By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Betere vooruitzichten voor obligaties uit de perifere eurolanden

01-01-2012 | Visie | Kommer van Trigt Kommer van Trigt, hoofd van het Robeco Rates-team, verwacht dat het vooruitzicht van grotere fiscale integratie in de eurozone beleggers in 2012 zal teruglokken naar obligaties van de perifere landen. De rente van deze landen is aantrekkelijk.
01 Betere vooruitzichten voor ... | IMG1
Zolang er nog steeds geen ‘bazooka’ is die in een klap een einde kan maken aan de eurocrisis, is een voorzichtige houding ten opzichte van obligaties uit deze regio aan te raden, zegt Kommer van Trigt, hoofd van het Robeco Rates-team.

Voorzichtigheid is nog steeds geboden, maar de huidige relatief bescheiden voorstellen voor meer fiscale integratie zouden uiteindelijk een positieve uitwerking moeten hebben op de obligaties van bepaalde perifere landen. Als de plannen na invoering van de hervormingen en bezuinigingen geloofwaardiger zijn geworden en fiscale discipline een feit is, zullen beleggers de hoge spreads op perifere obligaties anders bekijken, denkt hij.

Geen ‘bazooka’ voor de schuldencrisis in de eurozone
Uiteraard is Van Trigt teleurgesteld omdat de Europese leiders er niet in zijn geslaagd om een definitieve oplossing voor de crisis te bedenken. Ze zijn vooral reactief bezig geweest, en hebben alleen maatregelen genomen voor de korte termijn. Deze maatregelen waren net voldoende om de laatste episode van de crisis tot bedaren te brengen. “We houden alle pogingen om de crisis op te lossen zorgvuldig in de gaten, maar tot zover hebben we maar weinig echte vooruitgang gezien," zegt Van Trigt.

Volgens Van Trigt zijn er drie ontwikkelingen die echt een verschil zouden kunnen maken. De eerste is een volledige monetisatie van de schuld. De tweede is fiscale integratie via eurobonds. De derde ontwikkeling is een overtuigende vooruitgang met structurele hervormingen en verdere bezuinigingsprogramma’s, vooral in Italië “Aan deze voorwaarden is nog niet voldaan,” zegt hij. “De top van 9 december leverde geen echt nieuwe maatregelen op, hooguit een aanscherping van eerdere afspraken.”

Top in Brussel heeft weinig opgeleverd
In veel opzichten was de top in Brussel niet meer dan een zoethoudertje. Er werd versterking van het Stabiliteitspact beloofd, maar geen volledige fiscale integratie. De zogenaamd ‘automatische’ sancties staan nog open ter politieke discussie, en zijn dus nog steeds niet automatisch. En de ‘gouden regel’ voor begrotingsevenwicht staat nog steeds begrotingstekorten toe.

En de ECB liet nog maar eens weten dat de bank niet graag de rol van laatste redder van de eurozone op zich neemt. “Mario Draghi liet overduidelijk weten dat de ECB geen monetaire financiering voor overheidsschuld zal leveren,” zegt van Trigt.

Kort gezegd, verwacht Van Trigt niet dat er een snelle oplossing komt voor de schuldencrisis in de eurozone. "Het zou ons niet verbazen als de Europese politici over een jaar nog steeds met dezelfde problemen worstelen," zegt hij. De malaise zal hoogstwaarschijnlijk aanhouden.

Beleidsmakers zijn vastberaden om de euro redden
Maar toch ... Volgens Van Trigt is het beeld niet zo somber als het op het eerste gezicht lijkt. De nieuwe regeringen in de probleemlanden hebben allemaal bezuinigingsmaatregelen en structurele hervormingen aangekondigd. Al moeten we nog wel afwachten of deze ook succesvol geïmplementeerd worden. “De groei verbeteren met structurele hervormingen zal een nog moeilijker (en langduriger) proces zijn dan het terugdringen van de begrotingstekorten,” merkt Van Trigt op. Maar dit is toch een positieve ontwikkeling.

Tegelijkertijd zal de beloofde grotere fiscale integratie misschien niet de ‘big bazooka’ zijn die in een klap een eind kan maken aan de crisis, maar op de lange termijn zou het kunnen werken. Deze oplossing heeft tijd nodig om zich te bewijzen. Het zal ook even duren voordat marktpartijen het als een geloofwaardige oplossing accepteren. Maar nogmaals, het is een stap in de goede richting.

Een derde positieve factor is de vastberadenheid van Europese beleidsmakers om de euro te redden. Dit moet niet worden onderschat.

Acties van de perifere landen verdienen erkenning
De bovengenoemde factoren winnen langzaam aan kracht. Tegen de achtergrond van deze positieve ontwikkelingen denkt Van Trigt dat het tijd is dat de Noord-Europese haviken wat minder streng worden voor de perifere eurolanden.

“Hoewel Duitsland en de ECB niet direct alle druk op deze landen zullen wegnemen, zullen ze de overheden van deze landen wel iets meer ruimte moeten geven om het vertrouwen van de financiële markten terug te winnen,” zegt hij.

Vooruitzicht van fiscale integratie moet beleggers naar de periferie lokken
Deze ontwikkelingen hebben belangrijke gevolgen voor de Europese obligatiemarkten. “Het vooruitzicht van verdere fiscale integratie, nadat de fiscale discipline is hersteld en verankerd, zal beleggers geleidelijk aan weer teruglokken naar de obligatiemarkten van de perifere landen. De obligatierendementen zijn daar aantrekkelijk in vergelijking met de kernlanden,” zegt Van Trigt.

De rente op Spaanse tienjaarsleningen is bijvoorbeeld 5,5%, wat 3,6 procentpunt meer is dan de rente op Duitse staatsobligaties. De spread op Italiaanse tienjaarsleningen ten opzichte van Bunds is 6,3 procentpunt.

Ondanks deze aantrekkelijke waarderingen, zijn er ook nog wel wat hindernissen voor deze strategie in 2012. Van Trigt waarschuwt dat de spreads op obligaties van de perifere landen ten opzichte van Duitsland voorlopig volatiel zullen blijven. “Wij verwachten niet dat de spreads aan het eind van 2012 op een hoger niveau zullen staan, maar ze zouden in eerste instantie verder kunnen uitlopen,” waarschuwt Van Trigt.

Over het algemeen zou de wederopstanding van perifere obligaties goed nieuws zijn voor de performance van de bredere euro-obligatiemarkt dit jaar. “Voor staatsobligaties van de EMU-landen verwachten wij een rendement van 5% in 2012,” zegt Van Trigt.
Deel deze pagina: