By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Winstpotentieel is essentieel voor Amerikaanse aandelen

02-06-2010 | Visie | Mark Donovan

Amerikaanse aandelen zullen gaan stijgen als er weer sprake is van winstgroei, zegt Mark Donovan, fondsmanager van Robeco US Large Cap Equities.

Het lijkt erop dat de Amerikaanse economie weer grotendeels op de rails staat. Hoewel er geen records worden gebroken, en de werkloosheid en het financieringstekort een bron van zorg blijven, zijn er duidelijke signalen dat het herstel doorzet.

In april kwamen er meer banen bij dan verwacht, de Federal Reserve zet zijn verruimende beleid voort en consumenten trekken hun portemonnee weer. In tegenstelling tot Europa, lijkt in Amerika het ergste achter de rug.

Meeste bedrijven in de S&P 500 presenteerden betere Q1-cijfers dan verwacht
De omstandigheden bij Amerikaanse bedrijven zijn ook verbeterd. Na scherp snijden in de kosten tijdens de recessie, zijn de balansen van veel bedrijven nu weer gezond. En met 5%, is het rendement op basis van vrije cashflow van de S&P 500 twee volle procentpunten hoger dan in 2007, en het komt zelfs steeds dichter bij zijn hoogste punt in tien jaar.

Over het eerste kwartaal van 2010 werden verrassend goede winstcijfers gepresenteerd. Meer dan 90% van de bedrijven in de S&P 500 versloeg de mediane schattingen voor het eerste kwartaal, van deze bedrijven overtrof 50% hun omzetvooruitzichten voor hetzelfde kwartaal. Gezien de uitzonderlijke operationele reserve bij veel bedrijven, beginnen de groeiende omzetten te zorgen voor winstgroei. En dit is nog maar het begin.

Waarderingen en winsten nog steeds onder pre-crisisniveau
De winsten en waarderingen bevinden zich nog steeds onder de pre-crisisniveaus, wat aanzienlijke mogelijkheden biedt voor actief beheer. Met een verwachte koers-winstverhouding van ongeveer 15x, beweegt de S&P 500 zich rond zijn langetermijnmediaan. Op basis van de afgelopen 12 maanden zijn de bedrijfswinsten weliswaar verbeterd na een lange reeks verliezen, toch liggen ze nog ver onder de piekniveaus van een aantal jaar geleden.

Markt blijft zijwaarts bewegen
Tot nu toe heeft de Amerikaanse markt zich vooral zijwaarts bewogen, aangezien beleggers hebben gereageerd op nieuws over macro-economische cijfers en problemen in de eurozone. Dat zal waarschijnlijk nog wel even zo blijven, tot de winstgroei weer in zicht komt.

En zijwaarts bewegende markten betekent niet noodzakelijkerwijs dat de rendementen op Amerikaanse aandelenportefeuilles ook zijwaarts bewegen. Er blijven grote verschillen in performance tussen aandelen bestaan, en wij denken dat winstpotentieel de winnaars van de verliezers zal scheiden. Het spreekt vanzelf dat winstpotentieel van doorslaggevend belang was voor de meest recente toevoegingen aan de portefeuille van Robeco US Large Cap Equities.

Bedrijfs- en winstmomentum drijvende krachten voor portefeuillerendement
Family Dollar Store is een voorbeeld van een recente toevoeging aan de portefeuille. Family Dollar Store is een keten van 6500 discountwinkels die er onder uitdagende economische omstandigheden in is geslaagd zijn omzet in bestaande vestigingen te laten groeien en het aantal vierkante meters te vergroten. De winst per aandeel versloeg de verwachtingen in het eerste kwartaal, en voor 2010 wordt een omzetgroei van 6% tot 8% verwacht. Het bedrijf voldoet aan onze eisen voor beleggingen in aantrekkelijk gewaardeerde bedrijven met een positief winst- en bedrijfsmomentum.

Dit gold ook voor EMC, een leverancier van IT-infrastructuur, waarin wij onze positie onlangs hebben uitgebreid. In het eerste kwartaal van 2010 had EMC record-hoge inkomsten en kon zijn marges sterk vergroten. De winst nam toe op basis van een toenemend omzetherstel voor de externe diskopslagsystemen van het bedrijf. Ondertussen, realiseerde EMC een record-hoge vrije cashflow van USD 1,1 miljard gedurende het kwartaal.

Wij zijn van mening dat het aanhouden van posities in positieve trends en winstmomentum essentieel zullen zijn voor de portefeuillerendementen in 2010. Daarnaast kunnen een zorgvuldige aandelenselectie en een focus op winstgroei waarde toevoegen tijdens een zijwaarts bewegende Amerikaanse markt. Het is bovendien een voorwaarde om goed gepositioneerd te zijn voor het moment waarop de Amerikaanse aandelenmarkten weer gaan stijgen.

De aandelen die in dit artikel worden besproken zaten op het moment van schrijven van dit artikel, eind mei, in de portefeuille van Robeco US Large Cap Equities. Mark Donovan heeft zelf geen posities in deze aandelen, maar belegt wel in het fonds.

Deel deze pagina: