By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Olie, gas en kolen blijven dominant

07-12-2012 | Visie | Frank van Alphen

De elektriciteit die over twintig jaar uit het stopcontact komt, zal ook grotendeels zijn opgewerkt met olie, gas en kolen. Maar door nieuwe technologieën kunnen oliemaatschappijen wel veel meer gas en olie winnen dan tien jaar geleden voor mogelijk werd gehouden.

Dit valt te lezen in de World Energy Outlook die het Internationaal Energie Agentschap (IEA), in november heeft gepubliceerd. De opvallendste conclusie is dat de Verenigde Staten rond 2030 in staat zouden zijn olie te exporteren. De VS zijn dan niet langer afhankelijk van het Midden-Oosten voor hun olie, maar kunnen in hun eigen behoefte voorzien.
‘Deze ontwikkeling is te danken aan twee nieuwe technologieën om olie en gas te winnen’, zegt analist Dirk Hoozemans van Robeco. ‘Hierdoor kunnen olie- en gasvoorraden worden gewonnen die met de conventionele technieken onbereikbaar waren.’ Een combinatie van ten eerste horizontaal boren en ten tweede nieuwe methoden om geslagen putten productieklaar te maken heeft ervoor gezorgd dat in de VS enorme hoeveelheden schaliegas en –olie economisch winbaar geworden zijn. Hierbij worden olie en gas gewonnen die in de poriën tussen de steenlagen zitten.

Export
‘Bij mogelijke olie-exporten uit de VS moet wel een kanttekening worden gemaakt’, zegt Hoozemans. ‘Op dit moment is olie-export in de wet nog verboden. Gas mogen de VS wel exporteren. Het is de vraag of de Amerikaanse overheid het spotgoedkope schaliegas ook daadwerkelijk gaat verkopen aan het buitenland. ‘Het is goed denkbaar dat de VS dat gas gaan gebruiken om de eigen chemische industrie weer aan te jagen. Daar valt meer mee te verdienen. Bovendien is dat beter voor de werkgelegenheid. Daar zal de komende tijd het debat in de VS over gaan.’ Petrochemiebedrijven als Dow Chemical, Chevron en Shell hebben al plannen om hun capaciteit in de VS uit te breiden.

Aardgas
Het gas zal ook in toenemende mate worden ingezet om over te schakelen van kolen naar een schonere brandstof in de opwekking van elektriciteit. Dat is een geleidelijk proces, verwacht Hoozemans. ‘Kolencentrales die niet geïnvesteerd hebben in installaties om schadelijke stoffen af te vangen, zullen de komende jaren gesloten worden. Nieuwe elektriciteitsopwekking zal gebruik maken van goedkoper en schoner gas als brandstof. Aardgas als autobrandstof zal met name worden ingezet bij vrachtwagens en bussen; ik verwacht niet dat op korte termijn veel Amerikanen hun benzineslurper inruilen voor een wagen op aardgas.’
‘Als belegger kijken we naar de ondernemingen die voordeel hebben bij deze ontwikkelingen’, stelt Hoozemans. ‘Met name bedrijven die veel gas gebruiken, zoals in de chemische industrie, zullen profiteren van het goedkope gas, maar ook de toeleveranciers aan de olie- en gasindustrie hebben baat bij de toenemende booractiviteit in de VS.’

Windenergie
De groei van wind- en zonne-energie blijft bescheiden volgens het IEA. ‘China heeft bijvoorbeeld veel kolen, een makkelijke en goedkope bron voor de opwekking van elektriciteit’, zegt Hoozemans. ‘Windenergie in China is lastig, omdat  de regio’s waar het veel waait ver zijn verwijderd van de steden aan de kust, waar veel behoefte is aan energie.
Ander obstakel is dat zonne- en windenergie nog steeds in belangrijke mate afhankelijk zijn van subsidies. Het  Agentschap schat dat van nu tot 2035 zo’n 4.800 miljard dollar aan subsidies naar hernieuwbare energiebronnen zal stromen.

Aan de vraagkant zijn niet al te veel verrassende ontwikkelingen. De wereldwijde vraag naar energie zal met name dankzij de groei van opkomende landen als China, India, Brazilië en in het Midden-Oosten, blijven toenemen. Deze trend is al jaren gaande.

Winning schaliegas en -olie ter discussie
Filmster Matt Damon speelt in de film Promised Land een werknemer van een olie- en gasmaatschappij die botst met de bewoners van het dorp waar hij naar schaliegas wil gaan boren. Deze film, die laat zien dat schaliegas in de Verenigde Staten tot felle discussies leidt, komt in februari in de Nederlandse bioscopen.

‘Oliemaatschappijen zijn zich bewust van de controverse rondom de winning van schalieolie en -gas, zegt Hoozemans. Voornaamste bezwaar is het vele water dat gebruikt wordt en de mogelijke grondwatervervuiling bij het boren naar schaliegas en -olie. ‘Oliemaatschappijen lichten in schalierijke gebieden landeigenaren en andere betrokkenen voor en laten zien dat de winning van schalieolie of –gas geen gevaar oplevert voor de drinkwatervoorziening.’ ‘De schaliereserves liggen vele malen dieper in de aardkorst dan de aardlagen waar drinkwater uit wordt gewonnen’, zegt Hoozemans.
Volgens Hoozemans zijn oliebedrijven verder erg actief om het vele water dat ze benutten bij de winning te recyclen en te zuiveren, en milieuvriendelijkere vloeistoffen in hun processen te gebruiken. ‘Op die wijze willen ze de milieubelasting beperken’, aldus Hoozemans.

Met name in Europa is er veel weerstand tegen schaliegas en -olie. Zo is in Frankrijk de winning van schaliegas verboden tot nader order. De Fransen willen eerst meer onderzoek doen naar de mogelijke milieuschade. Voorstanders van schalieolie en -gas vrezen dat Europa hierdoor kansen mist. De VS zetten schalieolie en - gas immers in om de eigen industrie een steuntje in de rug te geven.
Deel deze pagina: