By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Drie thema's om in de gaten te houden na de machtswisseling in China

08-11-2012 | Visie | Vicki Chi

De strategische richting van de nieuwe Chinese leiders zal pas geleidelijk aan duidelijk worden. Vicki Chi denkt dat in deze onzekere periode de toekomst van staatsbedrijven, fiscaal beleid en aandelenselectie de belangrijkste thema's zijn om in de gaten te houden.
Drie thema's om in de gaten te houden.

Laten we beginnen met wat al duidelijk is over de nawerking van het 18e Nationale Congres van de Communistische Partij en de officiële aanstelling van de nieuwe Chinese leiders. Ten eerste lijkt er consensus te zijn onder vertegenwoordigers van de centrale regering dat China de komende drie jaar een 'gematigde' BBP-groei van 7 tot 8% kan realiseren.

Ten tweede zijn er grote hervormingen nodig om de onevenwichtigheden aan te pakken die zich de laatste tien jaar hebben opgestapeld in de economie. “Dit is de enige manier om tot duurzame langetermijngroei te komen,” zegt Vicki Chi, China-analist in het Robeco Emerging Markets Equities-team.

Welke onevenwichtigheden moeten worden aangepakt? Ze wijst op de overcapaciteit in sectoren als staal, cement en zonne-energie, en de afnemende bedrijfswinsten als gevolg van normaliserende inkoopprijzen van bijvoorbeeld energie en arbeid. “Andere bronnen van zorg zijn de toegenomen hoeveelheid vreemd vermogen in de economie en het stelselmatig lage aanbod van krediet aan het particuliere midden- en kleinbedrijf,” zegt ze.

Noodzaak van hervormingen erkend
Chi sprak tijdens een recente reis naar China enkele vertegenwoordigers van de centrale regering en heeft de indruk dat de nieuwe leiders inzien dat er hervormingen nodig zijn. “Zelfs in een overgangsjaar als 2012 zijn er al behoorlijk wat hervormingen doorgevoerd, zoals de liberalisering van de depositorente en uitbreiding van de obligatiemarkt,” zegt ze.

“Is de nieuwe leiding in staat de hervormingen in goede banen te leiden?”

Ze voegt daaraan toe dat deze hervormingen goedgekeurd moeten worden door zowel de huidige als de nieuwe leiders. Veel van de verwachte hervormingen hebben betrekking op gevoelige politieke kwesties en conflicten, dus de nieuwe leiders zullen met veel tegenwind te maken krijgen van invloedrijke belangengroepen binnen en buiten de regering. “De cruciale vraag is dus of de nieuwe leiding de kwaliteiten heeft om de hervormingen in goede banen te leiden”, merkt Chi op.

Meer duidelijkheid verwacht
Het afgelopen jaar hielden de politieke leiders zich stil over de richting van de hervormingen, wat leidde tot onzekerheid onder beleggers en bedrijven. Chi verwacht na de installatie van de nieuwe leiders meer duidelijkheid. Vooral na maart volgend jaar zullen er meer zaken duidelijk worden, aldus Chi. “Zodra we weten wie is aangewezen voor welke positie, kunnen we aannames maken over de richting van het beleid van de centrale regering”, zegt ze.

Tijdlijn van de machtswisseling in China

Er zal meer duidelijkheid komen volgens de volgende tijdlijn:
  • Op 8 november 2012 is de nieuwe leiding officieel aangesteld tijdens het 18e Nationale Congres van de Communistische Partij.
  • In maart 2013 wordt tijdens de tweede plenaire sessie van het 18e Centrale Comité van de Communistische Partij van China (CPC) de officiële aanstelling bekendgemaakt van sleutelfiguren die belangrijke overheidsinstanties gaan leiden.
  • In oktober 2013, tijdens de derde plenaire sessie van het 18e Centrale Comité van de CPC, kondigen de nieuwe leiders aan welke economische en eventueel politieke hervormingen zij gaan doorvoeren. Dit is een zeer belangrijk moment.
  • In oktober 2015, tijdens de vijfde plenaire sessie van het 18e Centrale Comité van de CPC, wordt het elfde vijfjarenplan geëvalueerd en wordt het twaalfde vijfjarenplan bekendgemaakt.
Eerste thema: staatsbedrijven
Dus welke thema's houdt Chi in de gaten? En hoe beïnvloedt dit alles de portefeuille van Robeco Emerging Markets Equities?

“Er zijn drie belangrijke ontwikkelingen die we nauwlettend in de gaten houden en die volgens ons de portefeuille beïnvloeden,” zegt ze.

Ten eerste houdt het team de positie van staatsbedrijven scherp in de gaten. De benchmark bevat veel staatsbedrijven en een aantal daarvan zijn overwogen in de portefeuille. “Als de nieuwe centrale regering besluit de particuliere concurrentie verder te verbeteren, wordt de monopoliepositie van staatsbedrijven ernstig verminderd,” zegt ze. “Hoewel we dit zien als een risico, zou het ook kunnen dat de staatsbedrijven genoodzaakt zijn meer dividend uit te keren. Dat zou gunstig zijn voor de kleine aandeelhouders.”

Tweede thema: fiscaal beleid
Een tweede factor om in de gaten te houden is het fiscale beleid. Op dit moment heeft de Chinese centrale regering een gezonde begroting, met een tekort van slechts 2%. De fiscale stimulering is in het overgangsjaar 2012 tot stilstand gekomen. De nieuwe regering kan echter besluiten de uitgaven weer op te schroeven als onderdeel van een uitgebreid hervormingsplan om de groei te verschuiven naar meer consumptie en het verbeteren van de productie.

Derde thema: aandelenselectie
Het derde en laatste punt waar Chi het over heeft is het toenemende belang van aandelenselectie. Op dit moment is de portefeuille van Robeco Emerging Markets Equities overwogen in de sector consument cyclisch, omdat aandelen aantrekkelijk gewaardeerd zijn en strategische groei bieden.

“Het is belangrijk om de nieuwe strategische richting voor groei in de gaten te houden om de bedrijven te selecteren die goed gepositioneerd zijn voor meerjarige groei,” zegt ze. Een voorbeeld hiervan is Minsheng Bank, een private bank die voorop loopt bij het verstrekken van leningen aan het midden- en kleinbedrijf. “Aangezien er op dit moment te weinig aanbod is voor deze bedrijven, verwachten we dat dit structurele groei inluidt,” merkt ze op.

De nieuwe leiding zal de komende tien jaar de belangrijkste drijvende kracht zijn voor economische en politieke hervormingen in China. Vanaf november 2012 houden portefeuillebeheerders en analisten als Vicki Chi de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten om aanwijzingen op te pikken voor de toekomstige strategische groeirichting van de op een na grootste economie ter wereld.
Deel deze pagina: