By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

High yield draait om juiste selectie

19-11-2012 | Visie | Sander Bus

Het Robeco High Yield Bonds fonds heeft tot nog toe een erg succesvol jaar achter de rug. Het year-to-date rendement is 14%, met een outperformance van 2%. Sander Bus, hoofd van het creditteam, heeft zijn portefeuille nu minder gevoelig gemaakt voor marktrisico’s.

High yield obligaties zijn in trek. Gezien de lage economische groei en de lage renteniveaus blijft deze kredietmarkt een trekpleister voor beleggers. Wel zijn de highyield-obligaties door deze groeiende vraag de afgelopen vier maanden wat duurder geworden. Daarom heeft Sander Bus zijn positionering aangepast. 
 
Focus op kwaliteit
Bus wil de kans op wanbetalingen op zijn schuldpapier zo veel mogelijk beperken.  Hij kiest daarom voor een hogere kwaliteit. Zijn  fonds heeft ten opzichte van de benchmark minder bedrijfsobligaties met de allerlaagste kredietwaardigheid, de CCC-bonds. Bus: “We zijn vooral voorzichtig met de laagste kwaliteit high yield, met een kredietrating CCC. Dit type bedrijfsobligaties heeft echt  economische groei nodig hebben om hun hoge schuldenlast te betalen, en die is er minder.”

Keuze voor een lagere bèta 
In het verleden compenseerde het fonds dit met een zwaarder gewicht van high yield-obligaties met een hogere kwaliteit, maar vanwege de koersrally van de afgelopen vier maanden – en de hogere instapprijs - wacht Bus daar nu mee. We hebben het tactische besluit gemaakt om de bèta van het fonds te verlagen naar iets onder 1.” Dit biedt op dit moment de beste uitvalbasis om straks weer meer te kunnen profiteren indien spreads zijn opgelopen.

Kansen op de lange termijn
De markt voor high yield groeit nog steeds, signaleert Bus. “Nieuwe uitgiftes bieden interessante rendementen. “ Wel wijst het hoofd van het creditteam erop dat niet alle nieuwe obligaties die op de markt komen aan Robeco´s kwaliteits- en liquiditeitseisen moeten voldoen.  `Het draait om de juiste selectie van obligaties` Het high yield fonds van Robeco is breed gespreid, maar er is extra interesse in leningen van ondernemingen uit de kabel- en telecomindustrie, van sterke spelers in de (Amerikaanse) auto-industrie en van Europese nutsbedrijven.

Zeepbel ligt niet voor de hand
Voor de lange termijn blijft Bus positief over vooruitzichten van deze vermogenscategorie. Bus: “We vinden het risico-rendementsprofiel van high yield aantrekkelijk.” Ondanks de populariteit van high yield ligt een zeepbel niet voor de hand. De spread van high yield ten opzichte van staatsobligaties is hoog in vergelijking met andere soorten vastrentende waarden. Bus: “We zitten bovendien in een periode dat aandelen wat minder populair zijn en veilige staatsobligaties weinig rente geven.”  De huidige yield-to-maturity (effectief rendement) van het fonds is 6,6%.

Grens van 3 miljard
Het succesvolle jaar heeft het fonds dit jaar tot nog toe circa EUR 750 miljoen aan netto instroom opgeleverd. Het fonds heeft hiermee een beheerd vermogen bereikt van meer dan EUR 3 miljard  per oktober 2012. Sander Bus schrijft deze mijlpaal toe aan de consistente resultaten en een goed gestructureerde en gedisciplineerde aanpak van de beleggingskeuzes. Het high yield fonds krijgt ondersteuning van een team van tien ervaren analisten. Zij kunnen bogen op een trackrecord met veelvuldige outperformance.

Consistent sinds oprichting
Het Robeco credit-team, met Bus aan het hoofd, heeft een consistent en solide resultaat afgeleverd sinds de oprichting van het fonds in 1998. Bus, die sinds die tijd bij Robeco werkt, heeft met zijn team het fonds door marktcycli heen geloodst en bleek in staat outperformance te leveren in zowel dalende als stijgende markten. De performance komt dit jaar van de positionering van het team met betrekking tot de bèta, een overwogen positie in Europees high yield en een overwogen positie in obligaties uitgegeven door de communicatie- en nutsvoorzieningen-markt. Gegeven het risico-rendementsprofiel van deze assetclass, zou high yield volgens Bus  onderdeel moeten zijn van een goed gespreide beleggingsportefeuille.

Deel deze pagina: