By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Outlook 2011

18-01-2011 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

2011 wordt weer een jaar met gematigde economische groei, zegt Léon Cornelissen, Chief Economist van Robeco.

Aan het begin van 2011 staat de wereldwijde economie er duidelijk beter voor dan toen het jaar 2009 op gang kwam. Desondanks zijn er nog steeds onzekerheden. De dreiging van een van een financiële instorting is afgewend, maar de economie is nog steeds herstellende van de klappen uit 2008-2009.

Het aanvankelijke V-vormige herstel van de volwassen markten is afgezwakt naar een fase van zwakkere economische groei. En het lijkt erop dat het nog even zo doorgaat. “Per saldo verwachten we dat 2011 opnieuw een jaar wordt met gematigde economische groei,” zegt Léon Cornelissen.

Dat geldt zeker voor de volwassen markten. De economische vooruitzichten voor de VS worden beter, maar de geplaagde huizenmarkt en het begrotingstekort blijven zorgwekkend. In de eurozone verhullen fatsoenlijke cijfers het onevenwichtige karakter van het herstel in de regio. De kracht van landen als Frankrijk en Duitsland staat in schril contrast met de zwakte van de zuidelijke perifere landen. Vanwege de vergrijzing zijn er weinig redenen om te verwachten dat de groei in Japan zal aantrekken.

Het Financial Markets Research-team verwacht voor de grote volwassen markten een gematigde BBP-groei van 2,0-2,5% in de VS, 1,5% in de eurozone en 1,0% in Japan.

Het risico op inflatie en deflatie blijft beperkt. Het monetaire beleid blijft zeer ruim, en dat zal volgend jaar waarschijnlijk ook zo blijven. In 2011 verwachten wij geen renteverhogingen in de VS, eurozone of Japan.

Robuuste groei verwacht in opkomende markten
Voor de opkomende markten geldt een ander verhaal. “Onze verwachting is dat de grootste opkomende economieën in 2011 sterk zullen blijven groeien,” zegt Cornelissen. Zo verwacht China een groei van 9%, op de voet gevolgd door India dat een groei van 8,5% verwacht. Brazilië en Rusland zouden met een groei van respectievelijk 4-5% en 5% ook een sterke groei moeten kunnen laten zien.

De opkomende markten lopen zelfs het risico oververhit te raken. “De angst dat een ultraruim monetair beleid in de ontwikkelde landen zal leiden tot onhoudbare asset bubbles in de opkomende economieën, is onlangs toegenomen,” zegt Cornelissen.

Tegen die achtergrond is het geen verrassing dat de inflatiedruk toeneemt. “Wij verwachten dat de beperkte monetaire verkrappingsmaatregelen die de opkomende markten in de loop van 2010 hebben genomen zullen worden voortgezet," zegt hij.

Tekorten worden verder teruggedrongen in 2011
Welke thema's verwacht Cornelissen nog meer voor 2011? Het afbouwen van schulden blijft een belangrijk thema dat opgaat voor consumenten en vooral voor overheden. (Het bedrijfsleven hoeft in ieder geval geen schulden af te bouwen, aangezien deze sector over meer contante reserves beschikt dan ooit.)

De OESO-landen hadden gemiddeld een tekort van 7,8% van het BBP in 2010. Het besef dat de tekorten zich op een onhoudbaar hoog niveau bevinden, dringt langzaam door. Toch hebben nog niet alle landen de weg gevonden naar bezuinigingen. In de VS hebben de tussentijdse verkiezingen geleid tot een duidelijke verschuiving ten gunste van de Republikeinen, maar de gevolgen voor het begrotingsbeleid zijn nog niet duidelijk. Toch verwacht Cornelissen dat het afbouwen van het tekort het belangrijkste thema voor 2011 en 2012 blijft in de VS.

In Japan is ambitieuze fiscale consolidatie een onwaarschijnlijk scenario, maar met een primair tekort van 5% van het BBP en een schuldquote van 227% is het duidelijk dat de tijd gaat dringen. Enige vorm van beheersing van het begrotingstekort valt te verwachten.

In de periferie van de eurozone is krachtige fiscale consolidatie onvermijdelijk en ook in Frankrijk en Duitsland is bescheiden consolidatie gewenst. Ondertussen start het VK een interessant experiment op het gebied van strenge fiscale verkrapping.

Aan het eind van 2010 staken de problemen met overheidsschulden weer de kop op in de eurozone, nadat de Europese leiders hadden besloten om in de toekomst herstructurering van overheidsschuld mogelijk te maken. Ierland kwam hierdoor in het vangnet terecht. “Tot nu toe zijn de Europese overheden er niet in geslaagd een geloofwaardige oplossing voor de lange termijn te bedenken. Dat betekent dat de problemen in de eurozone steeds weer de kop op zullen steken,” merkt Cornelissen op.

Valutaire spanningen leiden niet tot handelsoorlog
Een ander thema dat we in 2011 terugzien zijn de toenemende spanningen over valuta's en handel, vooral tussen de VS en China. “Uiteindelijk zal rationeel eigenbelang gaan overheersen en dat maakt een wereldwijde handelsoorlog onwaarschijnlijk,” zegt Cornelissen.

Hij verwacht daarom dat de groeiende spanningen op zijn hoogst een marginaal negatief effect zullen hebben op de wereldwijde groei, maar de volatiliteit op de valutamarkten zal ongetwijfeld toenemen.

Deel deze pagina: