By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Duurzaam ondernemen in opkomende markten

24-02-2012 | Visie | Koos Burema Zuid-Afrika op de eerste plaats in Robeco’s tweejaarlijkse onderzoek naar duurzaam ondernemen in opkomende markten. Hoe wordt hiermee rekening gehouden in het beleggingsproces? Emerging Markets Equities-analist Koos Burema legt het uit.

Volgens het laatste onderzoek van Robeco naar duurzaam ondernemen in opkomende markten is Zuid-Afrika de opkomende markt waar bedrijven het verst zijn met de integratie van factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur. Deze factoren worden ook wel aangeduid met de Engelse afkorting ‘ESG’ (environmental, social and governance). Thailand en Maleisië zijn gestegen en staan nu op de tweede en vijfde plaats. Mexico en Kazachstan zijn gezakt tot onderaan de lijst.

Elke twee jaar stuurt Robeco een vragenlijst over bedrijven in 22 opkomende markten naar analisten. De vragenlijst bevat 47 vragen over beleid en systemen met betrekking tot de maatschappij en het milieu, en over het ondernemingsbestuur. Deze keer werd er informatie verzameld over 501 bedrijven. De antwoorden over de verschillende bedrijven die werden gegeven door de analisten werden later met bureau-onderzoek geverifieerd.

Zuid-Afrika nog steeds kampioen duurzaam ondernemen in opkomende markten
De hoge positie van Zuid-Afrika is geen verrassing. Het land won in 2009 ook al. En sinds het eerste onderzoek in 2001 behaalde Zuid-Afrika steeds de eerste of tweede plaats. “De Angelsaksische invloed, de koloniale geschiedenis en de banden met het Verenigd Koninkrijk lijken hierin een rol te spelen,” zegt Koos Burema.

Het land haalde bovengemiddelde scores op de drie belangrijkste ESG-criteria. De hoge scores op de onderdelen ‘directie en management’ en ‘rechten van aandeelhouders binnen het thema  ‘ondernemingsbestuur’ waren het meest opvallend. Onder ‘rechten van aandeelhouders’ vallen zaken als gelijke stemrechten en vertrouwelijk stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen.
02 Duurzaam ondernemen in ... | IMG1
Thailand en Maleisië worden steeds beter in duurzaam ondernemen
Zuid-Afrika staat op een rotsvaste eerste plaats, maar lager in de pikorde waren er een aantal grote veranderingen. De meest indrukwekkende verbetering werd gerealiseerd door Thailand. Dit land staat nu op een tweede plaats, maar was in 2009 nog laatste. Een ander land dat het in 2009 nog slecht deed, is Maleisië. Ook dit land is inmiddels sterk opgeklommen en staat nu op de vijfde plaats.

Hoe komt dat? Burema wijst erop dat de bedrijven beter worden bestuurd. Het komt steeds vaker voor dat de rollen van CEO en voorzitter gescheiden zijn. Ook vormen bedrijven audit-, benoemings- en remuneratiecomités. De drempels voor anti-overnamemaatregelen zijn verlaagd, overheidsbelangen zijn verkocht en bedrijven hebben Engelstalige websites ontwikkeld. Dit is gebeurd in beide landen.

In 2009 scoorde Maleisië slecht op de onderdelen ‘informatie aan aandeelhouders’ en ‘rechten van aandeelhouders’. “De informatie aan aandeelhouders is nog niet veel verbeterd,” merkt Burema op, “maar aandeelhouders hebben wel meer rechten gekregen. Bij de meeste Maleisische bedrijven is het inmiddels mogelijk om vertrouwelijk te stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen.”

In Mexico en Kazachstan moet nog veel verbeteren
Laten we ook eens kijken naar de onderkant van de lijst. Daar staan landen als Mexico en Kazachstan. De lage positie van Kazachstan was het resultaat van de zeer lage scores voor milieu- en sociaal beleid. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er maar twee bedrijven, KazmunaiGas en Halyk Bank, waren opgenomen in het onderzoek. Maar geen van deze twee bedrijven beschikte over een beleid voor sociale en milieugerelateerde kwesties.

Mexico had om andere redenen een slechte score. De bedrijven in dit land scoren slecht op ‘informatie aan aandeelhouders’ en ‘rechten van aandeelhouders’. De grootste problemen zijn de afwezigheid van duidelijke financiële doelstellingen en het gebrek aan verslagen die zijn opgesteld volgens algemeen aanvaarde normen zoals US GAAP/IFRS.

Maar dat is nog niet alles. Daarnaast geven Mexicaanse bedrijven op hun websites doorgaans weinig nuttige en tijdige informatie in het Engels. Stemmen tijdens aandeelhoudersvergaderingen is niet vertrouwelijk en er zijn beschermingsmechanismes tegen overnames.

Een andere opmerkelijke verschuiving in de lijst is de val van Brazilië van de vijfde plaats in 2009 naar de achttiende plaats. Niet alleen scoorde Brazilië slecht op sociale en milieugerelateerde onderwerpen, de directie en managementstructuur van bedrijven zijn ook onder de maat. De negatieve houding tegenover minderheden in het land droeg ook bij aan de lagere score.

Toepassing van de onderzoeksgegevens in het beslisproces
En hoe interessant deze gegevens ook zijn, uiteindelijk bewijzen ze pas echt hun waarde als ze worden toegepast in het beleggingsbeslisproces. En dat is ook wat er gebeurt. “De inzichten die Robeco krijgt uit deze ESG-vragenlijsten over ondernemingspraktijken in de opkomende landen zijn zeer waardevol voor de beleggingsprocessen voor onze portefeuilles die beleggen in aandelen uit opkomende markten," zegt Burema.

Hoe maakt het Emerging Markets Equities-team dan gebruik van deze inzichten?

Ten eerste, begint het top-downbeleggingsproces van het team met een landenselectie. De inzichten worden dus meegenomen in hun beoordeling van de verschillende landen. Ten tweede, en nog belangrijker, gebruikt het team de individuele scores van de bedrijven voor hun beleggingsanalyses. Als een bedrijf een extreem hoge score heeft, vergroot dat de overtuiging van het team om aandelen van dat bedrijf te kopen. Maar de gegevens worden vooral defensief gebruikt: “We gebruiken de gegevens vooral om het neerwaarts risico te beperken. Als een bedrijf slecht scoort, is dat op zijn minst reden voor verder onderzoek," legt Burema uit.

Taiwanese aandelen verkocht vanwege lage scores
Maar een slechte score is natuurlijk slechts een van de factoren achter een individuele beslissing om wel of niet in een bepaald aandeel te beleggen. Een voorbeeld van een bedrijf waar de uitkomsten van het onderzoek een rol speelden, is de Formosa Group. Dit is een Taiwanees verticaal geïntegreerd conglomeraat met diverse activiteiten van petrochemie tot elektronica. Robeco Emerging Markets Equities heeft vorig jaar al zijn belangen in de bedrijven van de groep verkocht. Het fonds had aandelen van Formosa Plastics, Formosa Chemicals, Formosa Petrochemical en Nan Ya Plastics.

Volgens Burema waren er twee belangrijke redenen voor deze beslissing, die beide aan het licht kwamen in het ESG-onderzoek waarin de Formosa-bedrijven relatief laag scoorden.

De eerste reden was het bestuur van het bedrijf. De groep blijft de verliesgevende en niet-concurrerende DRAM-bedrijven Inotera Memories en Nanya Technologies financieren.

De tweede reden was milieugerelateerd. Diverse incidenten bij de fabrieken van de groep, zoals branden en overtreding van luchtvervuilingsnormen, hebben de aandacht getrokken van de media en de regering. “Wij vinden het zorgwekkend dat het bedrijf blijkbaar niet beschikt over een goed milieubeleid en wij zien dat als een risico voor de toekomst,” zegt Burema.

Meer aandacht voor ESG
In 2001 is begonnen met de ESG-vragenlijsten omdat er geen standaardonderzoeksgegevens beschikbaar waren. Dit was slechts een stap in een steeds bredere integratie van verantwoord beleggen in de processen van het team. In 2011 begon het team bijvoorbeeld met de opname van SAM-scores in het beleggingsproces. Deze scores worden geleverd door SAM, een volledige dochteronderneming van Robeco die gespecialiseerd is in duurzaam beleggen. En er is ruimte voor nog meer ESG-informatie. “We zijn voortdurend op zoek naar meer informatie over ESG-factoren,” zegt Burema.
Deel deze pagina: