By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Optimisme over groei tempert zorgen over Egypte

17-03-2011 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Een sterker macrobeeld is goed voor risicovolle beleggingen, aldus Ronald Doeswijk, Chief Strategist bij Robeco.

Hoewel de gebeurtenissen in Tunesië en Egypte begin 2011 de krantenkoppen domineerden, ging de aandacht van de financiële markten vooral uit naar de veelal robuuste economische cijfers en de afnemende staatsschuldencrisis in de eurozone. “De opstand in Egypte heeft weliswaar de olieprijs opgedreven, maar zolang de stabiliteit in Saudi-Arabië standhoudt, blijft het effect van de crisis op de financiële markten vermoedelijk beperkt,” meent Ronald Doeswijk.

Tegen deze achtergrond handhaaft het Financial Markets Research team zijn voorkeur voor risicovolle beleggingen zoals aandelen, vastgoed, bedrijfsobligaties en grondstoffen. De grootste terughoudendheid betracht het team in staatsobligaties.

Productie schiet wereldwijd omhoog en wakkert inflatie aan
Overal ter wereld waren de economische cijfers de afgelopen maand over het algemeen een aangename verrassing. Vooral de industriële productie trekt krachtig aan. In 16 van de 25 grote economieën steeg de inkoopmanagersindex in januari.

“Als gevolg hiervan stijgen de grondstoffenprijzen, waardoor de inflatiedruk toeneemt,” merkt Doeswijk op. Ook al worden de ramingen voor de inflatie naar boven bijgesteld, Doeswijk verwacht toch een voortzetting van het ruime monetaire beleid dat wordt gevoerd in de volwassen regio’s.

VS wint aan snelheid
Er is geen twijfel aan, de Amerikaanse economie wint aan snelheid. Het BBP groeide in het vierde kwartaal van 2010 met een robuuste 3,2% (kwartaal-op-kwartaal geannualiseerd), terwijl de eindvraag (BBP minus het verschil in handelsvoorraden) met 7,1% toenam, het hoogste groeicijfer sinds 1984. “Een solide particuliere consumptie, een gestage toename van de investeringen en een krachtige groei van de buitenlandse vraag. Deze factoren dragen hier allemaal aan bij,” verklaart Doeswijk.

De sprong naar 60,8 in januari van de Amerikaanse ISM-index is een duidelijk teken dat het momentum ook aan de start van 2011 positief is gebleven. Als gevolg van deze stralende cijfers zijn de groeiverwachtingen voor 2011 de laatste twee maanden met 0,8 procentpunt gestegen naar 3,2%. En de verwachting is dat deze stijging verder zal doorzetten.

Toch wil Doeswijk niet al te enthousiast zijn over de groeivooruitzichten van de VS in 2011. Hij stelt bijvoorbeeld vast dat de krachtige consumentenvraag niet het gevolg is van een sterke stijging in besteedbaar inkomen, maar van de lagere rente op spaartegoeden.

Een andere complicatie komt uit de hoek van het schuldplafond. Ergens tussen maart en mei bereikt de VS de leengrens van USD 14,3 biljoen en dan moet aan het Congres om wetgeving worden gevraagd voor extra financiering. Dat zou wel eens een pijnlijke kwestie kunnen worden.

ECB tempert anti-inflatoire houding
Ondanks het teleurstellende inflatiepeil (2,4%) in de eurozone, heeft de ECB toch zijn anti-inflatoire houding wat getemperd. “Een verhoging van de rente zou zeer destabiliserend kunnen werken, aangezien de schuldencrisis in Europa, hoewel iets minder gespannen, nog steeds voortduurt. Om die reden is een renteverhoging op de korte termijn simpelweg onmogelijk,” stelt Doeswijk.

De politieke leiders van Europa hebben de schuldencrisis voorlopig afgezwakt door een aantal veelbelovende initiatieven in het vooruitzicht te stellen. Zij streven naar overeenstemming over een concurrentiepact en willen het Europese stabiliteitsfonds versterken.

Maar de crisis is nog lang niet voorbij. “De solvabiliteit van Griekenland en Ierland is nog steeds onzeker. En ook Portugal en Spanje blijven grote vraagtekens,” merkt Doeswijk op.

Waar de perifere eurozone in 2011 waarschijnlijk in recessie blijft, zal Duitsland vrij sterk groeien. De inflatiedruk neemt daar toe. Het monetaire beleid blijft echter royaler dan goed zou zijn voor de grootste economie van de regio.

Japanse industrie doet het goed maar consument laat het afweten
De Japanse industriële sector kwam voor de tweede maand op rij met positief nieuws: de industriële productie nam in december toe met een krachtige 3,1% maand-op-maand, terwijl de vooruitzichten voor januari (+5,7%) zelfs nog beter zijn dan vooraf werd voorspeld.

Maar het mag dan wel duidelijk zijn dat de Japanse economie het zwakke derde kwartaal achter zich heeft gelaten, de binnenlandse economie doet hier nog niet aan mee. Detailhandelsverkopen (-2,0%), consumptieve bestedingen (-3,3%) en supermarktverkopen (-1,6%) wezen allemaal op een zwakke vraag in december.

Strakkere monetaire teugels in belangrijkste opkomende markten
In alle grote opkomende economieën wordt het monetaire beleid de komende maanden verkrapt. “Om de sterke groei niet in gevaar te brengen, zullen de maatregelen waarschijnlijk bescheiden zijn,” meent Doeswijk.

In China daalde de inkoopmanagersindex zelfs in januari. Het lijkt erop dat de autoriteiten erin slagen de groei van de Chinese economie ietwat te vertragen. Hoewel de inflatie in december afnam, blijft het niveau van 4,6% problematisch.

Nog steeds positief over aandelen
In deze omgeving blijft het Financial Markets Research team overwogen in aandelen. “De aandelenmarkten kunnen blijven profiteren van deze macro-omgeving. De meeste cijfers wijzen erop dat het economische herstel doorzet, maar niet met een snelheid die renteverhogingen noodzakelijk maakt,” legt Doeswijk uit.

“Wij verwachten dat winsten, toenemende fusie- en overnameactiviteit en een ruim monetair beleid de aandelenkoersen verder zullen opdrijven,” voegt hij daaraan toe. Daartegenover staat dat de schuldencrisis in de eurozone van tijd tot tijd het sentiment negatief zal beïnvloeden.

Opkomende markten blijven favoriet binnen aandelenportefeuille
Ondanks de situatie in Egypte blijven opkomende markten de favoriete regio voor het aandelenteam. De laatste twee maanden bleven opkomende markten echter achter bij de MSCI AC World-index. Doeswijk meent dat deze underperformance niet alleen te wijten was aan Egypte, maar ook aan winstnemingen en een tegenvallende inflatie.

“Toch blijven de opkomende markten volgens ons de aantrekkelijkste regio," zegt hij. Tegelijkertijd heeft het team geen duidelijke voorkeur voor een van de volwassen regio’s.

Voorkeur voor cyclische sectoren blijft
Qua sectorallocatie is de positionering van het team grotendeels ongewijzigd. "Gezien het feit dat de economische cyclus zich nog in de versnellende groeifase bevindt en onze verwachting dat de economie gematigd zal groeien, blijft onze voorkeur uitgaan naar cyclische aandelen," aldus Doeswijk.

Het team is op dit moment vooral positief over industrie & dienstverlening en consument cyclisch, ondanks het negatieve relatieve momentum dat de laatste maanden is ontstaan rond laatstgenoemde sector. Over defensieve aandelen blijft het team negatief.

Hier is een nuancering echter wel op zijn plaats. Het team meent namelijk dat de vooruitzichten voor financiële dienstverlening verbeteren. Het risico van teleurstellingen neemt af naarmate de conjuncturele cyclus voortschrijdt. Bovendien wacht ons opnieuw een jaar van historisch lage korte rentes – en dus steile yieldcurves – wat ook positief is voor de sector. Daar tegenover staat wel dat het relatieve momentum en de winstherzieningen nog zwak zijn. Al met al blijft het oordeel van het team negatief, maar een positievere kijk op de sector is zeker gerechtvaardigd.

Staatsobligaties uit de gratie maar geen dramatisch hogere lange rente
Staatsobligaties maken geen onderdeel uit van de voorkeurslijst van Doeswijk en zijn collega´s. Niet per se omdat men een uitverkoop voorziet. “Hoewel ze bekeken over de langere termijn niet aantrekkelijk zijn, verwachten we voor de korte termijn geen grote stijging van de lange rente," verklaart hij.

Wat ondersteunt deze visie? Op de eerste plaats geeft de kerninflatie geen enkele reden tot zorg, met uitzondering van het VK. Op de tweede plaats zijn de bezettingsgraden nog laag genoeg om ruimte te bieden voor productiegroei, terwijl de werkloosheid hoog genoeg is om de arbeidskosten in bedwang te houden.

Bedrijfsobligaties blijven aantrekkelijk
Het team geeft nog steeds de voorkeur aan bedrijfsobligaties, zowel investment grade als high yield, boven staatsobligaties. De spreads op bedrijfsobligaties blijven verkrappen en zorgen zo voor een aantrekkelijk rendement. Hoe lang kan deze rally nog duren?

"Wij zien hier nog behoorlijk wat ruimte, gezien onze verwachting van een gematigde economische groei en het doormodderscenario voor de schuldencrisis in de eurozone," zegt Doeswijk.

Om te beginnen zijn er weinig faillissementen en worden kredietbeoordelingen vaker verhoogd dan verlaagd. Daarnaast zal de gematigde groei bedrijven er naar verwachting van weerhouden dure fusie- of overnamedeals te sluiten. En ten slotte zal de waardering waarschijnlijk geen beletsel vormen voor een voortzetting van de redelijke performance.

Voorzichtig optimistisch over vastgoed
Onroerend goed kon het tempo van aandelen niet bijbenen omdat deze categorie gevoeliger is voor de lange rente, die de afgelopen maanden is gestegen. Niettemin verklaart Doeswijk dat hij een goed resultaat verwacht voor deze beleggingscategorie. "Wij denken dat de rente vanaf nu nog slechts fractioneel zal stijgen. Bovendien is de winstgroei van vastgoed inmiddels op gelijke hoogte met die van aandelen," zegt hij.

En hoewel de waardering ten opzichte van aandelen iets voorligt op het historische gemiddelde, denkt hij niet dat dit een grote rem zal zetten op de performance van onroerend goed. Naar verwachting zal die zich net als de aandelenmarkten in de komende maanden omhoog bewegen.

Verdere stijging grondstoffenprijzen waarschijnlijk
De vooruitzichten voor grondstoffen zijn ook positief omdat het aanbod achterblijft bij de toenemende vraag. "Deze onderliggende trend voor de langere termijn valt nu samen met een sterker producentenvertrouwen. Dat betekent dat de grondstoffenprijzen op de korte termijn nog verder kunnen stijgen," aldus Doeswijk.

Deel deze pagina:


Auteur

Ronald Doeswijk
Chief Strategist


Artikelen van deze auteur