor bewatering van de akkers.

De regering is zich volledig bewust van de problemen en heeft voor de komende vijf jaar een biljoen dollar gereserveerd voor nieuwe investeringen in de infrastructuur. Dit is niet alleen bedoeld voor stroom, maar ook voor wegen, spoorwegen, vliegvelden en havens. In het elfde vijfjarenplan (2007-2012) stond oorspronkelijk 78.700 MW aan extra capaciteit ingepland, waarvan ruim 60% kolengestookt. Dit cijfer is al teruggeschroefd naar 62.000 MW. Naar verwachting zal 52.000 MW hiervan worden gerealiseerd. 

Elektriciteitsopwekking in India, 1985 – 2011, in TWh
08-india-2.jpg
Bron: BP Statistical Review of World Energy 2012

“Een sterke infrastructuur is van essentieel belang voor een land als India", zegt Karnail Sangha, Portfolio Manager Emerging Markets Equities. “De huidige stroomstoring toont de gebrekkige kwaliteit van de lokale infrastructuur. Nu de nood hoger is dan ooit, valt te hopen dat de grootse investeringsplannen voor de infrastructuur  snel worden uitgevoerd. Een betere infrastructuur zal bovendien een stimulans vormen voor industriële investeringen en activiteiten, waardoor de groei van India weer naar een hoger niveau kan worden getild.

In de opkomende-marktenportefeuille hebben we een positie in de Indiase elektriciteitsmarkt. Geen vooraanstaande positie, maar Robeco Markets Equities bezit het Indiase Rural Electrification Corp (REC) en het Chinese Harbin Power. REC is betrokken bij het financieren van transmissielijnen en energiecentrales in het land. Harbin biedt een brede reeks thermische en waterkracht-apparatuur en is zeer actief op de Indiase markt. 
Deel deze pagina: