By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Nieuwe thema's voor Chinese aandelen

03-03-2011 | Visie | Victoria Mio

Victoria Mio legt uit waarom spoorwegen, landbouw en de internationalisering van de renminbi belangrijke thema’s zijn voor Robeco Chinese Equities.

Als het gaat om grootte, complexiteit en het halsbrekende groeitempo is China moeilijk te verslaan. Volgens Victoria Mio kan deze markt het effectiefst worden bespeeld met een thematische beleggingsaanpak. Dat betekent dat er aandelen worden gekocht die profiteren van brede trends in de Chinese economie. Om hier uitdrukking aan te geven heeft Mio onlangs belegd in aandelen die gerelateerd zijn aan de internationalisering van de renminbi, de uitbreiding van de Chinese spoorwegen en de ontwikkeling van de Chinese landbouw.

Thema #1: de internationalisering van de renminbi
Laten we deze thema’s eens wat beter bekijken. Eerst de internationalisering van de renminbi, in juni 2010 kondigde de People’s Bank of China (PBoC) een flexibeler waarderingsmechanisme aan voor de renminbi. De koppeling aan de dollar, die tijdens de financiële crisis van 2008 nieuw leven was ingeblazen, is vervangen door een beheerde zwevende wisselkoers ten opzichte van een mandje valuta’s.

Deze loskoppeling van de munt werd door sommigen gezien als een geopolitieke zet om de handelspartners van China rustig te houden. En de timing van de aankondiging, vlak voor de G20-top, was natuurlijk ook geen toeval. Maar zoals Mio op dat moment al opmerkte (klik hier), hadden deze critici niet in de gaten waar het echt om ging. “Internationalisering was altijd het langetermijndoel van de beleidswijziging voor de renminbi,” zegt Mio.

Maar wat is ‘internationalisering’ precies? In wezen heeft het betrekking op de uitbreiding van de rol van de renminbi in het internationale monetaire systeem. Dit wordt bereikt door de munt vaker te laten gebruiken voor Chinese transacties over de grens en voor buitenlandse transacties in het algemeen, en door het volume van in renminbi luidende activa in handen van niet-ingezetenen te laten toenemen. Het doel van dit proces is om op de langere termijn de renminbi tot een officiële reservevaluta te maken.

Met kleine stapjes richting internationalisering
De Chinese autoriteiten pakken de internationalisering voorzichtig aan en staan geleidelijk steeds meer activiteiten toe. Een voorbeeld hiervan is de oprichting van een renminbi clearing center in Hongkong. Verder hebben een aantal steden op proef toestemming gekregen om buitenlandse handel te drijven in renminbi.

Daarnaast mogen buitenlandse handelaren nu renminbi aanhouden en kunnen binnenlandse niet-financiële instellingen de munt gebruiken voor directe investeringen in het buitenland (‘overseas direct investments’ of ‘ODI). Er is een renminbi-obligatiemarkt opgericht en er wordt nu in renminbi gehandeld in Hongkong en, op veel kleinere schaal, in New York.

De stijging van de munt sinds de invoering van het nieuwe beleid is gunstig voor het proces. Van juni tot en met december 2010 is de renminbi met 3,5% gestegen. Mio verwachtte een stijging van 3% voor 2010. Uiteraard zal de Chinese regering blijven toestaan dat de munt in een geleidelijk tempo verder omhoog gaat. Volgens Mio zou de munt in 2011 zelfs 5 tot 6% kunnen stijgen.

“Dit aanhoudende opwaartse momentum – en de steeds zekerder wordende verwachting van meer winsten – zullen het internationaliseringsproces van de renminbi verder versnellen,” zegt zij.

Internationaliseringsproces is nog maar net begonnen
Toch is dit proces nog lang niet afgerond. Voorlopig blijft de circulatie van de renminbi beperkt. De munt is nog niet vrij inwisselbaar en China beheerst de kapitaalstromen. Verdere vooruitgang zal zich aandienen in de vorm van de ontwikkeling van beleggingsproducten luidend in renminbi zoals staats- en bedrijfsobligaties, beleggingsfondsen, ETF’s en private-equityfondsen.

Hoe speelt Mio in op dit thema? “Hongkong heeft feitelijk het monopolie op renminbi-activiteiten,” zegt Mio. “Als gevolg profiteren in Hongkong gevestigde banken en Chinese brokers het meest.”

Mio heeft een positie opgebouwd in dit thema door te beleggen in Bank of China Hong Kong, de enige clearingbank voor transacties in renminbi, en Guotai Junan International. De laatste is een van de drie belangrijkste brokers in China en deze broker is bezig met de ontwikkeling van een breed aanbod van in renminbi luidende financiële producten.

Thema #2: China aansluiten op het hogesnelheidsnet
De spoorwegen zijn het tweede nieuwe thema waar Mio op inspeelt. China heeft hier al behoorlijk veel in geïnvesteerd. In het elfde Vijfjarenplan (2006-2010) was bijvoorbeeld RMB 1.500 miljard bestemd voor de spoorwegen.

In het twaalfde Vijfjarenplan (2011-2015) wordt dit waarschijnlijk RMB 2.000 miljard. Het Chinese Ministerie van Spoorwegen is van plan dit geld uit te geven aan een hogesnelheidsnetwerk dat het hele land doorkruist.

Naar het voorbeeld van de investeringscyclus in de Japanse spoorwegen (1955-1998) merkt Mio op dat een ‘boom cycle’ doorgaans vijf jaar duurt. “Dit herbevestigt onze visie dat we aan het begin staan van een vijf jaar durende ‘boom cylce’ voor de Chinese spoorwegindustrie,” zegt Mio. “Bovendien zullen de investeringen tijdens deze ronde vooral naar spoorwegapparatuur gaan. Deze sector zou makkelijk 30-50% kunnen groeien in de komende vijf jaar."

Mio speelt in op dit thema met een positie in Zhuzhou CSR Times Electric. Dit bedrijf ontwerpt en maakt stroomomvormers en besturingssystemen voor lokale treinsystemen. Tot voor kort bevatte de portefeuille ook twee makers van locomotieven en rollend materieel, China CNR Corp en CSR Corp. Beide aandelen zijn verkocht nadat zij hun geschatte marktwaarde hadden bereikt.

Thema #3: ontwikkeling van de landbouw
Het derde thema is de ontwikkeling van de Chinese landbouw, ook hier ziet het vraag/aanbodplaatje er aantrekkelijk uit. Aan de vraagzijde blijft de consumptie van agrarische producten verder stijgen als gevolg van het stijgende beschikbare inkomen per hoofd en de groeiende vleesconsumptie.

Aan de aanbodzijde zien we dat verwoestijning en het illegaal omvormen van landbouwgrond voor commercieel gebruik hebben geleid tot een aanhoudende afname van de hoeveelheid voor landbouw geschikte grond. Mio merkt op dat er in de afgelopen vijf jaar ongeveer 400 golfbanen zijn geopend in China.

Tegelijkertijd is een van de belangrijkste doelstellingen van het twaalfde Vijfjarenplan de verkleining van het verschil tussen inkomens in de stad en op het platteland. De autoriteiten proberen dit voor elkaar te krijgen met hogere graanprijzen. “Dit is positief voor de vraag naar kunstmest dat beter betaalbaar wordt dankzij de hogere graanprijzen,” zegt Mio.

Landbouw is een moeilijk thema. Mio merkt op dat er verschillende landbouwgerelateerde aandelen te vinden zijn op de Chinese markt, maar het ondernemingsbestuur van deze bedrijven laat vaak te wensen over. "De beste manier om in te spelen op het landbouwthema is via kunstmest,” zegt Mio. De grootste producent van stikstofkunstmest, China BlueChemical, zit in de portefeuille van het fonds.

Thema’s die aansluiten bij het nieuwe vijfjarenplan doen nog steeds mee
Mio heeft nog meer thema’s waar ze op inspeelt. Net als de ontwikkeling van de landbouw, sluiten andere thema’s ook aan bij de onderdelen in het twaalfde Vijfjarenplan dat afgerond zal worden tijdens het Nationale Volkscongres in maart.

Wat al wel bekend is, is dat het twaalfde Vijfjarenplan nadruk zal leggen op duurzaamheid van de groei, het vergroten van de gezinsinkomens en de herverdeling van welvaart, en de stimulering van zeven strategische opkomende industrieën: alternatieve energie, nieuwe materialen, hightech apparatuur, biotechnologie, 'schone' voertuigen, milieubescherming en informatietechnologie.

“China zal het zwaartepunt verschuiven naar het uitbouwen van zijn dienstensector en industrieën met toegevoegde waarde,” legt Mio uit. “Groei is niet langer het belangrijkste doel: economische herstructurering, verbetering van de kwaliteit van leven en sociale welvaart zijn minstens zo belangrijk.”

Tegen deze achtergrond is Mio nog steeds belegd in thema’s die van deze visie kunnen profiteren. Voorbeelden van deze thema's zijn herverdeling van inkomen (via aandelen in consumentenproducten en dienstverleners in het midden- tot lage prijssegment), technologie en innovatie (via bedrijven die IT-diensten, hardware en software leveren), en alternatieve energie.

De aandelen worden alleen genoemd ter illustratie en niet als enige vorm van beleggingsadvies. Met uitzondering van China CNR Corp en CSR Corp, die in de portefeuille hebben gezeten maar die zijn verkocht toen de aandelen hun geschatte marktwaarde hadden bereikt, zaten de aandelen die in dit artikel worden besproken in de portefeuille van Robeco Chinese Equities op het moment van schrijven, begin maart. Victoria Mio heeft geen persoonlijke belangen in de besproken aandelen.

Deel deze pagina: