By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Autofabrikanten profiteren van sterke consumentenvraag op Indiase platteland

19-06-2012 | Visie | Wim-Hein Pals

Dankzij de sterke groei op het Indiase platteland is Wim-Hein Pals, hoofd Emerging Markets Equities bij Robeco, optimistisch over de vooruitzichten voor autofabrikanten met een exposure naar India.

De vooruitzichten voor India zijn niet geheel hopeloos, maar de Indiase economie heeft het op dit moment wel heel moeilijk. De groei vertraagt, de tekorten nemen toe en de broodnodige hervormingen worden niet doorgevoerd. Dus waarom is Wim-Hein Pals dan toch zo enthousiast over autofabrikanten die posities hebben in India?

Zo op het eerste gezicht lijkt een jaarlijkse groei van 5,3% niet eens zo slecht. Dit groeicijfer is precies wat het land in het eerste kwartaal van dit jaar realiseerde. Desondanks lijkt de Indiase economie niet door te stomen. Een jaar geleden was het groeitempo immers nog 9,2%.

Groeivertraging is echter niet het enige probleem waar het land mee te maken heeft. Zo loopt het tekort op de lopende rekening ook op. In de periode oktober tot en met december 2011 verdubbelde het tekort bijna naar USD 19,6 miljard. Bovendien neemt ook het begrotingstekort toe. Dit tekort kwam voor het jaar eindigend in maart 2012 uit op 5,8% van het BBP. Dat is ver boven de 4,6% die de regering beoogt. Daarnaast stijgt de inflatie weer. De WPI (groothandelsprijsindex) ging in mei met 7,55% omhoog, wat meer was dan verwacht.

Beleidsverlamming maakt dat hervormingen niet worden doorgevoerd
Tot overmaat van ramp is de politieke situatie verstard. Het ziet er niet naar uit dat de regering van Manmohan Singh, die machteloos is sinds de corruptieschandalen in 2010, voldoende steun krijgt van het parlement om de hervormingen door te drukken die nodig zijn om het begrotingstekort terug te dringen. De belangrijkste beleidsinitiatieven die voor een verbetering van de overheidsfinanciën moesten zorgen, waaronder het plan om de detailhandelssector open te stellen voor buitenlandse concurrenten, zijn niet verder gekomen dan de tekentafel.

“Qua hervormingen is het momentum afgezwakt,” merkt Wim-Hein Pals op. “Dit is een van de nadelen van een politieke democratie.”

Op basis van deze problemen wijzigde S&P in april de outlook voor de langetermijnrating van het land van stabiel naar negatief. De rating zelf bleef onveranderd en bleef BBB-, de laagste investment grade.

Kansen Indiase segment consument cyclisch
Tegen een dergelijke achtergrond is het wellicht geen verrassing dat India zelf onderwogen is in de portefeuille van Robeco Emerging Markets Equities. Maar, merkt Pals op, India biedt een aantal aantrekkelijke kansen in het nichesegment, vooral in de sector consument cyclisch. Daarbij gaat het dan vooral om autofabrikanten.

Hoe komt dat? Pals wijst op de toenemende verstedelijking omdat mensen van het platteland naar de steden trekken. Hierdoor is er volgens hem meer vraag naar voertuigen met vier en twee wielen.

Maar dat is nog niet alles. Op het platteland in India kopen steeds meer mensen een tweede voertuig. Pals noemt deze groeitrend “fenomenaal”. “De koopkracht van de mensen op het platteland groeit erg snel,” zegt hij. “In de plattelandsgebieden is sprake van een sterke structurele vraag. Steeds meer mensen kunnen het zich veroorloven een voertuig met twee wielen te kopen. Ook steeds meer mensen kunnen een voertuig met vier wielen kopen, zij het in iets mindere mate.

Hoger besteedbaar inkomen op Indiase platteland stimuleert consumentenvraag
Waarom is er op het Indiase platteland sprake van groei, terwijl het land als geheel te maken heeft met groeivertraging? Ten eerste stijgt het besteedbaar inkomen op het platteland dankzij een meevallende moesson en een goede oogst. Daarnaast wijst Pals op de grootschalige irrigatieprojecten, waardoor plattelandsgebieden minder afhankelijk van het moessonseizoen zijn dan in het verleden.

Ondertussen is het inkomen op het platteland gestegen dankzij regelingen zoals de National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) en dankzij een hogere minimum support price (MSP). Dit alles vertaalt zich naar een toenemende vraag naar duurzame consumentengoederen.

Penetratiegraad van voertuigen is laag
Er is dus een toenemende vraag, terwijl er weinig voertuigen op het platteland te vinden zijn. De penetratiegraad van voertuigen met vier wielen is minder dan 2%. Voor voertuigen met twee wielen is dit 8%. In het Westen hebben we het over 50-60%.

“In India hebben autofabrikanten binnen korte tijd distributienetwerken opgezet, vooral in de plattelandsgebieden,” aldus Pals. Hyundai Motors is hier een voorbeeld van. Dankzij het uitgebreide nationale distributienetwerk heeft het bedrijf de tweede plek ingenomen (achter Maruti Suzuki) op de Indiase markt, met een marktaandeel van meer dan 20%.

Pals benadrukt ook de “zeer hoge marges” die door Hyundai worden gehaald. Een marge van 11,3% ligt niet ver achter de 11,6% van marktleider BMW, die veel duurdere auto's produceert.

Vraag naar tractoren groeit ook
Een ander bedrijf dat een sterk dealernetwerk heeft opgezet is Mahindra & Mahindra (M&M), een Indiase fabrikant van SUV's, pick-ups en tractoren. M&M heeft een solide franchise in de plattelandsgebieden opgebouwd dankzij eenvoudige producten die bekend staan om hun betrouwbaarheid en robuustheid en dus ideaal zijn voor op het platteland. Bovendien zijn alle voertuigen uitgerust met een dieselmotor, wat gezien het verschil tussen de benzine- en dieselprijs voordelig is.

M&M profiteert volgens Pals ook van de sterk toenemende vraag naar tractoren. De vraag naar tractoren is te danken aan normale moessons, betere oogsten (met stijgende MSP's) en een structureel tekort aan arbeidskrachten op boerderijen. In India worden tractoren niet alleen ingezet voor landbouwactiviteiten, maar ook voor verschillende andere werkzaamheden buiten het landbouwseizoen om, denk bijvoorbeeld aan transport. Dit leidt ook tot een grotere vraag.

Door de penetratiegraad van de Indiase tractormarkt te vergelijken met de rest van de wereld is het duidelijk dat de Indiase markt nog ruimte heeft om te groeien. De penetratiegraad in India wordt geschat op zo'n 22 tractoren per 1.000 hectare (zie staafgrafiek 1). Het wereldwijde gemiddelde is ongeveer 26 tractoren per 1.000 hectare. Maar het aantal Indiase tractoren is lager en de stukken grond zijn kleiner. Hieruit kunnen we opmaken dat de penetratiegraad boven het wereldwijde gemiddelde uitkomt wanneer meer mensen een tractor kunnen betalen.

Penetratiegraad van tractoren in India is laag

06 Autofabrikanten profiteren ... | IMG1

Bron: Crisil Research | Staafgrafiek 1
Het doel van deze tekst is om informatie te verstrekken over de specifieke capaciteiten van Robeco. Het is geen aanbeveling om bepaalde effecten te kopen of te verkopen

Deel deze pagina: