By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Positieve vooruitzichten voor Chinese aandelen

01-05-2012 | Vooruitblik | Victoria Mio

Er zijn twee redenen waarom Victoria Mio, fondsmanager voor Robeco Chinese Equities, optimistisch is over deze vermogenscategorie: aantrekkelijke waarderingen en een positief vooruitzicht voor winstherzieningen in de tweede helft van het jaar.

Ondanks een winstseizoen met een ongebruikelijk aantal negatieve verrassingen en tekenen van afnemende winstgroei, is Victoria Mio optimistisch over de vooruitzichten voor Chinese aandelen op de middellange tot lange termijn. De redenen die ze hiervoor geeft, zijn een aantrekkende wereldeconomie, een focus op groei in China en een positiever winstklimaat in de tweede helft van het jaar.
 
Het ergste is achter de rug

Het ergste lijkt achter de rug. De macro-omgeving is nu wat gunstiger voor een positieve kijk op Chinese aandelen. Er worden eindelijk maatregelen genomen in de eurozone om de schuldencrisis in de regio te bezweren. Bovendien vertoont de Amerikaanse economie tekenen van groei, met een reeks recente positieve economische cijfers zoals dalende werkloosheidscijfers.

Dichter bij huis heeft de Chinese regering plannen aangekondigd voor een economische herstructurering die is gericht op een duurzame, hoogwaardige groei. De verwachting is dat het monetaire beleid ruim blijft na de eerste langverwachte verlaging van de reserveverplichtingen voor banken in november. Mio voorspelt een Chinese BBP-groei van 8,5% in 2012. Dit is optimistischer dan de 7,5% die de Chinese regering voor ogen had.
 
Chinese aandelen zijn goedkoop

Tegen deze achtergrond van herstel en groei zijn de Chinese waarderingen aantrekkelijk. De waarderingen liggen al meer dan een jaar ver onder het historische gemiddelde. De twaalfmaands voorwaartse koers-winstverhouding staat nu op ongeveer 9,3x. Het langetermijngemiddelde is 12,6x. De price-to-book ratio voor 2011 is 1,8x, wat laag is vergeleken met het langetermijngemiddelde van 2,28x.

Na de groei van de winst per aandeel van 15% in 2011, vindt Mio dat een verwachte groei van 11,8% in 2012 "reëel" lijkt.

Ze verwacht dat de winstherzieningen in het tweede kwartaal een dieptepunt bereiken. “De bodem begint al in zicht te komen,” aldus Mio. “Normaal gesproken duurt het zes tot negen maanden voordat het ruime monetaire beleid doorwerkt naar de reële economie. Waarschijnlijk herstellen de Chinese economische cijfers zich in mei. En in de tweede helft van het jaar volgen dan positievere winstherzieningen.”

Mio is met name positief over de vooruitzichten voor de sectoren industrie en dienstverlening en energie, neutraal over de banksector en negatief over de telecomsector. Zij is ook negatief over bepaalde consumentensegmenten zoals warenhuizen en supermarkten.
 
Opleving voor energie en industrie & dienstverlening

In de portefeuille Robeco Chinese Equities zijn de grootste overwegingen de sectoren industrie & dienstverlening (overweging van 5,6%) en energie (overweging van 1,8%). Mio ziet dat de hogere olieprijs gunstig is voor de winstgroei van energieproducenten in zowel het upstream- als downstreamsegment.

Niet alle aandelen zijn echter hetzelfde, en de koers blijft nog steeds belangrijk. Mio kiest niet voor PetroChina (met een K/W van 11x voor 2012). In plaats daarvan kiest zij voor China National Offshore Oil (CNOOC) en Sinopec, die beide een aantrekkelijkere koers hebben.

Binnen industrie & dienstverlening is Mio voorbereid op meer investeringen in vaste activa. “In de tweede helft van 2011 werd er niet meer geïnvesteerd,” zegt zij, “maar we verwachten dat dit wel weer gebeurt in de tweede helft van 2012.”

De portefeuille is met name belegd in China Communication Construction (CCCC). Het bedrijf verwacht de komende jaren een omzetgroei van 10-15%, omdat het nog steeds projecten binnensleept op het gebied van openbare werken en waterwegen. China State Construction (CSCI) is een ander belang in de portefeuille dat is gekozen vanwege de verwachte stijging van het aantal sociale woningbouwprojecten.

Wat betreft constructiematerieel gaat Mio's voorkeur uit naar grotere, kwalitatief goede namen boven kleinere namen. De portefeuille heeft een overwogen positie in Zoomlion, een fabrikant van kranen en vrachtwagens, die in 2012 een omzetstijging verwacht van 35% (jaar-op-jaar).
 
Banken ondergewaardeerd maar nog steeds in zwaar weer

Kijkend naar de ondergewaardeerde Chinese aandelen, denkt Mio dat vooral banken overmatig hebben geleden. “De markt is te pessimistisch geweest.” Mio is van mening dat de monetaire verkrapping van de afgelopen paar jaar positief was voor Chinese banken. “De nettorentemarges groeiden en er was geen sprake van een harde landing van de economie,” merkt zij op. “Het gevolg is dat het aantal probleemleningen lager is dan verwacht.”

Ze verwacht verder geen problemen meer. “Tot de klanten van beursgenoteerde banken behoren vooral consumenten, lokale overheden en middelgrote- en grote bedrijven. Zolang de economie in een gestaag tempo doorgroeit, is de kans groot dat de winsten van de banken stabiel zijn.”

Desondanks is er een mogelijkheid dat de inkomsten uit vergoedingen tegenvallen omdat de overheid de controle verscherpt op bepaalde producten voor vermogensbeheer. Mio denkt dat de groei van de inkomsten vertraagt van 37% in 2011 naar slechts 20% in 2012.

De vraag naar leningen laat ook een gemengd beeld zien. Voor hypotheken en zakelijke leningen in welvarende gebieden is de groei naar verwachting traag, terwijl de vraag naar krediet in de minder ontwikkelde gebieden naar verwachting juist sterk is. Gezien de teleurstellende langetermijnvooruitzichten voor banken handhaaft Mio een neutrale positie. Wanneer de aandelenkoersen omhoog worden gedreven door de monetaire verruiming, bekijkt ze welke belangen ze wegdoet.
 
Spanning in consumentensegmenten

Ondanks het feit dat de consument in de opkomende markten over het algemeen wordt gezien als een van de weinige motoren van de wereldwijde groei, heeft Mio een onderweging in de consumentensectoren. Haar houding is gebaseerd op de overtuiging dat een teruglopende inflatie de pricing power beperkt, met name van supermarkten en warenhuizen. Ze ziet ook dat de markt voor luxegoederen onder druk staat, gezien de vertraging in de omzetgroei bij juweliers en horlogewinkels.

Er zijn echter nog steeds lichtpuntjes te vinden in de consumentensectoren. Mio is positief over retailers die zich richten op de massamarkt en die een positie hebben in landelijke gebieden en zogenaamde "second-tier cities". Ze geeft de voorkeur aan Haier Group, een fabrikant van huishoudelijke apparaten, en Daphne, een retailer van damesschoenen.
 
Uitgaven van telecombedrijven steun in de rug voor internetbedrijven

Een van de grootste onderwegingen van de portefeuille (-7,8%) is de sector telecom. Mio besloot onlangs de belangen in deze sector te verkleinen vanwege het defensieve karakter. Een andere reden is het toenemende aantal bedrijfsinvesteringen. De telecomoperators Unicom, China Telecom en China Mobile rapporteerden allemaal meer bedrijfsinvesteringen in 2012. Telecombedrijven verkleinen ook de marges door de aanhoudende subsidies voor handsets, wat gunstig is voor de snelle groei van het aantal smartphones.

“De grootste winnaars van de explosieve groei van smartphones zijn Chinese internetbedrijven,” aldus Mio. De Robeco Chinese Equities-portefeuille is licht overwogen in de sector technologie, met belangen in de zoekmachine Baidu en internetprovider Tencent.

Portefeuilleinformatie per 31 maart 2012.

Mio bezit de volgende aandelen die in dit artikel worden genoemd: Zoomlion en Baidu.

Deel deze pagina: