By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Kwartaalcijfers: beter wordt het niet?

05-11-2012 | Visie | Ronald Doeswijk Door hoge marges overtreffen de cijfers in het derde kwartaal de verwachtingen. De overdreven optimistische winstverwachtingen voor 2013 zijn echter niet realistisch.

In het kort

  • Inkomsten lager dan verwacht, maar winsten doorgaans boven verwachting
  • Marges enorm hoog dankzij beperkte investeringen
  • Geen ruimte voor verdere margestijging
  • Verwachte winstgroei van analisten van 12% in 2013 is veel te optimistisch

De cijfers over het derde kwartaal van 2012 laten vooral zien hoe veerkrachtig de bedrijfswinsten zijn ondanks de zwakke macro-economische omstandigheden. De meeste inkomstencijfers zijn weliswaar lager dan verwacht, zegt hoofdstrateeg Ronald Doeswijk. "Maar de winsten zijn doorgaans boven verwachting," verklaart hij. Daarom liggen de winsten van beursgenoteerde bedrijven wereldwijd 10% hoger dan de trend van de afgelopen 30 jaar.
Maar wacht even. Hoe is het mogelijk dat bedrijven recordwinsten maken in dit zwakke economische klimaat, terwijl de verkoopcijfers lager zijn dan verwacht? De hoge winsten kunnen worden toegeschreven aan de hoge winstmarges. "De marges zijn nog altijd enorm hoog en liggen net iets onder hun top," legt Doeswijk uit. In de VS ligt de nettomarge van bedrijven in de S&P 500 iets onder de 9%.

 
"De marges zijn nog altijd enorm hoog"


Er zijn drie redenen waarom de marges zo hoog zijn. Ten eerste zijn bedrijven terughoudend met investeringen. "Bedrijven houden hun hand stevig op de knip," zegt Doeswijk. Dat is niet verrassend in de huidige onzekere omstandigheden. Beperkte investeringen leiden tot een daling van de afschrijvingen en daardoor tot hogere marges.

 
Investeringen liggen nog steeds onder het niveau van 2008
De weerwil om te investeren komt tot uitdrukking in onderstaande grafiek. De investeringen in OESO-landen daalden in 2008 met een ongekende 20% en zijn tot nu toe slechts voor de helft weer hersteld. "De consumentenbestedingen zijn gestegen en de overheidsuitgaven stabiliseren zich na een aanhoudende groei tot 2010, maar de investeringen zijn lager dan in 2008," zegt Doeswijk.

Consumptie en investeringen

De tweede factor die bijdraagt aan de hoge marges zijn de lage kosten van leningen. Zowel de korte als de lange rente zijn de afgelopen jaren gedaald. Dit geldt ook voor de spreads op bedrijfsobligaties. Ten derde is de werkloosheid hoog. Het is eenvoudig voor bedrijven om de arbeidskosten laag te houden.
Dit kan wel problemen veroorzaken in de toekomst. Door niet te investeren, wordt de bestaande productiecapaciteit tot het uiterste benut. Dat is dan wel goed voor de winst, maar het schept een overdreven optimistisch beeld van de onderliggende winstgevendheid. Op een gegeven moment zullen bedrijven toch weer moeten investeren om hun groei op de lange termijn veilig te stellen.

 
"Winstverwachtingen voor 2013 zijn te optimistisch"


De winstcijfers over het derde kwartaal stonden verder in het teken van voorzichtige toekomstverwachtingen van bedrijven. "Dat was geen verrassing voor ons, want we geloven dat de winstmarges geen opwaarts potentieel hebben," zegt Doeswijk. Hij verwacht eerder dat de marges zich - in het gunstigste geval - zullen stabiliseren.


Het zal moeilijk zijn om hogere marges te behalen in 2013
De vooruitzichten van analisten voor volgend jaar bevatten toch weer ijdele hoop. "Over het algemeen wordt verwacht dat de marges in 2013 weer zullen toenemen. Wij denken dat dit moeilijk zal zijn. De verwachtingen zijn te optimistisch," zegt hij.
De winstverwachtingen bevatten ook wel wat fantasie. "Analisten verwachten 12% winstgroei voor 2013," merkt Doeswijk op. De statische marges zullen het potentieel voor winstgroei echter beperken. "In plaats van een tweecijferige winstgroei verwachten we een lage, eencijferige winstgroei," voegt hij toe.
Ook binnen de sectoren moet de realiteit nog doordringen. De verwachtingen voor 2013 zijn het hoogst voor cyclische sectoren. Doeswijk waarschuwt dat deze voorspellingen "mogelijk te optimistisch zijn" aangezien de wereldwijde economie naar verwachting op zijn best zal blijven doormodderen.


Een herhaling van 2012 ligt voor de hand
Kort gezegd ligt een herhaling van 2012 voor de hand: in 2013 zullen veel verwachtingen naar beneden worden bijgesteld, net zoals dat dit jaar gebeurde. Eind 2011 rekenden de analisten op een wereldwijde winstgroei van 12% in 2012. De realiteit bleek anders. Nu verwachten ze 5,1% groei voor dit jaar. Dat is een flinke daling.
"Het winstbeeld over het derde kwartaal bevestigt onze visie dat we er niet op moeten rekenen dat de winstgroei de aandelenkoersen zal opdrijven," concludeert Doeswijk. De vooruitzichten voor aandelen zijn dan ook gematigd.

Deel deze pagina:


Auteur

Ronald Doeswijk
Chief Strategist


Artikelen van deze auteur