By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Aandelenmarkten negeren potentieel negatieve krachten

08-03-2011 | Vooruitblik | Léon Cornelissen

De aandelenmarkten kijken vooral naar de positieve macro-economische omgeving en zien minder aantrekkelijke ontwikkelingen over het hoofd. Dat zou wel eens een vergissing kunnen zijn, zegt Chief Economist Léon Cornelissen.

Hoewel de macro-economische cijfers over het algemeen positief blijven, zijn de risico’s voor de wereldwijde groei toegenomen. Voor een groot deel is dit een gevolg van de opkomende – en uitbreidende – spanningen in de Arabische wereld, die zorgen voor een hogere olieprijs.

Dat is niet het enige minpunt. In de eurozone is een overkoepelende oplossing voor de aanhoudende schuldencrisis verder weg dan ooit, wat betekent dat de crisis in de toekomst weer kan oplaaien, misschien zelfs nog wel erger dan de vorige keer. Voorlopig is de verwachting dat Portugal in het vangnet terechtkomt, waarna de aandacht van de markt zal verschuiven naar Spanje. Italië dient zich aan als de mogelijke volgende kandidaat.

En toch zijn de markten hier in het algemeen overheen gestapt: aandelen zijn in dollars slechts 1,8% gedaald ten opzichte van hun piek. Het is duidelijk dat de markt er voor het gemak van uitgaat dat Saudi-Arabië politiek stabiel blijft. “Maar politieke stabiliteit is niet vanzelfsprekend in dit land,” waarschuwt Cornelissen.

Kortom, volgens Cornelissen “negeert de markt een aantal belangrijke potentieel negatieve factoren.”

Tegen deze achtergrond is het Financial Markets Research-team minder enthousiast geworden over de vooruitzichten voor aandelen. “Wij verwachten niet dat de aandelenmarkt op de korte termijn nieuwe hoogtepunten zal bereiken,” zegt Cornelissen. Onroerend goed, bedrijfsobligaties en grondstoffen blijven de favoriete beleggingen van het team. Het meest negatief is het team over staatsobligaties.

De groei trekt aan, maar de inflatie ook
“Zolang Saudi-Arabië stabiel blijft, verwachten wij niet dat het wereldwijde economische herstel zal ontsporen,” zegt Cornelissen. Het herstel is onlangs zelfs versneld en de economische cijfers die in de afgelopen maanden zijn gepubliceerd waren over het algemeen beter dan verwacht.

Maar in de volwassen regio's zit niet alleen het verwachte BBP in de lift, de verwachte inflatie loopt ook op. “Toch verwachten wij dat de volwassen regio’s het ruime monetaire beleid zullen handhaven,” zegt Cornelissen.

Als we de regio’s individueel bekijken, blijven de macro-economische cijfers in de VS sterk. De ISM-index beweegt zich rond de 60, wat wijst op een zeer sterk herstel van het producentenvertrouwen. De werkgelegenheid trekt aan, en dat zorgt ook voor hogere consumentenbestedingen. De consensusverwachting is nu dat de economische groei voor de VS in 2011 uitkomt op 3,2% en 3,3% in 2012. Volgens Cornelissen is dit een vrij optimistische schatting aangezien de regering van plan is het begrotingstekort te verkleinen.

Met deze sterke economische groei in het verschiet, is er geen derde tranche van het kwantitatieve verruimingsprogramma nodig. Gezien het feit dat de algemene inflatie in de buurt komt van de 2% ligt er misschien een eerste renteverhoging door de Fed op de loer?

Cornelissen verwacht het niet. “Wij denken daarom dat het ruime monetaire beleid in heel 2011 gehandhaafd zal blijven, vooral nu de snel stijgende olieprijs de economische groei onder druk zet,” zegt hij. “We mogen de zwakke huizenmarkt en de hoge werkloosheid niet uit het oog verliezen. De hoge werkloosheid beperkt het risico van loonkosteninflatie.”

Renteverhoging door de ECB wordt waarschijnlijker
De economie van de eurozone komt ook op stoom. Maar terwijl de grootste economie van de regio, Duitsland, het goed doet, gaat het in de perifere landen nog steeds slecht.

De hogere olieprijs stuwt de algemene inflatie op naar oncomfortabele niveaus (2,3% op jaarbasis in januari). Echter, aangezien een langdurig hoge olieprijs een bedreiging is voor de economische groei, verwacht Cornelissen dat de ECB voorzichtig zal zijn.

“Wij zijn het niet eens met de huidige opvatting van de markt dat de Europese centrale bank de rente in drie stappen zal verhogen in 2011,” zegt hij. “Toch is een renteverhoging wel waarschijnlijk geworden, wil de ECB zijn geloofwaardigheid behouden na zijn krachtigere uitlatingen.” Tenzij er schokkende gebeurtenissen zijn waardoor acties worden uitgesteld, verwacht Cornelissen één verhoging, misschien zelfs al in april, waarna de centrale bank de rest van het jaar geen actie meer zal ondernemen.

Hoge inflatie is een belangrijk thema voor de grote opkomende markten
Inflatie is een belangrijk thema in de grote opkomende markten: hoe goed houden de autoriteiten de inflatie onder controle? In China steeg de inflatie naar 4,9% in januari. De Chinese autoriteiten beschouwen de hoge inflatie als een mogelijke bedreiging van de maatschappelijke stabiliteit en nemen actie om de gezinsinkomens en de sociale zekerheid te verbeteren.

In India vertraagde de WPI-index verder in januari. Ondanks een vertraging tot een dieptepunt in drie maanden, blijft de voedselprijsinflatie verontrustend hoog. “Een bijkomende bescheiden verkrapping door de Reserve Bank of India ligt voor de hand,” zegt Cornelissen.

Er is ook enige monetaire verkrapping te verwachten in Rusland, waar de inflatie in januari opliep tot 9,6%. Brazilië is ook geen uitzondering voor wat betreft de inflatie. De Braziliaanse centrale bank bleef de rente verhogen aangezien de inflatie opliep tot 6,0% in januari.

Vooruitzichten voor aandelen verslechterd
In deze omgeving heeft het Financial Markets Research-team geen voorkeur meer voor aandelen. Aandelen zijn slechts licht gedaald gezien de groeiende spanningen in de Arabische wereld, die hebben gezorgd voor een stijging van vijf punten van de VIX volatiliteitsindex en een stijging van 10% van de olieprijs.

“De positieve interpretatie hiervan zou zijn dat deze relatief sterke performance samenhangt met de overkoepelende aandeelvriendelijke omgeving,” zegt Cornelissen. “De macro-economische cijfers waren recentelijk positief en de winstcijfers over het vierde kwartaal waren goed.”

Maar hij waarschuwt ook: "Wij denken dat de markt een aantal belangrijke potentieel negatieve factoren negeert en te gemakzuchtig is over het politieke risico.”

Cornelissen is het bijvoorbeeld niet eens met de consensusvisie dat Saudi-Arabië niet meegesleurd zal worden in de maalstroom. En als er uit de EU-top van maart geen goede oplossing voortkomt voor de schuldencrisis in de eurozone, groeit het risico dat de crisis later in een ernstiger vorm weer oplaait. “Als we alles afwegen, geven wij voorlopig de voorkeur aan een afwachtende houding,” zegt Cornelissen.

Opkomende markten blijven favoriet binnen aandelen
Ondanks de problemen in het Midden-Oosten blijven de opkomende markten de favoriete regio voor aandelen van het team. Cornelissen verwacht dat de recente underperformance van de opkomende markten weer zal omslaan.

“De regio heeft de beste kaarten in handen: de overheidstekorten zijn klein, de waardering op basis van 12-maandswinstverwachtingen is gunstig, en de demografische situatie is gunstiger dan elders. Daarnaast verwachten we dat het inflatieprobleem beheersbaar zal zijn,” legt Cornelissen uit.

De regionale voorkeuren van het team zijn wel veranderd. Voorheen, zagen zij weinig verschil tussen de VS, Europa en de Pacific. Nu hebben zij echter een voorkeur voor de VS boven de andere regio’s. “De macro-economische cijfers waren het sterkst in de VS, terwijl wij van mening zijn dat de recente zwakte van de dollar licht overdreven is,” zegt Cornelissen.

Cyclische sectoren zijn nog steeds geliefder dan defensieve sectoren. “Op de huidige niveaus zal de olieprijs het economisch herstel niet veel schade toebrengen,” zegt Cornelissen, hoewel hij wel waarschuwt dat een verdere stijging van de olieprijs deze visie kan veranderen.

Voorkeur voor onroerend goed boven aandelen
Het team heeft momenteel een voorkeur voor onroerend goed boven aandelen. Onroerend goed is een defensievere categorie dan aandelen omdat er geen directe relatie is met de olieprijs, zolang de lange rente maar niet stijgt vanwege de angst voor hogere inflatie. Maar de lange rente is gedaald (als gevolg van de hogere olieprijzen) en zal voorlopig laag blijven aangezien de centrale banken de rente niet willen verhogen.

Tegelijkertijd heeft de hogere olieprijs weinig effect op de winsten in de onroerendgoedsector en bovendien wordt dit effect pas met een aanzienlijke vertraging zichtbaar.

Staatsobligaties uit de gratie
Staatsobligaties staan niet op de voorkeurslijst van Cornelissen en zijn collega´s. Niet per se omdat men een uitverkoop verwacht. “Wij verwachten dat de lange rente nog wel even op dit niveau blijft,” zegt hij. Deze verwachting is gerelateerd aan de veronderstelling dat noch de Fed noch de ECB van plan zijn de rente in verschillende stappen te verhogen.

Nog steeds een voorkeur voor bedrijfsobligaties
Het team geeft nog steeds de voorkeur aan bedrijfsobligaties, zowel investment grade als high yield, boven staatsobligaties. De spreads op bedrijfsobligaties bleven verder verkrappen op basis van de gunstige economische omgeving, het ultralage aantal faillissementen en de algemeen verbeterende kredietkwaliteit.

“Tegen deze constructieve macro-economische achtergrond en gezien de relatief hoge kwaliteit van de uitstaande schuld, hebben de spreads op credits en high yield nog wel een weg te gaan voordat zij hun marktwaarde bereiken,” zegt Cornelissen. Het team gelooft daarom niet dat de waardering de outperformance van credits tegenover staatsobligaties in de weg zal staan, net zomin als high yield tegenover cash.

Grondstoffenprijzen zullen waarschijnlijk verder stijgen
Het team is ook positief over de vooruitzichten voor grondstoffen. Hoewel er een risico is dat de piek in de olieprijs tijdelijk blijkt te zijn, moet wel worden opgemerkt dat de olieprijs al sinds halverwege vorig jaar een stijgende trend vertoont. “Wij verwachten dat aanhoudende economische groei, in combinatie met een overwegend krap aanbod, de grondstofprijzen verder omhoog zal stuwen,” zegt hij

Deel deze pagina: