By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Onrust op de financiële markten

08-08-2011 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Tegenvallende economische cijfers en een verdere verslechtering van de schuldencrisis in Euroland gijzelen de financiële markten. De aandelenkoersen dalen wereldwijd en aan de val van de obligatiekoersen in de periferie van Euroland is nog geen einde gekomen. Een daadkrachtig optreden door beleidsmakers kan de schuldencrisis bezweren, maar de vraag is of beleidsmakers al bereid zijn om grote stappen te zetten. 

Tot die tijd blijft het waarschijnlijk aanmodderen met de beurzen. Voordeel van een internationaal gespreide portefeuille is dat bij een escalatie van de schuldencrisis in de eurozone de euro vermoedelijk verzwakt, zodat buitenlandse aandelen een valutavoordeel opleveren.

VS: Verhoging schuldplafond is geregeld, maar economie is zwak
De Democraten en de Republikeinen hebben op het laatste moment een compromis gesloten over de verhoging van het schuldenplafond. Maar er is geen sprake van significante bezuinigingen zodat er nog geen zicht is op een verbetering van de schuldpositie van de Verenigde Staten. Na de presidentsverkiezingen van november 2012 wordt het daarom hoog tijd voor een serieuze reductie van het begrotingstekort door middel van een mix van belastingverhogingen en bezuinigingen.

Ondertussen valt de economische groei in de Verenigde Staten tegen. Zowel in het eerste als in het tweede kwartaal was er sprake van een lage groei, respectievelijk 0.4% en 1.3%. Grootste tegenvaller in het tweede kwartaal waren de consumentenbestedingen die na vijf kwartalen van stevige groei in de range 2.1%-3.6% stagneerden. Het producentenvertrouwen staat ook onder druk dus op de korte termijn zijn meevallers onwaarschijnlijk. De kans neemt daarom toe dat de Fed opnieuw in actie moet komen met stimuleringsmaatregelen. De beleggingsvooruitzichten voor de VS zijn in lijn met de markt, de economie doet het niet goed maar beleidsmakers zijn doorgaans pragmatisch en flexibel.

Europa: schuldencrisis regeert
De spanningen in de eurozone lopen verder op nu de rentes voor Spanje en Italië de afgelopen maand zijn gestegen tot boven de 6% voor de tienjaarsrente. Geloofwaardige actieplannen voor de economie en hun begrotingstekorten, een vergroting van het financiële vangnet EFSF, en/of ingrijpen door de ECB zijn nodig om de markten tot rust te laten komen. Geen van deze opties is gemakkelijk te bereiken dus het is de vraag of beleidsmakers al bereid zijn tot drastische maatregelen. Ook in Europa vallen de laatste economische cijfers tegen. Wij vinden Europa een onaantrekkelijke regio om in te beleggen. Bovendien kan de euro een knauw krijgen als drastische stappen nog uitblijven.

Japan: herstel valt mee
Japan herstelt zich sneller dan verwacht van de nucleaire ramp, een ramp die overigens nog niet voorbij is. De industriële productie bevindt zich momenteel nog maar 1.6% onder het niveau van vorig jaar. Ondanks de hoge schuldquote van de Japanse overheid lijkt een schuldencrisis voorlopig onwaarschijnlijk omdat tot 2015 de binnenlandse besparingen groter zijn dan de financieringsbehoefte van de overheid. Daarna wordt Japan afhankelijk van buitenlandse financiering en nemen de risico’s toe. De structureel uitdagende vooruitzichten voor Japan maken ons, ondanks recente meevallers, uiteindelijk weinig enthousiast over de beleggingsvooruitzichten voor het land.

Opkomende markten: afkoeling naar gezonde groei
De economische groei in opkomende markten komt omlaag, en dat is eigenlijk wel goed nieuws. Daarmee neemt de kans toe dat het afremmende beleid van centrale banken in de tweede jaarhelft ten einde komt. Inflatierisico’s nemen immers af. Tegelijkertijd is er doorgaans sprake van een nog steeds gezonde groei waarbij bijvoorbeeld de detailhandelsverkopen een redelijke stijging blijven laten zien. De beleggingsvooruitzichten voor opkomende markten zijn bovengemiddeld goed. De waardering is in lijn met ontwikkelde markten terwijl de economie er beter uit ziet.

Obligatiemarkten volop in beweging
Een mandje van internationale staatsobligaties presteert in deze onzekere tijden per saldo redelijk omdat de koersstijgingen van de ‘veilige havens’ de koersdalingen van de zwakke broeders opvangen. Op korte termijn blijven de vooruitzichten redelijk voor staatsobligaties, op de lange termijn dragen ze inflatierisico in zich. Het verleden heeft namelijk laten zien dat na een schuldencrisis de kans op inflatie toeneemt.

Deel deze pagina:

Auteur

Ronald Doeswijk
Chief Strategist


Artikelen van deze auteur