By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Betere vooruitzichten voor aandelen uit opkomende markten

17-02-2012 | Visie | Wim-Hein Pals

De toekomst ziet er goed uit voor de opkomende markten, zegt Wim-Hein Pals, hoofd Emerging Markets Equities, dit is te danken aan indrukwekkende groeivooruitzichten, een sterk verbeterd risicoprofiel en aantrekkelijke waarderingen.

2011 was geen goed jaar voor aandelen uit opkomende markten. Gemeten in euro’s daalden deze aandelen 15,7%, wat een veel grotere daling was dan de daling van 4,2% voor de volwassen markten. Een grotere risico-aversie, zorgen over stijgende inflatie en een teleurstellende wereldwijde groei waren de belangrijkste factoren achter deze zwakke performance.

Het lijkt erop dat 2012 een ander jaar wordt. Het jaar is in ieder geval goed van start gegaan met een tweecijferig rendement in januari. En de vooruitzichten voor de rest van het jaar zien er ook goed uit.

“Voor 2012 zijn we redelijk positief over de opkomende markten,” zegt Wim-Hein Pals. Maar hij benadrukt wel dat deze visie sterk afhankelijk is van een definitieve oplossing voor de crisis in de eurozone. Pals verwacht echter wel dat die er zal komen. Dit is een cruciale voorwaarde omdat een stabielere eurozone zal leiden tot een grotere risicobereidheid.

Fundamentele factoren zijn goed, maar risico-aversie blijft gevaarlijk
Het is ironisch dat een hogere risico-aversie een van de oorzaken was voor de underperformance in 2011. Zoals verwacht, hebben de opkomende markten betere groeivooruitzichten dan hun volwassen tegenhangers, maar volgens verschillende maatstaven zijn de fundamentele factoren van de opkomende markten ook sterker. De gevoeligheid van de opkomende markten voor risicobereidheid is dus geen juiste weergave van hun werkelijke kenmerken.

Het langetermijnverhaal voor de opkomende markten is bijzonder sterk en daarnaast zijn de vooruitzichten voor de korte termijn ook goed. Een belangrijke factor voor de kortetermijnvooruitzichten is het feit dat de opkomende markten een bijzonder goed risicoprofiel hebben: deze markten worden niet geplaagd door de enorme schuldproblemen waar de meeste volwassen landen momenteel mee worstelen.

Sterke langetermijngroei blijft overeind
Laten we de verschillende factoren eens afzonderlijk bekijken. Ten eerste, de sterke groei op de lange termijn: er is een groot verschil in groei tussen de opkomende en de volwassen markten. Over het algemeen kennen de opkomende economieën een hogere groei.

De groei in de volwassen landen zal inderdaad lager uitkomen dan de trendmatige groei uit het verleden terwijl de eurozone terugzakt in recessie. De opkomende markten daarentegen groeiden in 2011 5% en voor 2012 wordt een groei van 4,5% verwacht.

Wat zit er achter deze groei van de opkomende markten? Een van de factoren is de aanhoudende urbanisatie, dat zorgt voor hogere consumentenbestedingen en grotere investeringen in vaste activa. En dat leidt vervolgens weer tot een grotere vraag naar grondstoffen.

Tegelijkertijd zijn de problemen van de volwassen markten gunstig voor directe investeringen in opkomende markten door buitenlandse partijen ('foreign direct investment') en het uitbesteden van werk naar de opkomende markten. “De productiviteit in de opkomende markten neemt sterk toe," zegt Pals.

Positieve kortetermijnverwachting
Ook het macro-economisch beeld voor de korte termijn is verbeterd. Inflatie is bijvoorbeeld geen groot probleem meer in de opkomende markten. Vorig jaar ging de inflatie sterk omhoog, wat reden was om het monetaire beleid te verkrappen. Inmiddels is de inflatie vrijwel onder controle. Vervolgens is in landen als Brazilië, Turkije en Indonesië de rente verlaagd, en China heeft de reservevereisten voor banken versoepeld.

Er zullen meer renteverlagingen volgen. “Wij verwachten in verschillende landen monetaire verruiming in 2012," zegt Pals. Kortom, de tegenwind waar de opkomende markten in 2011 nog last van hadden, is nu gaan liggen.

En dan is er nog China. Er werd gevreesd voor een economische vertraging van dat land. Pals is echter optimistisch over de verwachte BBP-groei voor China. “Voor 2012 verwachten we een groei van 8 tot 9%,” zegt hij. “De autoriteiten zullen er waarschijnlijk in slagen om de nadruk te verschuiven van economische groei uit export naar binnenlandse vraag en consumptie.” Bovendien beschikt China over ruime mogelijkheden om de economie te stimuleren, mocht dat nodig zijn.

En dat is nog niet alles. Pals zegt dat hij "redelijk positief” is over grondstoffen, vooral over energie. Bovendien zouden de kapitaalstromen ook gunstig moeten zijn. “Er is nog heel veel kapitaal beschikbaar, er kan dus geld terugstromen naar deze beleggingscategorie waardoor de aandelenkoersen kunnen stijgen," zegt hij.

Verbeterd risicoprofiel
Maar er is nog een andere belangrijke factor die we niet over het hoofd mogen zien. Het risicoprofiel van de opkomende markten is sterk verbeterd: de balansen zijn sterk. “Dit geldt zowel voor de overheid als voor bedrijven en consumenten,” merkt Pals op. “Het risicoprofiel van deze beleggingscategorie is ingrijpend veranderd. Aandelen uit opkomende markten kun je niet langer beschouwen als een belegging met een hoog risico."

Dit is een grote verandering ten opzichte van de mening van tien jaar geleden. Toen betekende ‘risico’ in de praktijk vooral het risico op een faillissement. In de jaren negentig en in het eerste decennium van de 21e eeuw maakten de opkomende markten verschillende crises mee: van de economische crisis in Mexico (1994), de Azië-crisis (1997-98), tot het bankroet van Rusland (1998), Turkije (2000-01) en Argentinië (2001). “De landen hadden veel te veel schulden,” zegt Pals.

Dat is niet meer zo,  veel landen hebben nu een begrotingsoverschot, handelsoverschotten en een solide fiscale positie. “Een groot deel van de wereldwijde reserve aan harde valuta’s bevindt zich nu in de opkomende markten,” legt Pals uit waarbij hij opmerkt dat China beschikt over een reserve van USD 3,2 biljoen aan vreemde valuta’s. “Niemand verwacht nog dat opkomende landen failliet gaan. Het risico voor opkomende markten is sterk gedaald,” aldus Pals.

Zijn de problemen van de volwassen markten slecht voor de opkomende markten?
Integendeel, nu zijn het de volwassen landen die problemen hebben. Je zou zelfs kunnen zeggen dat een recssie in de volwassen markten momenteel de grootste dreiging is voor de opkomende markten. Een dergelijke ontwikkeling zal zeker gevolgen hebben voor de opkomende markten.

Maar de visie dat de opkomende markten vooral afhankelijk zijn van export naar de volwassen markten is overdreven. Slechts 18% van de Chinese export gaat naar de VS en 20% naar de EU. Meer dan de helft van de export gaat naar andere opkomende landen. Hetzelfde geldt voor andere Aziatische opkomende markten. “De handel tussen opkomende markten is veel belangrijker geworden,” zegt Pals.

Politiek risico is kleiner geworden
Een ander veelgehoorde klacht over de opkomende markten is het politieke risico. Dit is inderdaad nog niet helemaal verdwenen. “Wereldwijd zijn er dit jaar in 40 landen verkiezingen. En het risico bestaat dat populistische politici meer invloed krijgen als gevolg van de schuldencrisis,” merkt Pals op. Toch is politiek risico geen factor van betekenis meer voor de opkomende markten.

Waarderingen zijn aantrekkelijk
De fundamentele factoren voor de opkomende markten zijn volgens elke maatstaf aantrekkelijk. Maar wat de opkomende markten momenteel echt aantrekkelijk maakt, is hun waardering. Ondanks de gezonde groeivooruitzichten en solide balansen, geldt voor de opkomende markten momenteel een discount van 15% ten opzichte van de volwassen markten.

“Historisch gezien, zijn de waarderingen laag en de verwachte winstgroei is goed,” zegt Pals. “Uit het verleden weten we dat een 12-maands voorwaartse K/W van minder dan 10x een goed instapmoment is.” Op basis van de verwachte winst voor 2012 hebben de opkomende markten momenteel een K/W van 9,8x.

Korea en China favoriete landen
Welke landen zijn favoriet volgens Pals? “Over het algemeen hebben we een voorkeur voor markten die goedkoop zijn en die een goed macro-economisch beeld en een gunstig bedrijfsklimaat hebben,” legt hij uit. “Markten met een lage waardering zouden het goed moeten doen, daarom zijn wij overwogen in Korea, China, Rusland en Turkije.”

Deel deze pagina: