By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Onroerend goed verlaagd naar neutraal; defensievere houding binnen aandelen

21-04-2011 | Vooruitblik | Ronald Doeswijk

Chief Strategist Ronald Doeswijk wijst erop dat er in de toekomst waarschijnlijk weinig positieve macro-economische verrassingen zijn te verwachten, dat het staatsschuldenrisico verslechtert en dat het momentum afneemt. Dit zijn de redenen achter de verschuiving naar een neutrale visie op onroerend goed.

Het Financial Markets Research-team heeft zijn positieve visie op onroerend goed verlaagd naar neutraal. Door deze verschuiving is de visie van het team op deze beleggingscategorie nu weer gelijk aan de visie op aandelen. Voor aandelen vond begin maart een vergelijkbare verschuiving plaats.

Hoewel het team neutraal is over aandelen en onroerend goed, houdt het team zijn voorkeur voor grondstoffen en bedrijfsobligaties (credits en high yield). Staatsobligaties en liquiditeiten zijn daarentegen nog steeds uit de gratie.

En het team heeft nog meer wijzigingen gemaakt richting een meer defensieve visie. Zo heeft het team zijn positieve visie op consument cyclisch verlaagd naar neutraal, en de visie op consument defensief is verhoogd van neutraal naar positief.

Meer positieve verrassingen zijn niet waarschijnlijk
Wat zijn de achterliggende factoren voor deze defensievere positionering? Afhankelijk van de invalshoek, ziet de huidige situatie er toch behoorlijk positief uit. Recente macro-economische cijfers laten duidelijk zien dat het economisch herstel doorzet. Tegelijkertijd zijn de vroege rapportages over het eerste kwartaal in dit cijferseizoen wederom niet slecht.

Maar dit redelijk gunstige beeld heeft ook een keerzijde: het is zeer onwaarschijnlijk dat de cijfers over de macro-economie en het bedrijfsleven zo onverwacht sterk blijven. “Wij denken dat er niet veel ruimte is voor positieve verrassingen aangezien de wereldwijde economie al behoorlijk goed op weg is,” merkt Ronald Doeswijk op.

Staatsschuldenrisico neemt toe: kijk maar naar Portugal ...
Tegelijkertijd blijft het staatsschuldenrisico hoog. In Europa boekten de 'Ware Finnen', een populistische anti-europartij, een forse overwinning bij de verkiezingen in Finland. Dit zou de hulp aan Portugal kunnen vertragen.

“Deze zorgen zijn waarschijnlijk overdreven,” zegt Doeswijk. Hij merkt hierbij op dat Jyrki Katainen, die de beste kansen heeft om premier van Finland te worden, erop aandringt dat alle leden van de nieuwe coalitie de hulp aan Portugal moeten steunen.

Toch wijzen de politieke ontwikkelingen in Finland op een zorgwekkende trend: landen met overschotten, zoals Duitsland, hebben duidelijk niet veel zin meer om andere landen te hulp te schieten.

Doeswijk wijst er ook op dat de structuur van het bredere Europese reddingsprogramma een duidelijke zwakke plek heeft. Voor iedere stap, en onder alle omstandigheden is unanimiteit nodig. Dit zorgt voor een flinke beperking van de bewegingsvrijheid. “Automatische stabiliserende factoren, die nodig zijn voor een succesvolle monetaire unie, zijn nog lang niet in zicht,” zegt hij.

… Griekenland …
Maar er is meer reden tot zorg in de eurozone. De Duitse regering dringt aan op een reddingsactie voor Griekenland op de korte termijn, maar de ECB werkt nog niet mee.

“Wij denken dat een drastische herstructurering, waarbij houders van Griekse obligaties een verlies van meer dan 50% zouden lijden, het beste zou zijn voor Griekenland omdat het de schuld van het land beheersbaar zou maken,” zegt Doeswijk. Een dergelijke mogelijkheid is op dit moment nog niet volledig ingeprijsd in de Griekse obligatiemarkt.

Het lijkt erop dat de Europese leiders deze mogelijkheid te drastisch vinden. In plaats daarvan lijken ze te gaan kiezen tussen een bescheiden herstructurering en een verlenging van de looptijd van de Griekse schuld. Het is niet waarschijnlijk dat dit de zorgen over de solvabiliteit van het land kan wegnemen. Volgens Doeswijk zou het de weg vrijmaken voor een tweede herstructureringsronde in de toekomst.

Volgens Doeswijk is de conclusie onvermijdelijk: "De komende maanden zullen de spanningen in de eurozone hoog blijven," zegt hij.

... en zelfs de VS
De geringe verbetering van de staatsschuldensituatie was voor kredietbeoordelaar S&P reden om zijn rating voor het langlopende schuldpapier van de VS te verlagen naar negatief1. “Het is een duidelijke waarschuwing aan de regering van de VS,” zegt Doeswijk.

De kredietwaardigheid van de VS is verslechterd door een schadelijke mix van ongefinancierde belastingverlagingen, hogere uitgaven en enorme fiscale stimuleringsmaatregelen tijdens de recessie. Het IMF schat dat het tekort van de VS dit jaar 10,8% van het BBP zal bedragen, terwijl de netto overheidsschuld groter zal zijn dan 70% van het BBP.

Toch zal S&P waarschijnlijk niet overgaan tot een verlaging van de rating. Het is vooral een symbolische stap die bedoeld is voor een politiek publiek. “Het is onwaarschijnlijk dat S&P, of de andere grote kredietbeoordelaar, ooit de rating van de VS zal verlagen," zegt hij. “Maar het is interessant om te zien dat S&P het nodig vond om deze waarschuwing te geven.”

Momentum onroerend goed en aandelen verzwakt
Er is een derde factor die de performance van onroerend goed en aandelen kan beperken: het momentum voor beide categorieën. “Wij verwachten een consolidatiefase die past bij het seizoenspatroon ‘Sell in May’ voor aandelen en onroerend goed,” zegt Doeswijk.

Hij is positiever over de vooruitzichten voor de lange termijn. “Wij verwachten dat de risicopremies op twaalfmaandsbasis positief zullen zijn,” zegt hij.

Het team blijft positief over grondstoffen. “Het momentum is nog sterk en het seizoenspatroon voor grondstoffen verschilt van dat van aandelen en onroerend goed,” voegt Doeswijk daaraan toe.

De vooruitzichten voor cyclische aandelen worden slechter
Tot zover de bredere positionering over de verschillende categorieën. Het team heeft ook binnen aandelen een, defensieve, verschuiving aangebracht. Het team heeft zijn positieve visie op consument cyclisch verlaagd naar neutraal, en de visie op consument defensief verhoogd van neutraal naar positief.

1 http://www.standardandpoors.com/ratings/articles/en/eu/?assetID=1245302886884

Deel deze pagina:

Auteur

Ronald Doeswijk
Chief Strategist


Artikelen van deze auteur