By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Beleggen in Afrika minder riskant dan gedacht

02-11-2012 | Visie | Cornelis Vlooswijk

Veel internationale beleggers laten Afrikaanse aandelen links liggen, omdat ze deze veel te riskant vinden. Onderzoek laat echter zien dat Afrikaanse aandelen minder risico met zich meebrengen dan algemeen wordt aangenomen. Sterker nog, ze kunnen het risico-rendementsprofiel van een portefeuille verbeteren.


Wel hoog risico voor de afzonderlijke landen, maar niet voor de regio als geheel
In tegenstelling tot wat de meeste beleggers denken, laat ons onderzoek zien dat het risico van de Afrikaanse regio als geheel relatief laag is. Als maatstaf voor dit risico hebben we deze beweeglijkheid van de aandelenkoersen (‘standaarddeviatie’) berekend over de periode van mei 2002 tot en met augustus 2012. Voor de meeste Afrikaanse markten zijn er geen gegevens beschikbaar vóór die periode. Zoals te verwachten viel, is de beweeglijkheid van individuele Afrikaanse markten als die van Egypte, Kenia en Nigeria erg hoog. De regio als geheel is echter veel minder beweeglijk. De Afrikaanse index blijkt minder beweeglijk te zijn dan alle andere regio-indices van opkomende markten en ook dan opkomende markten als geheel! Deze bevindingen spreken duidelijk de algemene gedachte tegen dat Afrikaanse aandelen riskanter zijn dan aandelen in andere regio’s.

Afrikaanse landen bewegen onafhankelijker van elkaar
De relatief kleine beweeglijkheid van de Afrikaanse markt als geheel is te verklaren door het lage verband tussen Afrikaanse landen onderling. In Afrika hebben lokale, politieke ontwikkelingen vaak meer effect op de winsten van plaatselijke bedrijven dan wat er gebeurt op de wereldwijde kapitaalmarkten of in andere Afrikaanse landen. Dit effect is sterker dan in andere opkomende regio’s, aangezien de meeste Afrikaanse landen minder geïntegreerd zijn in de wereldeconomie.

Gunstige verhouding van risico en rendement
Ook de risico-rendementsverhouding van Afrika steekt gunstig af bij die van andere regio-indices. Afrika is een positieve uitschieter, met een hoog rendement en een opvallend laag risico. Dit wordt geïllustreerd in figuur 1: Afrika bevindt zich hoog in de figuur, wat wijst op een relatief hoog rendement, en links van het midden, wat duidt op een relatief laag risico.

Figuur 1

Een andere manier om het risico te beoordelen – naast de beweeglijkheid van de koersen – is om te kijken naar het maximale verlies dat je kunt lijden op een belegging. Ook dan zie je dat dit voor Afrika veel lager is dan voor het gewogen gemiddelde van de afzonderlijke landen, en zelfs lager dan voor ontwikkelde markten! Dit komt doordat in de dalende markt van 2007-2009 de Zuid-Afrikaanse, Egyptische en Keniaanse banken veel minder hard daalden dan hun tegenhangers in ontwikkelde markten. Dit betekent niet dat Afrika het in elke wereldcrisis beter zal doen, maar het geeft wel aan dat Afrikaanse aandelen veel minder risicovol zijn dan de meeste mensen denken.

Een positie in Afrikaanse aandelen verbetert de risico-rendementsverhouding van een portefeuille
Er is niet alleen een laag verband tussen de aandelenkoersen van Afrikaanse landen onderling, maar ook tussen die van Afrika en de rest van de wereld. Als gevolg hiervan kan het interessant zijn om Afrikaanse aandelen aan een wereldwijde portefeuille toe te voegen. Figuur 2 geeft aan welk effect dit zou hebben gehad in de laatste tien jaarWe kunnen echter niet verwachten dat Afrika het de komende tien jaar wederom 10% per jaar beter zal doen dan ontwikkelde markten. Wat we wel verwachten is dat de samenhang tussen Afrika en de rest van de wereld laag zal blijven en dat beleggers goede resultaten zullen kunnen behalen.

Figuur 2

Deel deze pagina: