By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Aardbeving in Japan update 2

24-03-2011 | Nieuws | Lukas Daalder

Onzekerheid over Japan is afgenomen en de aandacht verschuift naar wederopbouw en de kosten daarvan. Strateeg Lukas Daalder bekijkt de cijfers.

Bijna twee weken nadat de aardbeving voor de kust van Japan plaatsvond, lijkt de volatiliteit en onzekerheid op de financiële markten wat af te nemen. Uiteraard is de situatie rond de Fukushima kerncentrale nog steeds onzeker, zeker nu hoge stralingsniveaus zijn gevonden in de watervoorraad van Tokio.  Maar het herstel van de stroomvoorziening in de centrale is een stap in de goede richting.

De financiële markten worden verder geholpen door het feit dat de G7 zich bereid hebben verklaard om Japan te helpen door de yen te laten verzwakken.

Daarnaast is de rust ook enigszins teruggekeerd doordat gezaghebbende 'instituten' als Barron's en Warren Buffet zich positief uitlaten over Japan.

Barron’s kwam met een coverstory onder de titel “Buy Japan Now”, terwijl de tachtigjarige belegger zei dat “Uit dit soort onverwachte, extreme gebeurtenissen vaak koopmogelijkheden ontstaan ... ik denk niet dat Japan een uitzondering zal zijn.”

Eerste schattingen van de schade
Met het verstrijken van de tijd worden ook steeds meer rapporten gepubliceerd die een schatting geven van de totale omvang van de schade.  Zo publiceerde de Wereldbank een korte studie over de impact van de aardbeving, waar men de kosten tussen de USD 122 miljard en USD 235 miljard raamt.  Teruggerekend als percentage van de totale economie (BBP) is dat tussen de 2,5% en 4,0%.

De Japanse regering schat de kosten van de wederopbouw op USD 309 miljard.

Dit zijn hoge cijfers. De geschatte kosten van Kobe waren indertijd USD 100 miljard, wat teruggerekend 2,0% van het BBP bedroeg. De geschatte bedragen lopen overigens zo sterk uiteen omdat op dit moment nog niet duidelijk is hoelang Japan te maken zal houden met stroombeperkingen, terwijl ook de kosten die samenhangen met de kerncentrale uiteraard moeilijk te schatten zijn.

Economische impact is vaak tijdelijk
De algemene les uit de economische gevolgen van natuurrampen uit het verleden is dat de impact doorgaans tijdelijk is en dat verlies aan productie over het algemeen meer dan gecompenseerd wordt als gevolg van de herstelwerkzaamheden die na zo'n ramp plaatsvinden.  Dit V-vormige herstel zagen we niet alleen optreden in Japan na Kobe, maar ook meer recent na de aardbeving in Chili in 2010 en de tsunami in Azië na de aardbeving eind 2004.

Dat het daarmee weer 'business as usual' is, gaat uiteraard nog veel te ver.

De situatie rond de kernreactoren in Fukushima lijkt iets meer onder controle maar het sein 'brand meester' kan nog niet gegeven worden. Zelfs als het lukt de reactoren vanaf nu te koelen, dan nog zal men er jaren mee bezig zijn de centrale te ontmantelen.

Kijk maar naar de Three Mile Island-ramp. Na deze ramp in 1979 in de VS was men uiteindelijk 8 jaar bezig om de brandstofcellen uit de centrale te halen,  wat indertijd bijna USD 1 miljard kostte. Alleen al rekening houdend met de inflatie moet je al met een factor 2,5x rekenen, terwijl de schade en radioactieve straling in Fukushima duidelijk hoger is.

Waarschijnlijk geen grote impact op de wereldwijde economie
Wat zijn de gevolgen voor de wereldwijde economie? Naar verwachting zal de impact niet enorm groot zijn. Japan heeft een gewicht van ongeveer 6% in de wereldwijde productie.

Weliswaar bestaat de kans dat er een tekort ontstaat in (half)fabrikaten die Japan maakt,  maar zoals het er nu naar uitziet zal dit slechts tijdelijk zijn. Het lijkt er dus op dat de aardbeving geen zwaar economisch negatief effect zal hebben.

Deel deze pagina: