By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

China: niet de volumes, maar de winstmarges tellen

02-11-2012 | Visie | Jasperien van Weerdt

Veel beleggers zijn vooral gefocust op de economische groei van China. Maar dat is niet het belangrijkst, vindt Arnout van Rijn, manager van Robeco Asia Pacific Equities in Hongkong. Het is interessanter om te kijken naar de ontwikkeling van de winstmarges bij bedrijven.

Een economische groei van 7 procent. Voor Europeanen is dat een cijfer om van te watertanden, maar in China ligt de lat hoger. Daar is men gewend aan groeicijfers van 8 tot 10 procent. De teleurstelling onder beleggers was dan ook groot toen onlangs bleek dat de Chinese economie in het derde kwartaal maar met 7,4 procent was gegroeid. Het was het laagste groeicijfer in ruim drie jaar en het zevende kwartaal op een rij waarin de groei terugliep.
Hoe erg is dat? "Er werd gevreesd voor een harde landing, maar die blijft uit. Dat is goed nieuws", zegt Arnout van Rijn vanuit zijn standplaats Hongkong. Hij wijst erop dat de hoge groeicijfers niet onbeperkt zijn vol te houden. "Op langere termijn moeten we rekening houden met een groei van 5 tot 7 procent, maar dat is niet ongezond."

Overcapaciteit
Een hoopgevende ontwikkeling is volgens hem dat het ouderwetse Chinese groeimodel op de helling gaat. De Chinese economie heeft de afgelopen jaren een flinke ‘boost’ gekregen door omvangrijke investeringen. Toen vervolgens de economische groei afzwakte, leidde dat in een aantal sectoren tot overcapaciteit. Bijvoorbeeld in de staal- en de cementsector, waar flink is doorgeproduceerd, zonder dat daar een vergelijkbare toename van de vraag tegenover stond. Dit zette bij deze bedrijven het rendement op geïnvesteerd vermogen zwaar onder druk. "Economische groei en winstgroei houden dus geen gelijke tred", stelt Van Rijn.
Hij signaleert bij de centrale overheid een omslag in het denken. "Men begint zich steeds meer te realiseren dat investeringen alleen zin hebben als de vraag hierop aansluit." Lokale overheden zijn nog niet zo ver, maar volgens Van Rijn zal dat op termijn veranderen. Dit vereist ook een cultuuromslag in het ambtenarenapparaat. "Ambtenaren worden nu beoordeeld op de mate van economische groei; op volume dus. In de toekomst zal meer de focus moeten liggen op kwaliteit, zoals het rendement op investeringen."

Gas
Van Rijn geeft er de voorkeur aan om bedrijven ook op deze manier te beoordelen. "Er zijn wel degelijk sectoren waar de winstmarges op peil zijn en geen sprake is van overcapaciteit. Mooie voorbeelden zijn bedrijven die actief zijn in sociale woningbouw en de sector consumentengoederen."
Een andere interessante sector is energie. "Energievoorziening is een hot issue in China. Gas vormt een belangrijke energiebron, maar de infrastructuur op dit gebied is nog onvoldoende ontwikkeld. Ik verwacht dat de overheid hier de komende jaren flink in zal investeren. Wij beleggen daarom veel in gasdistributeurs en ontwikkelaars van pijpleidingen."

Hypes
Deze beleggingsfilosofie legt Robeco Asia Pacific Equities geen windeieren. De afgelopen vijf jaar heeft het fonds een goede performance laten zien ten opzichte van concurrenten. En onlangs zette het toonaangevende Britse financieel persbureau Citywire Van Rijn met de achtste plaats in de top 1.000 van beste fondsbeheerders in Hongkong. Waar hij deze positie aan te danken heeft, weet Van Rijn niet. Maar wat hem wel onderscheidt is de focus op de langere termijn. "Wij lopen niet achter hypes aan, maar kijken naar het rendement op geïnvesteerd vermogen. Daar draait het om voor beleggers."

Interessante Aziatische landen
De ogen van veel beleggers zijn vooral gericht op BRIC-land China. Maar meer Aziatische landen zijn interessant, meent Arnout van Rijn.

Japan
Japan is het grootste land in de portefeuille van Robeco Asia Pacific Equities. Volgens Van Rijn zijn veel Japanse fondsen ondergewaardeerd. Hij ziet nog meer potentie in Japanse aandelen als Japanse bedrijven meer oog krijgen voor aandeelhouders en Japanse beleggers meer interesse tonen in binnenlandse aandelen.

Zuid-Korea
Ook over Zuid-Korea is Van Rijn enthousiast. Hij hoopt dat ook Koreaanse bedrijven aandeelhoudersrendement en dividenduitkering meer voorop zullen stellen. Sommige multinationals, zoals Samsung en Hyundai, nemen hierin al het voortouw. Ook signaleert hij dat grote institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, grote bedrijven hier steeds meer op aanspreken.

Wisseling van de wacht
China staat aan de vooravond van een wisseling van de wacht. Op het congres van de Communistische Partij, dat op 8 november van start gaat, worden een nieuwe president en premier aangewezen. De namen zijn al bekend: Xi Jinping en Li Keqiang. Zal dit leiden tot hervormingen?
Arnout van Rijn verwacht "Tot voor kort kregen Chinese leiders een 'mandaat van de hemel': de voormalige Chinese leider Deng Xiaoping had een opvolgingsscenario voor twintig jaar uitgestippeld. Deze periode verstrijkt nu. Dat maakt het voor leiders belangrijker om ook een mandaat van het volk te krijgen. Ik verwacht dat de nieuwe leiders meer hervormingen zullen doorvoeren, onder andere op het gebied van sociale voorzieningen."
Dit is ook nodig met het oog om de omschakeling van een investeringsgedreven economische groei naar een meer consumptiegedreven groei. "In China wordt heel veel gespaard, vanwege een gebrek aan sociale voorzieningen. Chinezen leggen bijvoorbeeld veel geld opzij voor de studie van hun kinderen, de gezondheidszorg en hun pensioen. Als China naar een meer door private consumptie gedreven groei wil, moet de overheid meer investeren in sociale voorzieningen."

Deel deze pagina: