By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Een nieuwe kijk op schuldpapier uit opkomende landen

13-09-2011 | Visie | Maurice Meijers

Beleggers zijn op zoek naar spreiding en veiligheid, dit is te zien aan de groeiende allocatie naar schuldpapier uit opkomende markten, vertelt Maurice Meijers, manager van Robeco Emerging Debt.

Risico-averse beleggers in vastrentende waarden zijn op zoek naar alternatieven. Nu de eurozone worstelt met een schuldencrisis en de Amerikaanse beleidsmakers er niet in slagen een daadkrachtige oplossing te bedenken voor de fiscale problemen van het land, past schuldpapier uit de volwassen markten niet meer zo goed in het risico-rendementsprofiel van veel vastrentende beleggers.

Schuldpapier uit opkomende markten is op zijn minst een aantrekkelijke bron van spreiding geworden voor vastrentende portefeuilles.

Dit verhaal wordt bevestigd door de in- en uitstroom. Sinds het begin van het jaar hebben Europese obligatiefondsen last van een aanzienlijke uitstroom. Obligatiefondsen die beleggen in schuldtitels van opkomende markten zagen juist een positieve instroom van nieuw geld.

Volgens Maurice Meijers, portefeuillemanager van Robeco Emerging Debt, zorgt “een nieuwe kijk” op deze beleggingscategorie voor extra belangstelling. Hij beschouwt dit als een natuurlijke ontwikkeling na vijftien jaar van economische groei, verbeterde politieke stabiliteit en meer aandacht voor monetair beleid in de opkomende markten.

Opkomend schuldpapier vergelijkbaar met opkomende aandelen in de jaren negentig

“Schuldpapier uit opkomende markten is niet langer alleen voor ingewijden,” zegt Meijers. “Veel beleggers zijn het erover eens dat je vandaag de dag wel moet beleggen in schuldpapier uit opkomende markten. Op de lange termijn zullen de opkomende markten de wereldwijde groei domineren." Meijers vergelijkt schuldtitels uit opkomende markten met aandelen uit diezelfde regio in de jaren negentig.

“Aandelen uit opkomende markten zijn in de afgelopen twintig jaar uitgegroeid van een verwaarloosbaar deel in een institutionele portefeuille tot een serieus alternatief voor aandelen uit volwassen markten. Obligaties uit opkomende landen ontwikkelen zich op dit moment ook tot een aantrekkelijk alternatief," zegt hij. “Dit is een belangrijke factor achter de instroom in deze beleggingscategorie over de afgelopen twee jaar.”

De verslechterende situatie in de volwassen markten, zowel wat betreft groei als fiscale stabiliteit, heeft nog een extra impuls gegeven aan beleggen in schuldtitels uit opkomende markten. Tegelijkertijd zijn schuldtitels uit opkomende markten een van de weinige beleggingscategorieën die de turbulente zomermaanden hebben overleefd. Volgens Meijers is schuldpapier uit opkomende markten dit jaar ongeveer 4% gestegen. Het betreft zowel staats- als bedrijfsobligaties.

Opkomende markten zijn een nieuwe weg ingeslagen

Wat zit er achter deze sterke performance? De robuuste fundamentele situatie is een belangrijke sleutel achter het succes van schuldpapier uit opkomende markten. De basis hiervoor werd gelegd toen de opkomende markten zichzelf opnieuw uitvonden na de Azië-crisis in de late jaren negentig. “De landen pakten de overheidsschulden en inflatie aan op dezelfde manier als de overheden en centrale banken in de westerse wereld dat deden," legt Meijers uit.

Daardoor ligt de gemiddelde verhouding schuld/BBP in de opkomende markten nu rond de 34%. Dit steekt scherp af bij de 87% voor Duitsland, 90% voor de VS en tussen de 110% en 157% voor Portugal, Ierland, Italië en Griekenland.

Het is duidelijk dat fundamentele factoren zoals verwachte groei en overheidsfinanciën momenteel sterker zijn voor de opkomende markten. Maar geldt dit ook voor inflatie? In het verleden werden de opkomende markten hier veelvuldig door geplaagd.

Inflatie bijna op zijn top

Volgens Meijers zijn de centrale banken ook alerter geworden in het beheersen van de inflatie. “De tijd dat een inflatie van 20% tot 30% de economie kon lamleggen is voorbij,” zegt hij. “De inflatie ligt waarschijnlijk al rond het piekniveau, en zolang het afkomstig is van externe bronnen zoals grondstoffen of voedsel, is het geen reden tot zorg."

Inflatie kan zelfs gunstig zijn voor beleggen in schuldtitels van opkomende markten aangezien de centrale banken hun valuta's laten stijgen om de inflatie onder controle te houden.

Valutastijging gunstig voor schuldpapier uit opkomende markten

Valutastijging is zelfs een bijzonder aantrekkelijk kenmerk van schuldpapier uit opkomende markten. In tegenstelling tot beleggen in valuta’s van de G-10 landen, wat uiteindelijk niets oplevert, bieden valuta’s van opkomende markten wel degelijk stijgingspotentieel.

“Dat komt doordat de groei zo sterk is," zegt Meijers. “Naarmate de individuele landen en hun consumenten rijker worden, stijgen de prijzen, en de valuta's stijgen mee met het BBP per hoofd. Een verdere impuls wordt gegeven door de hogere, maar nog steeds beheersbare, rente in de regio die de positieve trend benadrukt.”

Een markt van USD 2 biljoen hoofdzakelijk in lokale valuta’s

De portefeuille van Robeco Emerging Debt is ontworpen om een brede positie in de beleggingscategorie te krijgen door te beleggen in staats- en bedrijfsobligaties en zowel in harde als lokale valuta's. Het totale beleggingsuniversum omvat USD 2 biljoen. Het bestaat uit schuldpapier van dertig landen en van tweehonderd uitgevende instanties. Volgens Meijers, “is de gemiddelde kredietwaardigheidsbeoordeling een solide investment grade.”

Ongeveer 75% van het universum bestaat uit staatspapier. Het overige deel, zo’n USD 500 miljard, bestaat uit bedrijfsobligaties. De verschuiving van schuldpapier van opkomende markten in harde valuta naar lokale valuta is een van de grootste veranderingen van de afgelopen vijf jaar. Meijers schat dat de markt voor papier in lokale valuta nu twee tot drie keer zo groot is als de markt in harde valuta.

“In het verleden konden landen als Brazilië en Argentinië alleen lenen in Amerikaanse dollars omdat geldschieters zich zorgen maakten over het inflatie-effect,” legt Meijers uit. “Vandaag de dag geven emittenten liever leningen uit in hun lokale valuta en schuldhouders geven hier ook de voorkeur aan.”
Het voordeel van een positie in schuldpapier in lokale valuta is duidelijk, aangezien de verwachting is dat de valuta’s van de meeste opkomende landen geleidelijk zullen blijven stijgen naarmate de economie blijft groeien.

Landenrisico en valuta belangrijk voor positie in staatspapier

Bij de selectie van staatspapier voor het fonds zijn landenrisico en de vooruitzichten voor de valuta onlosmakelijk met elkaar verbonden. De grootste regionale positie houdt het fonds aan in Azië (landen als Maleisië, Indonesië en Thailand).

“Veerkrachtige valuta’s zijn hier een belangrijk thema,” zegt Meijers, “aangezien de hogere rentes in Aziatische landen grote stromen geld blijven aantrekken.”

In Latijns-Amerika houdt het fonds zijn grootste positie in staatsobligaties aan in Brazilië en Mexico. De hoge rente in Brazilië, relatief lage inflatie en, ook hier, de grootte van de instroom, vormen de basis voor een optimistische langetermijnvisie.

Meijers is minder optimistisch over de vooruitzichten voor staatsobligaties en valuta’s van de opkomende Europese landen. Het fonds heeft dus slechts een kleine positie in deze regio.

Bedrijfsobligaties zorgvuldig kiezen

Ongeveer 30% van het fonds is belegd in bedrijfsobligaties. Ook hier wordt de beleggingsbeslissing gebaseerd op de landenanalyse. Neem bijvoorbeeld Rusland. Twijfels over bedrijfsbestuur en de rechten van obligatiehouders in dat land zorgen ervoor dat Meijers zijn keuze voor Russische bedrijfsobligaties zeer zorgvuldig afweegt. Hij merkt wel op dat het mogelijk is om hier posities te nemen vanwege de grootte en diepte van de markt.

In het vasteland van China wordt marginaal belegd omdat Meijers zich zorgen maakt over de onroerendgoedmarkt en de positie die Chinese banken hierin hebben. De beleggingen in bedrijfsobligaties van het fonds zijn vooral geconcentreerd in Brazilië, India en Mexico.

Naar verwachting zijn bedrijfsobligaties het snelst groeiende segment binnen schuldpapier uit opkomende markten in de komende tien jaar. Dat komt doordat er kapitaalmarkten tot ontwikkeling komen en doordat bedrijven die onvoldoende geld hebben steeds vaker geld lenen om hun activiteiten te financieren en hun balansen te optimaliseren.
 
Natuurlijke aanvulling voor een gespreide vastrentende portefeuille

De aanhoudende instroom in schuldpapier van opkomende markten is een zichtbare reactie op de crisis in de eurozone, de hardnekkige problemen in de VS en de vruchteloze maatregelen die zijn genomen om de overheidsschuld onder controle te krijgen. Maar het geeft ook aan dat de kijk op schuldpapier van opkomende markten is veranderd. “Schuldpapier van opkomende markten verdient een plaats in elke breed gespreide vastrentende portefeuille,” zegt Meijers.

Deel deze pagina: