By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Beleggers laten steeds vaker hun spierballen zien

04-12-2012 | Visie | Jasperien van Weerdt

Terugdringen van kinderarbeid, aanpassen van het bonusbeleid, CO2-reductie... Steeds meer beleggers letten niet alleen op cijfers, maar ook op de maatschappelijke prestaties van een bedrijf. Welke instrumenten hebben zij om bedrijven op dit gebied bij te sturen?

De tijd dat beleggers uitsluitend stemden met de voeten, is voorbij. Tijdens de aandeelhoudersvergaderingen van de 25 bedrijven uit de AEX-index bracht 63,7 procent van het aandeelhouderskapitaal zijn stem uit. Dat is bijna twee keer zoveel als zeven jaar geleden.
Beleggers opereren op aandeelhoudersvergaderingen steeds meer gezamenlijk: institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen en grote vermogensbeheerders, overleggen geregeld met elkaar en laten zich door gelijkgestemden vertegenwoordigen via een volmachtstem. Hierdoor ontpoppen ze zich niet alleen als shareholders, maar ook als stakeholders, waar bedrijven rekening mee moeten houden.

Meer betrokken
Aandeelhouders zijn dus duidelijk meer betrokken bij de bedrijven waarin zij beleggen. Maar dat niet alleen: hun betrokkenheid is de laatste tien jaar ook verbreed. Steeds meer beleggers beoordelen bedrijven behalve op hun financiële prestaties ook op hun beleid op het gebied van milieu, maatschappij en goed ondernemingsbestuur.

Dialoog
Wie verantwoord wil beleggen, kan bedrijven mijden die niet voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. Een andere optie is ondernemingen op hun beleid aanspreken. Dat laatste kan op verschillende manieren: door met het bedrijf te praten of door gebruik te maken van het stemrecht op een aandeelhoudersvergadering.
Die laatste optie leent zich vooral goed voor kwesties op het gebied van goed ondernemersbestuur, omdat op aandeelhoudersvergaderingen vaak veel van dergelijke onderwerpen worden geagendeerd, zoals het beloningsbeleid of de zeggenschap van aandeelhouders.

Gerichte keuzes
Voor een aandeelhouder is het ondoenlijk om alle maatschappelijke onderwerpen aan de kaak te stellen. Daarom moeten er gerichte keuzes worden gemaakt. Zo ook bij Robeco, dat verantwoord beleggen hoog in het vaandel heeft staan. Robeco formuleert jaarlijks enkele thema's waarop het gaat inzetten en selecteert vervolgens enkele bedrijven die ze gaat benaderen, zegt Michiel van Esch, Responsible Investingspecialist bij Robeco. "Dit biedt focus; niet zozeer om bepaalde onderwerpen buiten schot te houden, maar vooral om duidelijke en meetbare doelstellingen te hebben."

Ook algemene onderwerpen
Dit kunnen thema's zijn die zijn gelinkt aan bepaalde sectoren, zoals de CO2-uitstoot in de automobielindustrie. Maar ook meer algemene onderwerpen. Op het gebied van goed ondernemingsbestuur let Robeco onder andere het beloningsbeleid, de verslaggeving van duurzaamheid, anti-corruptiebeleid en de mate waarin een bedrijf in staat is risico's in kaart te brengen en inzichtelijk te maken. Een ander actueel aandachtspunt is de beschikbaarheid van toezichthouders. "Als een commissaris veel nevenfuncties heeft, is het de vraag of hij zijn toezichtstaken goed kan vervullen. Daar kijken wij goed na", zegt Van Esch.

Transparantie
Op het gebied van beloningsbeleid stuurt Robeco aan op transparantie. "Het moet duidelijk zijn op basis van welke criteria mensen worden beloond", zegt Van Esch. "Ook moet er een goede balans zijn tussen de doelstellingen voor de korte en langere termijn. Verder vinden wij het belangrijk dat duurzaamheidsfactoren worden ingebed in het beloningsbeleid."
Robeco staat hier inmiddels niet meer alleen in, merkt Van Esch. "Bij aandeelhouders groeit het besef dat maatschappelijke aspecten van belang zijn voor aandeelhouderswaarde op de langere termijn."

Wat zijn de resultaten?

Bedrijven stimuleren om maatschappelijk verantwoord te werken is een nobel streven. Maar sorteert het ook effect? Welke verbeteringen zijn er bijvoorbeeld te zien op het gebied van goed ondernemersbestuur, een van de criteria van verantwoord beleggen?

Duurzaamheidsverslaggeving
De kwaliteit van de verslaggeving van beursgenoteerde bedrijven over duurzame prestaties is aanzienlijk verbeterd, schrijft Eumedion, de belangenbehartiger van de institutionele beleggers, in zijn evaluatie van de laatste ronde van aandeelhoudersvergaderingen. Bijna alle beursgenoteerde bedrijven rapporteren hierover. En ze gebruiken ook meer harde getallen, in plaats van dat ze alleen vermelden dat ze hun prestaties hebben verbeterd.

Beschermingsconstructies
Een andere trend is een gestage afname in het aantal beschermingsconstructies, juridische maatregelen om een vijandige overname te voorkomen of de zeggenschap van aandeelhouders te beperken.

Toezichthouders
Verder valt het Eumedion op dat aandeelhouders steeds kritischer kijken naar de voorstellen tot benoeming van commissarissen. Ook herbenoemingen vormen geen automatisme meer. Beleggers kijken bij hun beoordeling onder andere naar het aantal commissariaten dat een kandidaat al bekleedt: vijf commissariaten is voor steeds meer aandeelhouders het maximum. Bij een herbenoeming wordt de aanwezigheid bij vergaderingen van de raad van commissarissen tegen het licht gehouden.

Beloningen
Ook het beloningsbeleid leidt weleens tot verhitte discussies tussen bestuurders en beleggers. Zo stemde Robeco op de aandeelhoudersvergadering van het Brits-Zwitserse mijnbouwbedrijf Xstrata tegen het beloningsbeleid en de herbenoeming van de voorzitter van het beloningscomité. Robeco had serieuze problemen met de kortetermijnfocus in het beloningsbeleid en onduidelijkheid over de criteria.


Deel deze pagina: