By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

Robeco uses cookies to analyze your visit to this site, to share information via social media and to personalize the site and advertisements in line with your own preferences. By clicking on agree or by continuing on this site, you agree to the above. More information and adjusting cookie settings.

AGREE

By continuing on this site you have agreed to cookies being placed and accessed by this website. More information and adjusting cookie settings.

Winsten en waardering belangrijk voor Amerikaanse aandelen

08-10-2010 | Visie | Jay Feeney De koersen van Amerikaanse aandelen kunnen profiteren van een aanhoudend economisch herstel. Maar volgens Jay Feeney, CIO bij Robeco Investment Management in Boston, eist negatief macro-economisch nieuws de meeste aandacht op.

De aanhoudende winstgroei die wordt gerapporteerd door Amerikaanse bedrijven belooft veel goeds voor de performance van de Amerikaanse aandelenmarkten in de komende maanden, ondanks de sombere macro-economische cijfers en ongunstige gebeurtenissen elders in de wereld, zegt Jay Feeney. “Er is een gouden regel waar beleggers op kunnen vertrouwen: uiteindelijk zijn de winsten de drijvende kracht achter de aandelenkoersen,” zegt hij.

De performance van de Amerikaanse aandelenmarkten was behoorlijk turbulent in de afgelopen maanden. Na de sterke stijgingen tussen maart 2009 en april 2010, vielen Amerikaanse aandelen weer wat terug en, afgezien van een paar periodes met een gestage stijging, zijn de in het voorjaar behaalde niveaus nog ver weg.

De S&P 500 bijvoorbeeld, is vanaf het hoogtepunt van 1.217 in april gedaald tot ongeveer 1.140. De index stond op een gegeven moment zelfs op een dieptepunt van 1.022, wat neerkwam op een daling van 16%. Historisch gezien, is dat een behoorlijk scherpe correctie.

Somber macro-economisch beeld
Waardoor werd de correctie veroorzaakt? Over het algemeen waren de Amerikaanse macro-economische cijfers somber, zo daalde de werkgelegenheid en wil de huizenmarkt maar niet aantrekken. En vergeet ook het andere negatieve nieuws van de afgelopen maanden niet. Zo werd het beleggerssentiment beïnvloed door schuldproblemen in de perifere EU-landen, zorgen over mogelijk drastische hervormingsmaatregelen voor de bankensector, de risico’s van een harde landing in China en de olieramp in de Golf van Mexico.

Deze macro-economische en andere thema’s overschaduwden het onmiskenbaar goede nieuws uit het Amerikaanse bedrijfsleven: de Amerikaanse winsten blijven sterk.  Het lijkt er zelfs op dat ze nog verder zullen verbeteren.
“Wij geloven dat de zwakte van de markt een overdreven reactie is op het slechte nieuws dat zich collectief in de gedachten van zowel individuele als institutionele beleggers heeft genesteld,” zegt Feeney.

Zet wereldwijde gebeurtenissen in het juiste perspectief
Natuurlijk kunnen we niet negeren wat er in de wereld gebeurt. Deze gebeurtenissen hebben invloed op de winstgevendheid van bedrijven, renteniveaus en risicopremies, die op hun beurt weer invloed hebben op de koers-winstverhoudingen. Tegelijkertijd zijn de risiconiveaus over het algemeen hoog gebleven. In veel landen blijven de schuldniveaus hoog, en ze stijgen nog steeds, wat een indicatie kan zijn voor een hogere rente en inflatie in de toekomst. En de volwassen economieën, zoals de VS, staan voor aanzienlijke groei-uitdagingen.

Toch benadrukt Feeney dat dergelijke factoren in het juiste perspectief geplaatst moeten worden. “Dit soort nieuws is vaak niets meer dan een afleiding. Dat komt doordat het heel moeilijk, of zelfs onmogelijk, is om een duidelijke link te leggen tussen macro-economische thema's en winsten of andere belangrijke waarderingsfactoren zoals renteniveaus en risicopremies," legt hij uit.

Creatieve afbraak schept beleggingsmogelijkheden
Feeney voegt daaraan toe dat een fixatie op macro-economisch nieuws ervoor kan zorgen dat men over het hoofd ziet dat kapitalisme is gebaseerd op de "creatieve afbraak" die plaatsvindt in moeilijke tijden.

“Dit fenomeen verandert het fundamentele landschap op een dusdanige manier dat er ontelbare nieuwe mogelijkheden worden gecreëerd en een basis wordt gelegd voor toekomstige groei,” merkt Feeney op. Vervolgens moeten beleggers ervoor zorgen dat zij die mogelijkheden ook daadwerkelijk zien.

Een voorbeeld van een dergelijke aanpassing is een verandering in het gedrag van bedrijven over de afgelopen jaren. Bedrijven hebben snel drastische kostenbesparingen doorgevoerd in reactie op de recessie. Er is rigoreus gesneden in bedrijfskosten, kapitaalinvesteringen en investeringen in werkkapitaal waardoor bedrijven de recessie met een hoge cashflow konden doorstaan.

“Fundamenteel gezien, is de markt nu beter in vorm dan een jaar geleden,” concludeert hij.

Focus op de harde cijfers voor een klinische benadering
Maar aangezien de onzekerheid nog wel even zal duren, adviseert Feeney beleggers zich te richten op de harde cijfers. “In dit nerveuze klimaat moeten beleggers een klinische benadering gebruiken en de cijfers en de feiten objectief beoordelen. Op die manier kunnen ze een redelijke afweging maken tussen positieve en negatieve factoren met betrekking tot winsten en waardering,” legt hij uit.

En de cijfers en feiten waarop een dergelijke objectieve beoordeling wordt gebaseerd, zijn bemoedigend. De winsten liggen momenteel op koers om hun historische piekniveau te doorbreken. Dit zal waarschijnlijk ergens in het komende jaar gebeuren. Tot nu toe was het eerste kwartaal van 2010 het kwartaal met de beste winstcijfers in meer dan dertig jaar. Maar liefst 80% van de bedrijven in de S&P 500 kwamen met winstcijfers die beter waren dan de verwachtingen. De winst per aandeel kwam uit op ongeveer USD 19,50 per aandeel, wat neerkomt op een maandgemiddelde van USD 78.

De waarderingen zijn extreem verlaagd
Tegelijkertijd zijn de waarderingen aantrekkelijk. Aangezien de focus van de markt op de macro-economische factoren betekent dat de winstgevendheid nog steeds wordt onderschat, worden de consensusverwachtingen voor de WPA in een hoog tempo ingeprijsd.  De risicopremies zijn hoog. “Dit maakt de weg vrij voor gunstiger beleggingsresultaten, aangezien de waarderingen extreem verlaagd zijn,” zegt Feeney.

S&P 500-aandelen worden nu verhandeld tegen een multiple van 14,4x de genormaliseerde winst over vijf jaar, versus een gemiddelde van 16,8x sinds 1963.

Aantrekkelijk stijgingspotentieel
Dat wijst op een aantrekkelijk stijgingspotentieel. Feeney merkt op dat een combinatie van een nominale winstgroei van slechts 4,5% (wat ruim onder het langetermijngemiddelde van 7% ligt), de huidige risicopremie van 6% en een winst per aandeel van hoog in de USD 70 en laag in de USD 80 (volgens hem ruimschoots haalbaar) de S&P 500 naar een niveau zou brengen tussen de 1.200 en 1.300. Het hoogste cijfer van die twee komt neer op een stijging van ongeveer 14% ten opzichte van het huidige niveau.

“Cumulatieve beleggingsrendementen over de laatste tien jaar waren slecht,” concludeert Feeney. “Maar naar onze mening, die we baseren op dit soort statistieken, beloven de komende paar jaar beter te worden."
Deel deze pagina: