By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Waar komt de onrust op de opkomende aandelenmarkten vandaan

02-09-2011 | Visie | Wim-Hein Pals

Aandelen uit opkomende landen hebben het zwaar gehad in de periode waarin beleggers risico’s zoveel mogelijk probeerden te mijden. Een gezond macro-economisch klimaat wijst echter op betere vooruitzichten voor de tweede helft van 2011 en voor 2012, zegt Wim-Hein Pals, hoofd van Emerging Markets Equities.

Augustus was geen geweldige maand voor aandelen uit opkomende markten. In grafiek 1 is te zien dat de meeste opkomende markten in negatief terrein zijn beland na de onrustige zomermaanden, het betreft hier de performance over dit jaar tot nu toe in euro’s. De MSCI Emerging Markets-index staat nu ongeveer 15% lager. Turkije, India, Brazilië, Zuid-Afrika en China doen het allemaal zelfs nog slechter dan de benchmark.

Grafiek 1: performance aandelen uit opkomende markten over dit jaar tot nu toe

09 Waar komt de ... | IMG1

Bron: MSCI, Factset

Ondanks de relatief hoge volatiliteit, bleven de markten goed functioneren, benadrukt Wim-Hein Pals. Hij merkt op dat de marktvolumes 'uitzonderlijk hoog' waren in de week die begon op 8 augustus, vooral voor een week in het zomervakantieseizoen. In de week die begon op 15 augustus zakten de volumes terug naar normale niveaus voor de zomer.

Wat is de reden voor deze uitverkoop? Volgens Pals komt het doordat beleggers massaal overstapten naar beleggingen met een laag risico en niet doordat de fundamentele factoren van opkomende markten zwak zijn.

“De huidige daling van de opkomende markten is gebaseerd op angst voor een wereldwijde economische recessie,” zegt hij. “Deze angst heeft gezorgd voor een sterke stijging van de volatiliteit en dus een scherpe daling van de risicobereidheid. Aangezien aandelen uit opkomende markten worden gezien als een risicovolle beleggingscategorie zijn deze ook getroffen.”

Hij voegt eraan toe dat de onzekerheid en angst nog niet voorbij zijn, dat kan nog wel enige weken of zelfs maanden duren.

Pals wijst op twee mogelijke ontwikkelingen die op de korte termijn voor een ommekeer op de opkomende markten kunnen zorgen. De eerste ontwikkeling die voor verandering zou kunnen zorgen, is een actieplan voor het herstel van de euro met unanieme steun van de Europese politieke leiders. En ten tweede zou het helpen als de stilstand in de VS zou worden opgelost door middel van bezuinigingen en, uiteindelijk, belastingverhoging.

“Aan beide zijden van de Atlantische Oceaan is daadkrachtig optreden van politici nodig,” zegt hij.

Verbeterde vooruitzichten voor de tweede helft van 2011
De vooruitzichten voor de komende maanden zien er voor de opkomende markten in ieder geval beter uit. In de scenario’s van Pals voor de tweede helft van 2011 en voor 2012 is sprake van een beter macro-economisch klimaat voor opkomende markten in het algemeen en in het bijzonder voor Azië. Dit is vooral gebaseerd op de inflatievooruitzichten en de monetaire situatie.

Pals verwacht dat de Chinese inflatie in de zomer een piek bereikt, en dat vanaf september betere inflatiecijfers bekend worden gemaakt. Het lijkt erop dat hetzelfde patroon te zien zal zijn in de rest van de wereldwijde opkomende markten. “De huidige daling van de prijs voor ruwe olie bevestigt onze overtuiging," zegt Pals.

In overeenstemming met dit scenario zijn de strategieën van Pals voor opkomende markten overwogen in China, Zuid-Korea en Taiwan.

Voor wat betreft de aandelenselectie geeft hij nog steeds over het algemeen de voorkeur aan aandelen uit de sector consument cyclisch. “Aangezien de binnenlandse situatie in de opkomende landen nog steeds redelijk gunstig is in vergelijking met de volwassen markten, ontwikkelen deze aandelen zich relatief onafhankelijk van de wereldwijde vertraging,” merkt Pals op.

Tegelijkertijd blijft Pals "zeer voorzichtig” met bedrijven die sterk afhankelijk zijn van de macro-economische situatie in de VS of Europa. “Veel van de exportgerelateerde bedrijven in onze portefeuille leunen zwaarder op landen met een hoge groei zoals China en India (bijvoorbeeld Vale in Brazilië) dan op regio’s met een lage groei zoals de eurozone, de Verenigde Staten en Japan,” zegt hij.

De aandelen worden alleen genoemd ter illustratie en niet als enige vorm van beleggingsadvies. De aandelen die worden genoemd in dit artikel had Robeco Emerging Markets Equities in portefeuille op het moment van schrijven halverwege augustus. Wim-Hein Pals heeft zelf geen posities in de genoemde aandelen, maar belegt wel in Robeco Emerging Markets Equities.

Deel deze pagina: