By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Geldkraan open: wat merken we ervan?

06-11-2012 | Visie | Jasperien van Weerdt

De Verenigde Staten zet voor onbepaalde tijd de geldkraan open. Wat kunnen we daar in Nederland van merken?

Het Amerikaanse stelsel van centrale banken gaat elke maand 40 miljard dollar aan hypotheekobligaties opkopen, om de economie uit het slop te trekken. Door de opkoopactie worden de kapitaal- en hypotheekrente gedrukt. Dat moet het voor bedrijven en consumenten aantrekkelijker maken om geld te lenen en uit te geven. De maatregel heeft een open einde: de Federal Reserve gaat hier net zo lang mee door tot de werkgelegenheid substantieel is verbeterd.
Zoals gezegd moet deze maatregel de Amerikaanse economie aanjagen. Maar wat merken wij er in Nederland van? Léon Cornelissen, Chief Economist bij Robeco, zet een aantal mogelijke scenario's op een rij.

Spaargeld levert minder op   
Voor spaarders is de opkoopactie waarschijnlijk slecht nieuws. Omdat de Federal Reserve meer geld in omloop brengt, ontstaat er druk op de dollarkoers.  Dat is ongunstig voor Europa, want een te sterke euro maakt Europese goederen en diensten duur en dat zet de export onder druk. Om dit te voorkomen, kan de ECB besluiten ook hier de rente laag te houden. In dat geval levert spaargeld minder op.

Oudere obligaties stijgen in waarde
Als de rente laag is, zullen bedrijven en landen die obligaties uitgeven ook een lagere rentevergoeding betalen. Hierdoor zal er meer belangstelling zijn van beleggers voor oudere obligaties met een hogere rente, waardoor de koersen van deze obligaties zullen stijgen.

Lenen wordt aantrekkelijker
Een lage rente in Europa maakt het voor consumenten en bedrijven aantrekkelijker om te lenen.

Run op aandelen
Eerdere geldinjecties in de VS leidden wereldwijd tot rally's op de aandelenmarkten. Met een lage rente komen aandelen meer in beeld als alternatief voor spaargeld. Bovendien kunnen bedrijven bij een lagere rente goedkoper geld lenen, waardoor ze meer winst kunnen maken en meer middelen hebben om te kunnen groeien. Ook dit kan tot koersstijgingen leiden. Verder kunnen de banken besluiten een deel van het geld dat zij ontvangen aan de verkoop van hypotheekobligaties te beleggen op de aandelenmarkt.

... en daarna: koersdruk?
Bij eerdere opkoopoperaties werd de rally gevolgd door een harde landing. De geldkraan ging dicht, terwijl er nog geen sprake was van overtuigend economisch herstel: hèt recept voor een koerscorrectie. Of dit ook nu het scenario wordt, valt echter te bezien. De Federal Reserve heeft aangegeven de opkoopoperatie voort te zetten 'tot een aanzienlijke tijd nadat het economisch herstel is ingezet'.

De olieprijs stijgt
Bij eerdere geldinjecties van de Federal Reserve is de benzineprijs gestegen. Het een volgt  niet automatisch op het ander. Maar de relatie is als volgt: als de dollarkoers daalt doordat er meer geld in omloop is gebracht, zullen olieproducerende landen in actie komen. Want hun olieprijs noteert in dollars. Om hun inkomsten op peil te houden zullen olieproducerende landen geneigd zijn de oliekraan dicht te draaien om zo een lagere dollarkoers te compenseren. Nu is dit risico niet zo groot, omdat de olieprijs onder druk staat door de zwakke wereldeconomie. Maar als het herstel intreedt, kan dit wèl een issue worden.

De goudprijs loopt op
Als meer geld in de economie wordt gepompt, wakkert dat de angst voor inflatie aan. Dat roept vaak een Pavlov-reactie op bij beleggers: ze vluchten in goud, dat bekend staat als waardevast. Eerdere opkoopoperaties hebben geleid tot een verdubbeling van de goudprijs. Inflatie is overigens niet de enige sturende factor voor de goudprijs. Ook zaken als de stand van de wereldeconomie en de vraag naar goud voor sieraden zijn van invloed.

Deel deze pagina: